Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту етилового

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1438 від 02.12.1996, нечин.

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 2 грудня 1996 р. N 1438

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

    N 1266 ( 

1266-2002-п ) від 29.08.2002 )       Про Положення 
про порядок контролю за

      зберіганням, відпуском 
і транспортуванням

          
   спирту етилового


     ( Із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ

      N 1919 ( 

1919-99-п ) від 18.10.99 )


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я 
є:


   1. Затвердити Положення про 
порядок контролю за зберіганням,
відпуском і транспортуванням спирту 
етилового (додається).


   2. Державній податковій 
адміністрації, Державному комітету по
харчовій  промисловості, 
 Міністерству  транспорту, Державному
митному 
 комітету, міністерствам та іншим центральним 
 органам
виконавчої влади привести нормативні документи, що 
регламентують
зберігання, відпуск і транспортування  
спирту  етилового,  у
відповідність з цим 
Положенням.


   3. Державній податковій 
 адміністрації разом з Державним
комітетом по 
харчовій промисловості, Радою міністрів 
 Автономної
Республіки Крим, та з обласними, Київською 
 та Севастопольською
міськими державними адміністраціями до 1 
лютого 1997 р. здійснити
реєстрацію місць зберігання спирту 
етилового.


   4. Ця постанова вводиться в дію з 1 
січня 1997 року.   Прем'єр-міністр України    
        П.ЛАЗАРЕНКО


   Інд.22


          
          
 ЗАТВЕРДЖЕНЕ

          
    постановою Кабінету Міністрів України

          
       від 2 грудня 1996 р. N 
1438


          
     ПОЛОЖЕННЯ

        про порядок 
контролю за зберіганням,

     відпуском і транспортуванням 
спирту етилового   1. Це Положення визначає 
 порядок контролю за зберіганням,
відпуском 
 і транспортуванням спирту етилового та поширюється на
всіх 
його виробників і споживачів незалежно від форм власності.


   2. Облік зберігання  і 
 відпуску  спирту  етилового  на
підприємствах, 
 що його виробляють (далі - виробник), здійснюється
згідно з чинним 
законодавством та з урахуванням вимог 
 зазначеного
Положення.


   3. З  метою  одержання 
 спирту етилового для виробництва
підакцизних 
товарів на території України та інших потреб 
 без
сплати  акцизного  збору  або  на  
пільгових умовах суб'єкт
підприємницької діяльності або інший 
споживач, що здійснює його
закупівлю (далі - 
 покупець), надає виробнику і 
 представнику
державної податкової адміністрації на підприємстві 
виробника:

   копію  ліцензії.  
 Передача  ліцензії  іншим  суб'єктам
підприємницької 
 діяльності забороняється; ( Абзац другий пункту 3
із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 ( 

1919-99-п )
від 18.10.99 )

   довідку державної   податкової 
   адміністрації    за
місцезнаходженням 
 покупця, в якій зазначаються обсяги і 
мета
використання спирту етилового, а також підстави для звільнення 
від
сплати акцизного збору. Форма довідки 
 визначається Державною
податковою адміністрацією. Довідка 
 вважається дійсною протягом
поточного кварталу. Передача її 
третім особам забороняється;

   наряд на відпуск спирту етилового, який 
видається Державним
концерном "Укрспирт" , є документом 
суворої звітності. Внесення
змін і виправлень  до 
 нього  забороняється.  Форма  наряду
розробляється 
 та затверджується Мінфіном і Мінстатом за 
поданням
Держхарчопрому;

   довіреності покупця в установленій 
формі.


   4. Для одержання спирту етилового із 
сплатою акцизного збору
на території України покупець надає 
виробнику наряд і довіреність
згідно з пунктом 3.


   5. Експорт спирту етилового 
 здійснюється згідно з 
 діючим
порядком.


   6. Розрахунки за спирт 
 етиловий здійснюються виключно у
безготівковому 
 порядку через  установи  банків  
безпосередньо
покупцем. Оплата готівкою, в тому числі іноземною, 
забороняється.


   7. Оформлення документів 
 на відвантаження спирту етилового
здійснюється  
працівниками,  призначеними  наказом  
 керівника
виробника. Зразки підписів зазначених 
 посадових осіб подаються
представнику   державної  
 податкової   адміністрації   
за
місцезнаходженням виробника.

   До початку відвантаження спирту 
 етилового  відповідальні
посадові  особи  
зобов'язані звірити відповідність реквізитів
виданого 
наряду реквізитам документів на право одержання 
 спирту
етилового.


   8. Відпуск  спирту  
етилового  здійснюється  на підставі
вищезазначених 
документів та письмового розпорядження 
 керівника
(директора)  виробника, узгодженого з 
 представником державної
податкової адміністрації на підприємстві 
виробника.


   9. На відпущений спирт 
 етиловий заповнюється  спеціальна
товарно-транспортна 
 накладна, що є документом суворої звітності.
Внесення змін і 
виправлень до неї забороняється. Форма спеціальної
товарно-транспортної 
 накладної розробляється і затверджується
спільно 
 Мінтрансом, Мінстатом,  Мінфіном  і  
Держхарчопромом.
Накладні, в яких не зазначена 
 вся необхідна (або зазначена
недостовірна) 
інформація, або якщо її неможливо прочитати на всіх
примірниках, 
 чи яка має нечіткий відбиток печатки, 
 вважаються
недійсними.


   10. Всі обсяги відвантаженого 
 виробником та прийнятого на
подальшу  
переробку покупцем спирту етилового реєструється 
 у
спеціальному  журналі  представника  
 державної  податкової
адміністрації за місцезнаходженням 
відповідно виробника і покупця.
Форма журналу визначається Державною 
податковою адміністрацією.


   11. Всі місця зберігання спирту 
етилового повинні відповідати
діючим будівельним, технологічним, 
протипожежним, техніки безпеки
та санітарним нормам і правилам. Ці місця 
мають бути зареєстровані
у державній податковій адміністрації. 
 Резервуари і місткості для
зберігання спирту етилового повинні 
 зберігатися в умовах, які
дають змогу проводити 
інвентаризацію і відповідний контроль. Місця
зберігання спирту етилового 
повинні бути обладнані за раціональною
схемою переміщення та 
зберігання спирту етилового, 
 затвердженою
Держхарчопромом.


   12. Транспортування спирту етилового 
залізничним, водним, та
автомобільним транспортом здійснюється в 
установленому порядку.


   Автотранспортне перевезення   
здійснюється  транспортними
засобами, які пройшли 
 атестацію на  відповідність  правилам
транспортування 
спирту етилового. Водії, які здійснюють керування
автотранспортними 
засобами, повинні проходити атестацію. Умови і
терміни проведення 
атестації визначаються Мінтрансом.

   Умови перевезення спирту етилового за межі 
 митної території
України визначаються Держмиткомом.


   13. Представник  державної 
 податкової  адміністрації  на
підприємстві виробника 
 подає представнику державної податкової
адміністрації 
 на  підприємстві покупця (або органам 
 митного
контролю на кордоні у разі експорту) 
 повідомлення про обсяги
відвантаження спирту 
етилового.

   Державна податкова адміністрація на підприємстві 
покупця (або
орган  митного контролю на кордоні, 
 через який здійснюється
експорт) подає державній податковій 
адміністрації на підприємстві
виробника повідомлення про отримання (або 
проходження через митний
кордон в разі експорту) спирту етилового у 
зазначених обсягах.

   Форма повідомлення розробляється і 
затверджується Державною
податковою адміністрацією та 
Держмиткомом.


   14. Покупцям, які 
 придбали спирт етиловий, 
 забороняється
використовувати його не за призначенням, 
 продавати або передавати
іншим суб'єктам підприємницької діяльності, в 
тому числі в борг, а
також обмінювати на інші матеріали.


   15. Виробник і 
 покупець щомісячно до 15 числа місяця, що
настає 
за звітним, повідомляє державну податкову адміністрацію 
за
місцезнаходженням відповідно про обсяги виробництва і 
реалізації
(в тому числі на експорт) спирту етилового та 
 про обсяги його
надходження і використання.

   Форма звіту  розробляється  і  
затверджується  Державною
податковою 
адміністрацією.


<< Главная страницаУкраина онлайн