Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)

Наказ № 329 від 23.12.1996

<< Главная страница

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

              Н А К А З
 
 N 329 від 23.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 грудня 1996 р.
 vd961223 vn329            за N 749/1774
 
 
      Про затвердження Положення про саморегулівну
         організацію ринку цінних паперів
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Держкомісціннихпаперів
  N 23 ( v0023312-97 ) від 29.08.97 
  N 45 ( vr045312-97 ) від 11.11.97
  N 107 (  z0788-02 ) від 18.03.2002
  N 234 (  z0508-03 ) від 03.06.2003 )
 
 
 
   На виконання Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів" ( 448/96-ВР ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про саморегулівну організацію ринку
цінних паперів (додається).
   2. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
забезпечити державну реєстрацію цього Положення в  Міністерстві
юстиції України.
   3. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
розробити в місячний термін Порядок реєстрації саморегулівної
організації ринку цінних паперів.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії Головка А.Т.
 
 Голова Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку               О.Мозговий
 
                       Затверджено
                    наказом Державної комісії з
                    цінних паперів та фондового
                    ринку N 329 від 23.12.96 р.
             ( В редакції Рішення Держкомціннихпаперів
              N 45 ( vr045312-97 ) від 11.11.97 )
 
               Положення
    про саморегулівну організацію ринку цінних паперів
 
    ( У тексті Положення слова "громадські організації
     фізичних осіб" вилучено  згідно  з Рішенням
     Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 
     18.03.2002 )
 
  ( У тексті Положення вилучено слова "громадської організації
   або"; слово "дозвіл",  "дозволів  (ліцензій)" у всіх 
   відмінках замінено на слово "ліцензія" у відповідних
   відмінках  згідно  з  Рішенням  Держкомісціннихпаперів 
   N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
 
   Це Положення про саморегулівну організацію ринку  цінних
паперів (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України
"Про державне  регулювання  ринку  цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Закону України "Про підприємства в  Україні"
( 887-12 ), Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 )
та визначає порядок реєстрації і анулювання, а також здійснення
діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів і
порядок здійснення державного регулювання та контролю за їх
діяльністю.
 
            I. Загальні питання
 
   1. ( Абзац перший пункту 1 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   Саморегулівна організація      створюється      у
організаційно-правових формах, передбачених законодавством, діє на
основі Статуту, установчого договору (якщо це передбачено для
обраної  організаційно-правової  форми)  (далі  -  установчі
документи), а також правил цієї організації.
   2.  Статус  саморегулівної  організації  можуть одержати
об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів. ( Абзац
перший пункту 2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 107
( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   (  Підпункт "а" пункту 2 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   (  Підпункт "б" пункту 2 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   (  Підпункт "в" пункту 2 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   Статус саморегулівної  організації  надається  Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) тим
організаціям та об'єднанням, які мають достатньо ресурсів для
виконання статутних зобов'язань (достатня кількість кваліфікованих
спеціалістів, комп'ютерного обладнання, засобів зв'язку, грошових
коштів на здійснення контролю за діяльністю своїх членів, яка має
відповідати  законодавству  України  та  інше) саморегулівної
організації щодо розробки та впровадження правил, стандартів та
вимог до здійснення операцій на фондовому ринку, сертифікації
фахівців  фондового  ринку,  надання  ліцензій  особам,  які
здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку у випадку
делегування таких повноважень, збору, узагальнення та аналітичної
обробки статистичної інформації про професійну діяльність на
фондовому ринку, впровадження кодексів поведінки, регламентів та
правил здійснення  операцій  з цінними паперами, забезпечення
своєчасного інформування учасників про зміни внутрішніх процедур,
правил діяльності та законодавства про цінні папери, та всі зміни,
що вносяться до нього. Якщо Комісією буде визначено, що СРО не має
достатньо ресурсів для виконання статутних зобов'язань, то Комісія
позбавляє об'єднання статуту СРО.
   3.  Об'єднання,  яке  одержало  статус  саморегулівної
організації, може створити торговельно-інформаційні системи, в
яких воно є єдиним засновником. ( Пункт 3 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від
03.06.2003 )
   4. Метою заснування саморегулівної організації є: ( Абзац
перший пункту 4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 107
( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
   1) забезпечення високого  професійного  рівня  діяльності
учасників ринку цінних паперів;
   2) представництво учасників саморегулівної організації та
захист їх професійних інтересів;
   3) професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців
- учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати
операції з цінними паперами;
   4) інформування своїх учасників стосовно законодавства про
цінні папери та про всі зміни, що вносяться до нього;
   5) розроблення та контроль за дотриманням норм та правил
поведінки, регламентів, правил здійснення операцій з  цінними
паперами, вимог до професійної кваліфікації фахівців - учасників
саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції з
цінними паперами,   та   інших   документів,  передбачених
законодавством;
   6) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між
учасниками саморегулівної організації і учасниками саморегулівної
організації та їх клієнтами;
   7) розроблення та впровадження заходів щодо захисту клієнтів
учасників саморегулівної організації та інших інвесторів, а також
додержання етичних  норм  та  правил  поведінки  учасників
саморегулівної організації у їх взаєминах з клієнтами.
 
