Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. N 7 "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій"

Верховний Суд

Постанова № 14 від 25.12.1996

<< Главная страница       
   ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

 N 14 від 25.12.96

   м.Київ

 vd961225 
vn14    Про внесення змін та доповнень до 
постанови Пленуму

    Верховного Суду України від 28 вересня 
 1990 р. N 7 

    "Про застосування судами 
 законодавства, що регулює 

    захист честі, гідності і ділової репутації 
громадян 

    та організацій" (із змінами, внесеними 
 постановами 

    Пленуму від 4 червня 1993 р. N 3 та 
від 31 березня 

          
    1995 р. N 4)   Виходячи з положень Конституції України ( 

254к/96-вр ) Пленум
Верховного Суду України П 
О С Т А Н О В Л Я Є:


   Внести до постанови Пленуму Верховного Суду 
 України від 28
вересня 1990 р. N 7 (

v0007700-90 ) "Про застосування 
 судами
законодавства, що регулює захист честі, 
 гідності і  ділової
репутації громадян та 
 організацій"  (із  змінами,  внесеними
постановами 
Пленуму від 4 червня 1993 р. N 3 ( 

v0003700-93 ) та
від 31 
 березня 1995 р. N 4 ( 

v0004700-95 ) такі зміни 
 й
доповнення:


   1. Пункт 4 викласти в такій 
редакції:

   "У порядку цивільного судочинства 
 не можуть розглядатися
позови про спростування 
 відомостей, які містяться у вироках та
інших судових рішеннях, 
 а також у постановах слідчих та 
 інших
відповідних органів, для оскарження яких законом встановлено 
інший
порядок".

   2. Пункт 5 викласти в такій 
редакції:

   "Роз'яснити судам, що згідно з 
 п.1 ч.1 ст.5 Цивільного
процесуального кодексу 
 України ( 
1501-06 ) (далі - ЦПК) позов про
спростування 
відомостей, що порочать честь і гідність, може бути
пред'явлено 
 особою, про яку поширені такі відомості, а так 
само
близькими родичами цієї особи, коли відомості прямо чи 
посередньо
їх порочать. Заінтересована особа має право на 
судовий захист у
зазначеному порядку також у разі поширення таких 
 відомостей щодо
члена її родини або іншого родича, який 
помер.

   Відповідно до положень ч.4 ст.32 Конституції 
України та п.3
ч.1  ст.5 ЦПК кожен має 
 право вимагати в судовому порядку
спростування 
 недостовірної інформації, що порочить  честь 
 і
гідність членів його сім'ї.

   Позов про спростування відомостей, 
 які порочать честь і
гідність неповнолітнього 
або особи, визнаної недієздатною, може
бути пред'явлено законним 
представником, який не є членом їх сім'ї
(батьками, усиновителями, 
 опікунами, піклувальниками), а також
прокурором у порядку 
ст.118 ЦПК ( 
1501-06 ).

   У випадках поширення відомостей, 
 що принижують репутацію
організації, остання, 
 якщо вона є юридичною особою, має право
звернутися 
 до суду з вимогами про їх спростування, незалежно від
того, якою 
особою (фізичною чи юридичною) поширено ці відомості".

   3. Пункт 7 викласти в такій 
редакції:

   "Судам необхідно враховувати, що 
 згідно  з  ч.2  ст.124
Конституції України ( 

254к/96-вр ) вимоги громадян або 
організацій
про спростування опублікованих  засобами  
масової  інформації
відомостей, що не відповідають 
 дійсності й порочать честь і
гідність особи, 
 розглядаються судами й у тому разі, коли ця особа
попередньо  не 
 зверталася до органів масової інформації 
 про
спростування зазначених відомостей".

   4. У п.19 слова та цифри 
"власною ініціативою (статті 30 ЦПК
України ( 
1501-06 ) 
і 66 КПК України ( 
1001-05 )" замінити словами
"клопотанням 
 останніх (ст.30 ЦПК) або власною ініціативою 
(ст.66
КПК)".

   5. Пункт 22 викласти в такій 
редакції:

   "Звернути увагу судів, що відповідно до 
ст.7 ЦК ( 
1540-06 )
щодо вимог про 
 спростування відомостей, які порочать 
 честь,
гідність чи ділову репутацію, та про відшкодування моральної 
шкоди
встановлено строк позовної давності в один рік, який в разі 
його
пропуску з поважних причин може бути поновлено судом".

   6. Пункт 22-1 викласти в такій 
редакції:

   "Судам необхідно враховувати, що згідно 
 з п.10 ст.65 ЦПК
( 
1501-06 
 ) ціна позову, який складається з кількох 
самостійних
вимог, визначається загальною сумою цих вимог, за 
винятком вимог
про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 
 Тому вимоги про
відшкодування моральної шкоди, заявлені у справі 
за позовом про
захист честі, гідності і 
 ділової репутації, а також вимоги,
заявлені 
самостійно, оплачуються державним митом за 
 ставками,
встановленими для позовів немайнового 
характеру".

 Голова Верховного Суду України    
         В.Ф. 
Бойко

 Секретар Пленуму,
 суддя Верховного Суду України 
           М.П. 
Селіванов


<< Главная страницаУкраина онлайн