Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України

Національний банк

Постанова № 333 від 26.12.1996

<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
         Емісійно-кредитний департамент
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 333 від 26.12.96
   м.Київ
 
 vd961226 vn333
 
 
   Про затвердження нормативних актів Національного банку
   України і внесення змін та доповнень  до  чинних
     нормативних актів Національного банку України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
    N 246 ( za373-97 ) від 23.07.97 
    N 332 ( z0511-99 ) від 09.07.99
    N 204 ( z0517-01 ) від 29.05.2001 )
 
 
   Заслухавши  і  обговоривши   інформацію    директора
емісійно-кредитного департаменту  Н.І.Гребеник  щодо  проектів
нормативних документів,   спрямованих   на    регулювання
грошово-кредитного ринку,  розвитку  фондового ринку державних
цінних паперів та забезпечення відповідної ліквідності банківської
системи, Правління постановляє затвердити:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 332 ( z0511-99 ) від 09.07.99 ) 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 204 ( z0517-01 ) від 29.05.2001 )
 
   3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 246 ( za373-97 ) від 23.07.97 ) 
 
   4. Зміни  та  доповнення  до  Положення  про  порядок
бухгалтерського та депозитного обліку, розміщення, обіг, сплату
відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в
банківських установах (постанова Правління Національного банку
України від 26.01.1996 р. N 15) ( v0418500-97 ).
   5. Тимчасове Положення про депозитарій Національного банку
України ( v0417500-97 ).
   6. Емісійно-кредитному департаменту (Н.І.Гребеник) надіслати
зазначені нормативні документи обласним управлінням Національного
банку України  та  комерційним  банкам  для  керівництва  та
використання в  роботі з визначенням строку введення кожного
конкретного документа. Підготувати на січень-лютий 1996  року
регіональні семінари  з  працівниками  обласних  управлінь
Національного банку  України  та  комерційних  банків  щодо
застосування в  практичній  діяльності  зазначених нормативних
документів.
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко

<< Главная страницаУкраина онлайн