   ( Пункт 5 вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   5. Професійні учасники ринку цінних паперів об'єднуються в
саморегулівні організації за видами професійної діяльності. Кожний
учасник ринку цінних паперів може входити до складу кількох
саморегулівних організацій згідно з функціями, які він виконує
відповідно до ліцензії, або бути учасником однієї саморегулівної
організації у разі, коли її правила стосуються всіх функцій (видів
діяльності), які він може виконувати відповідно до ліцензії.
 
   ( Пункт 7 вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   ( Пункт 8 вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   ( Пункт 9 вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
      II. Вимоги до установчих документів і правил
          саморегулівної організації
 
   6. Установчі документи і правила саморегулівної організації
повинні бути спрямовані на створення відкритого й упорядкованого
ринку цінних паперів, забезпечення гідної поведінки його учасників
і належного балансу між інтересами учасників організації та
громадськості.  Установчі документи саморегулівної організації
повинні відповідати вимогам установленим чинним законодавством для
об'єднань юридичних осіб та погоджені з Антимонопольним комітетом
України. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
   7. Саморегулівні організації не повинні передбачати у своїх
документах положення, які породжують:
   а) дискримінацію прав учасників організації або їх клієнтів;
   б) безпідставне обмеження на вступ до організації та вихід з
неї;
   в) обмеження,  що  безпідставно  перешкоджають  розвитку
конкуренції між її учасниками.
   8. Установчі документи саморегулівної організації повинні
містити:
   а) положення про порядок призначення (обрання) і звільнення
її керівників та їх функціональні обов'язки;
   б) положення  про  порядок обрання та функціонування її
виконавчого органу і його компетенцію.
   9. Правила саморегулівної організації повинні забезпечувати
представництво  інтересів  кожного  з  її учасників у таких
процедурах:
   а) прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого
правила чи положення про саморегулівну організацію;
   б) висування кандидатів на керівні посади і вибори до органів
управління та участь в  управлінні  справами  саморегулівної
організації;
 
   (  Підпункт "в" пункту 9 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   10. Правила  саморегулівної  організації  повинні містити
положення, що зобов'язують її учасників діяти відповідно  до
законодавства.
   11. Правила саморегулівної організації повинні передбачати
нормативи достатності власних коштів при здійсненні операцій з
цінними паперами  як  одну  з умов вступу до саморегулівної
організації. Ці нормативи не можуть бути нижчими, ніж встановлені
Комісією. До всіх учасників конкретної саморегулівної організації
мають застосовуватися однакові нормативи  достатності  власних
коштів.
   12. Правила саморегулівної організації повинні містити вимоги
щодо забезпечення відкритості  інформації  її  учасників  для
перевірок, які  проводяться  за  ініціативою  саморегулівної
організації, здійснення контролю з боку саморегулівної організації
із застосуванням санкцій та здійсненням інших заходів. Правилами
саморегулівної організації мають бути передбачені  санкції, що
застосовуються цією  організацією  до  свого учасника у разі
недотримання або порушення ним  вимог  правил  саморегулівної
організації, а саме: попередження; штраф (якщо це передбачено
договорами); тимчасове  припинення  участі  в  саморегулівній
організації; виключення з її складу.
   13. Санкції, що застосовуються до учасника саморегулівної
організації, повинні відповідати характеру порушення.  В  цих
документах також має бути передбачено, що перед застосуванням
санкцій саморегулівна організація має проінформувати учасника про
такий намір, надати йому можливість дати відповідні пояснення,
навести виправдувальні докази тощо. Саморегулівна організація може
звернутися до Комісії з пропозицією щодо накладання санкцій або з
проханням  призупинити або анулювати ліцензію на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів.
   14. У разі застосування саморегулівною організацією санкції
до свого учасника або у разі звернення до Комісії про призупинення
або скасування ліцензії на провадження діяльності на ринку цінних
паперів, саморегулівна організація повинна надіслати  учаснику
письмове повідомлення про виявлення порушення з обгрунтуванням
причин застосування санкції. Короткий опис такого повідомлення
надсилається до Комісії, яка інформує про це громадськість.
   Вимоги, зазначені у пунктах 12 - 17 цього Положення, можуть
також  міститися  в  установчих  документах  саморегулівної
організації.
   15. В  разі  виявлення саморегулівною організацією ознак
порушення чинного законодавства з боку учасників, саморегулівна
організація зобов'язана у дводенний термін повідомляти про це
Комісію.
   16. Учасник саморегулівної організації може оскаржити рішення
цієї організації про застосування до нього санкції у Комісії.
 
 III. Порядок реєстрації об'єднання як саморегулівної організації
 
   (   Пункт   21   вилучено   на  підставі  Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   17. Свідоцтво можуть отримати об'єднання юридичних осіб,
установчі  документи  та  правила  яких відповідають вимогам
законодавства та розділу 2 цього Положення.
   18. Свідоцтво видається Комісією.
 
          IV. Умови видачі Свідоцтва
 
   19. Для отримання Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як
саморегулівної організації, воно повинно відповідати наступним
вимогам:
   а) достатності активів (ресурсів) саморегулівної організації
для виконання статутних завдань, які визначені пунктом 2 цього
Положення;  (  Підпункт  "а"  пункту 19 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
   б) частка  державної  власності в активах саморегулівної
організації не повинна перевищувати 20 відсотків.
   в) у разі формування активів об'єднання довгостроковими (не
менше року) державними цінними паперами, їх частка не повинна
перевищувати 50 відсотків;
   г) формування активів недержавними цінними паперами  для
саморегулівної організації не дозволяється.
   20. Під час реєстрації саморегулівної організації Комісія
перевіряє відповідність заявника та поданих  ним  установчих
документів і правил вимогам цього Положення та іншим актам
законодавства, аналізує кількісний стан  та  місцезнаходження
учасників, їх професійну діяльність, оцінює здатність заявника
належним  чином  виконувати  функції,  які  покладаються  на
саморегулівну організацію.
   21. Відмова Комісії у реєстрації саморегулівної організації
може бути оскаржена заявником до суду. ( Пункт 21 із змінами,
внесеними  згідно  з  Рішенням  Держкомісціннихпаперів N 107
( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   (   Пункт   27   вилучено   на  підставі  Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   22. Саморегулівна організація зобов'язана подавати до Комісії
інформацію про всі зміни у складі її учасників протягом 10 робочих
днів з моменту прийняття відповідного рішення.
 
   (   Пункт   29   вилучено   на  підставі  Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   23. У  разі  виявлення  суперечностей  між  правилами
саморегулівної організації  та  нормативними  актами, виданими
Комісією після реєстрації зазначеної організації, саморегулівна
організація повинна протягом 2 місяців внести відповідні зміни до
своїх документів і подати їх Комісії.
 
           V. Порядок подання заяви
 
   24. Заява про видачу Свідоцтва на реєстрацію об'єднання як
саморегулівної організації подається до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку згідно з додатком N 1.
   25. До заяви додаються:
   а) нотаріально засвідчені копії свідоцтва  про  державну
реєстрацію об'єднання;
   б) копії  установчих  документів  (статуту,  установчого
договору);
   в) висновок аудитора (аудиторської фірми) про склад активів
саморегулівної організації,  форму  внесків  (грошові  кошти,
матеріальні цінності, цінні папери, інтелектуальна  власність
тощо);
   г) правила  саморегулівної  організації,  які  повинні
відповідати вимогам цього Положення;
   д) список керівного складу саморегулівної організації в разі
функціонування як об'єднання юридичної особи - дані про керівника,
його заступників, головного бухгалтера із зазначенням таких даних:
прізвища,  ім'я  та  по  батькові, займаної посади, освіти,
виробничого стажу, засобів зв'язку (телефону, факсу, телетайпу,
E-mail), наявності непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини, а також накладене на даних осіб вироком суду покарання у
вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися
певною діяльністю; ( Підпункт "д" пункту 25 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від
03.06.2003 )
   е) відомості про накладені на юридичну особу санкції за
господарські та фінансові правопорушення органами державної влади,
судом, арбітражним або третейським судом протягом трьох останніх
років до моменту подання заяви, або з моменту створення, із
зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію,
причин її накладення, виду та розміру санкцій, ступіню виконання
санкції до моменту подання заяви;
   є) список  усіх  суб'єктів  підприємницької  діяльності,
зареєстрованих в Україні, де саморегулівна організація (якщо вона
є об'єднанням юридичних осіб) виступає засновником, акціонером,
учасником, з виділенням таких, в яких на нього припадає понад 5
відсотків статутного фонду. Список повинен містити: код ЄДРПОУ,
повне найменування, місцезнаходження, розмір дольової участі,
виражений в абсолютній сумі та у відсотках по кожному суб'єкту
підприємницької діяльності;
   ж) комп'ютерну дискету 3,5 з електронними копіями вказаних
документів, які складаються у форматі, визначеному Комісією.
   26. Усі списки, переліки, відомості, висновки, що подаються
заявником,  не можуть за терміном перевищувати двох місяців
давності з моменту подання документів та повинні бути підписані
його керівником і засвідчені печаткою юридичної особи.
   27. Заявник  несе  відповідальність  за  достовірність
інформації,  що  вказана  у поданих для отримання Свідоцтва
документах.
 
       VI. Рішення за наслідками розгляду заяви
 
   28. За наслідками розгляду заяви приймається одне з таких
рішень:
   ( Підпункт "а" пункту 28 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
   а) про  видачу  Свідоцтва  про реєстрацію об'єднання як
саморегулівної організації;
   б) про видачу Свідоцтва про реєстрацію змін та доповнень до
установчих документів та правил саморегулівної організації у
зв'язку зі зміною місцезнаходження або найменування; ( Підпункт
"б"  пункту  28  із  змінами,  внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
   в) про відмову у видачі Свідоцтва про реєстрацію об'єднання
як саморегулівної організації;
   г) про продовження дії Свідоцтва на новий термін.
   29. Підставою для відмови у видачі або продовженні дії
Свідоцтва може бути:
   а) невідповідність поданих документів та даних, що вони
містять, вимогам цього Положення та чинному законодавству;
   б) наявність в поданих документах недостовірних даних;
   в) наявність обгрунтованих скарг зареєстрованих осіб  на
діяльність об'єднання;
   г) якщо СРО не має достатньо ресурсів для виконання статутних
зобов'язань.
   30. У рішенні про відмову у видачі або продовженні дії
Свідоцтва повинні бути вказані підстави відмови. Повідомлення про
відмову у видачі або продовженні дії Свідоцтва з обгрунтуванням
причин такої відмови має бути направлене заявнику у письмовій
формі. ( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
   31. Рішення приймається у термін не пізніше 45 (сорока п'яти)
днів з дня одержання заяви та необхідних документів.
 
  VII. Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної
              організації
 
   32. Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної
організації видається заявникові за формою згідно з додатком N 2.
   33. Свідоцтво видається терміном на 3 (три) роки і діє на
всій території України. Продовження  терміну  дії  Свідоцтва
здійснюється в порядку, встановленому для його одержання.
   34. Діяльність  саморегулівної  організації по закінченні
терміну дії Свідоцтва не допускається. Після ліквідації  або
реорганізації  об'єднання  надане  Свідоцтво  втрачає  силу.
Саморегулівна  організація  у  триденний  термін  зобов'язана
повідомити Комісію про ліквідацію або реорганізацію.
   35. Свідоцтво підписується Головою Комісії або уповноваженою
ним посадовою особою і засвідчується печаткою.
   36. Свідоцтва  реєструються  за  відповідними номерами у
відповідному реєстрі, який ведеться Комісією (додаток N 3).
   Після  реєстрації  Свідоцтво  вручається  об'єднанню або
надсилається їм поштою.
   37. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншим
особам.
   37-1. За реєстрацію саморегулівної організації справляється
плата у розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. ( Положення доповнено пунктом 37-1 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
 
    VIII. Повноваження Державної комісії щодо здійснення
    регулювання та контролю за діяльністю саморегулівної
              організації
 
   38. Комісія здійснює регулювання та контроль за діяльністю
саморегулівної організації в межах, визначених законодавством.
   39. Комісія має право:
   а) подавати пропозиції щодо кандидатур керівників органів
управління саморегулівної організації;
   б) встановлювати  в  межах,  передбачених законодавством,
обов'язкові для  виконання  вимоги   щодо   функціонування
саморегулівної організації;
   в) вимагати  від  саморегулівної  організації  дотримання
затвердженого порядку  ведення  документації  та  зберігання
документації протягом визначеного нею терміну, який не може бути
меншим ніж 5 років;
   г) вимагати надання інформації  про  поточну  діяльність
саморегулівної організації у порядку, встановленому Комісією;
   д) здійснювати планові та позапланові перевірки  ведення
документації саморегулівної організації;
 
   ( Підпункт "е" пункту 39 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   е) у разі порушень саморегулівною організацією законодавства,
Статуту, правил  чи  інших  документів, які регламентують її
діяльність, попереджати, надсилати письмові вимоги про усунення
виявлених недоліків  чи  порушень із зобов'язанням повідомити
Комісію про результати, скасовувати реєстрацію  саморегулівної
організації, а  також  застосовувати  інші  санкції в межах,
передбачених законодавством. Перед застосуванням санкції Комісія
може надати саморегулівній організації можливість дати пояснення з
приводу порушення. У разі прийняття рішення про застосування
санкції Комісія  письмово  повідомляє  про  це  саморегулівну
організацію із зазначенням факту порушення, обгрунтуванням причини
застосування санкції, доводить це до відома громадськості. Рішення
Комісії про застосування санкції до саморегулівної організації
може бути оскаржене до арбітражного суду;
 
   ( Підпункт "ж" пункту 39 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   ( Підпункт "з" пункту 39 вилучено на підставі Рішення
Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
   40. У  разі  порушення саморегулівною організацією цього
Положення,  а також інших нормативних актів щодо діяльності
саморегулівних організацій, Комісія має право дати обов'язкове для
виконання розпорядження з вказанням термінів усунення конкретних
порушень. Про виконання вимог щодо усунення порушень саморегулівна
організація інформує Комісію. ( Пункт 40 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 107 ( z0788-02 ) від
18.03.2002 )
   41. При повторному або грубому порушенні саморегулівною
організацією  вимог  чинного  законодавства України та цього
Положення, Свідоцтво може бути анульовано за рішенням Комісії, а
саморегулівна організація виключається з реєстру саморегулівних
організацій професійних учасників ринку цінних паперів. ( Пункт 41
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
   42. В разі порушення антимонопольного законодавства в процесі
діяльності саморегулівної організації, Антимонопольний  комітет
України має право входити з поданням до Комісії про анулювання
Свідоцтва.
   43. Про анулювання Свідоцтва повідомляється саморегулівній
організації та здійснюється відмітка у Реєстрі виданих Свідоцтв та
реєстрі саморегулівних організацій професійних учасників ринку
цінних паперів. Повідомлення повинно бути у письмовій формі, з
обов'язковим  зазначенням  підстав  анулювання  Свідоцтва  (з
посиланням на конкретні статті і пункти нормативних актів, що
порушені). ( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
   44.  Рішення  про  анулювання  Свідоцтва про реєстрацію
об'єднання як саморегулівної організації може бути оскаржене у
судовому порядку.
 
   ( Розділ вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 107 ( z0788-02 ) від 18.03.2002 )
 
     IX. Порядок формування, ведення та користування
        відомостями реєстру саморегулівних
        організацій професійних учасників
            ринку цінних паперів
 
   45. Формування та ведення реєстру саморегулівних організацій
професійних учасників ринку цінних паперів (далі -  Реєстр)
здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
   46. Реєстр є інформаційним банком даних про саморегулівні
організації, який містить відомості, визначені цим Положенням, та
забезпечує зберігання інформації, що складає систему Реєстру та її
надання.
   47. До Реєстру вносяться такі відомості:
   47.1. Повне найменування об'єднання професійних учасників
ринку цінних паперів (далі - об'єднання).
   47.2. Код за ЄДРПОУ об'єднання.
   47.3. Номер свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання.
   47.4. Місцезнаходження об'єднання (поштовий індекс, місто,
район, вулиця, будинок).
   47.5. Номер факсу, номер телефону, електронна поштова адреса
об'єднання.
   47.6. Адреса WEB - сторінки об'єднання.
   47.7. Прізвище, ім'я та по батькові керівника та бухгалтера.
   47.8. Номер та дата включення до реєстру  неприбуткових
організацій відповідно до вимог чинного законодавства.
   47.9. Номер та дата Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як
саморегулівної організації, виданого Комісією.
   47.10. Строк дії Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як
саморегулівної організації, виданого Комісією.
   47.11. Дата продовження  дії  Свідоцтва  про  реєстрацію
об'єднання як саморегулівної організації, виданого Комісією.
   47.12. Дата внесення об'єднання до Реєстру.
   47.13. інформація  щодо кількісного складу саморегулівної
організації за видами професійної діяльності на ринку цінних
паперів членів (учасників).
   48. Підставою  для  внесення  саморегулівної  організації
професійних учасників ринку цінних паперів до Реєстру є заява, яка
засвідчує бажання відповідної юридичної особи внести саморегулівну
організацію до Реєстру.
   49. Унесення до Реєстру Комісія здійснює після перевірки
документів, на підставі яких уноситься запис до Реєстру, на
відповідність чинному законодавству.
   50. Зміни та доповнення до Реєстру вносяться за рішенням
Комісії у разі:
   отримання новим  неприбутковим  об'єднанням  професійних
учасників ринку цінних паперів Свідоцтва про реєстрацію об'єднання
як саморегулівної організації;
   анулювання об'єднання професійних учасників ринку  цінних
паперів Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної
організації.
   У всіх інших випадках зміна інформації, що складає систему
Реєстру, уноситься на підставі відповідних  документів,  які
надаються  саморегулівними організаціями професійних учасників
ринку цінних паперів до Комісії.
   51. Підставою  для відмови про внесення до Реєстру або
внесення змін до нього може бути наявність у поданих документах
недостовірних даних.
   52. У разі виявлення підстав для відмови в унесенні до
Реєстру  або  внесенні  змін  до  Реєстру  Комісія пропонує
саморегулівній організації  вжити  заходів  щодо  виправлення
виявлених помилок чи невідповідностей.
   53. Комісія, у разі надходження у встановленому порядку
запиту фізичної або юридичної особи про одержання витягів з
Реєстру, надає витяги з нього, які свідчать  про  внесення
саморегулівної  організації  до  Реєстру або про відсутність
відповідної реєстрації. Комісія раз на рік публікує у своїх
офіційних виданнях інформацію про саморегулівні організації, що
включені до системи Реєстру.
(  Положення  доповнено  розділом  IX  згідно  з  Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 234 ( z0508-03 ) від 03.06.2003 )
 
                      Додаток N 1
                  до Положення про саморегулівну
                  організацію  ринку  цінних
                  паперів
 
   Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
 
                Заява
 
   Прошу видати (продовжити дію) Свідоцтво(а) про реєстрацію
саморегулівної організації _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (повна назва юридичної особи)
Поштова адреса ___________________________________________________
Телефон _____________________________ Телефакс ___________________
   Документи, необхідні для видачі (продовження дії) Свідоцтва
додаються:
1. ________________
2. ________________
...................
   З Положенням про саморегулівну організацію ринку  цінних
паперів ознайомлені.
 
"__"____________ 199__ року.   _________________________________
                 (підпис посадової особи заявника)
 
реєстраційний N _______________
"__"____________________199_ р.
 (дата реєстрації заяви)
 
                      Додаток N 2
                  до Положення про саморегулівну
                  організацію  ринку  цінних
                  паперів
 
              Герб України
 
    Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
               Свідоцтво
          про реєстрацію об'єднання
         як саморегулівної організації
 
"__"______________199_ р.
N__________
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (найменування об'єднання, код ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
        (юридична адреса, місцезнаходження,
__________________________________________________________________
         телефон, факс, телетайп, E-mail)
   Має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація
ринку цінних паперів на території України.
 
   Строк дії свідоцтва до "__"_____________19__ р.
 
 Голова Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку    ______________________
                         (підпис)
    М.П.
 
   Строк дії Свідоцтва продовжений до "__"__________199__р.
 
 Голова Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку    ______________________
                         (підпис)
    М.П.
 
                      Додаток N 3
                  до Положення про саморегулівну
                  організацію  ринку  цінних
                  паперів
 
               Реєстр
  виданих Свідоцтв про реєстрацію об'єднань як саморегулівної
              організації
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  N   | Код за  |  Повне  |  Місце  | Строк | Строк  | Відмітка|Відмітка про|
|п/п|свідоцтва,| ЄДРПОУ  |найменування|знаходження,|  дії  |  дії  |  про  | анулювання |
|  | дата  |об'єднання |об'єднання | засоби  |свідоцтва|продовжено|отримання| свідоцтва |
|  | видачі  |      |      | зв'язку  |     |     |свідоцтва|      |
|  |     |      |      |      |     |     |     |      |
|  |     |      |      |      |     |     |     |      |
|---+----------+-----------+------------+------------+---------+----------+---------+------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "Правове регулювання на фондовому ринку України", Київ, 1998.

<< Главная страницаУкраина онлайн