Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій

Верховна Рада України

Закон № 511/96-ВР від 15.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

  Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави
    Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 3, ст. 11 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про
заохочення та взаємний захист інвестицій ( 376_434 ), підписану в
м. Києві 16 червня 1994 року, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України           О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 15 листопада 1996 року
     N 511/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн