Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія

Верховна Рада України

Закон № 614/96-ВР від 18.12.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

   Про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво
        між Україною та Республікою Вірменія
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 9, ст.67 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Договір про дружбу та співробітництво між  Україною  та
Республікою Вірменія ( 051_002 ), підписаний 14 травня 1996 року
в м. Єревані, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 18 грудня 1996 року
     N 614/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн