Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Верховна Рада України

Закон № 609/96-ВР від 17.12.1996, нечин.

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону
 N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
 
     Про внесення змін до Закону України "Про банки
           і банківську діяльність"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 8, ст. 63 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 610/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 64 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27,
ст.222), виклавши статтю 16 в такій редакції:
 
   "Стаття 16. Нормативні акти Національного банку
 
   Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять
до його повноважень, які є обов'язковими для всіх юридичних і
фізичних осіб.
 
   Нормативні акти  Національного  банку  видаються у формі
постанов Правління Національного банку. Інструкції, положення,
правила  нормативного  характеру  затверджуються  постановами
Правління Національного банку.  Вони  не  можуть  суперечити
законодавству України і не мають зворотної сили.
 
   Нормативні акти  Національного  банку,  що  регулюють
правовідносини, суб'єктами яких є фізичні особи,  підлягають
державній реєстрації згідно з законодавством України.
 
   Нормативні акти Національного банку оскаржуються в порядку,
встановленому законодавством України.
 
   Нормативні акти Національного банку набирають чинності у
визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що
підлягають державній реєстрації та набирають чинності в терміни,
визначені законодавством України.
 
   Національний банк встановлює єдині правила бухгалтерського
обліку  в  банках  на  базі  комплексної  автоматизації  та
комп'ютеризації".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 17 грудня 1996 року
     N 609/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн