Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

Верховна Рада України

Закон № 589/96-ВР від 12.12.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету
       Міністрів України "Про державне мито"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 6, ст. 46 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Доповнити статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459;
1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13,
ст.85, N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43, N 41, ст.192) пунктом 38
такого змісту:
 
   "38) державні замовники та виконавці державного замовлення -
за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах про
відшкодування збитків, завданих при укладенні, внесенні змін до
державних контрактів, а також  невиконанням  або  неналежним
виконанням  зобов'язань  за державним контрактом на поставку
продукції для державних потреб".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 12 грудня 1996 року
     N 589/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн