Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Верховна Рада України

Закон № 630/96-ВР від 20.12.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди про поставки товарів
   для забезпечення національних гідрометеорологічних служб
    держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 9, ст.72 )
 
    ( Вводиться в дію Постановою ВР N 631/96-ВР від 20.12.96
     ВВР, 1997, N 9, ст. 73 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду про поставки товарів для забезпечення національних
гідрометеорологічних служб  держав  -  учасниць  Співдружності
Незалежних Держав ( 997_007 ), підписану в м. Москві 9 вересня
1994 року, ратифікувати.
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 20 грудня 1996 року
     N 630/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн