Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Верховна Рада України

Закон № 613/96-ВР від 18.12.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку
    енергоринку України) між Україною та Європейським
         банком реконструкції та розвитку
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 9, ст.66 )
 
   ( Про денонсацію угоди див. Закон N 182-XIV ( 182-14 )
    від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.295 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Гарантійну угоду (Проект розвитку енергоринку України) між
Україною  та Європейським банком реконструкції  та  розвитку
( 996_003 ), підписану 13 грудня 1995 року в м. Лондоні,
ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 18 грудня 1996 року
     N 613/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн