Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 393 від 27.12.1996

<< Главная страница


 

       МІНІСТЕРСТВО 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 393 від 27.12.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          28 серпня 
1997 р.
 vd961227 vn393        
    за N 354/2158     Про затвердження Порядку 
відшкодування витрат на

     утримання центрів медико-соціальної 
реабілітації

          
    неповнолітніх   На виконання  постанови  Кабінету 
 Міністрів України від
06.09.96 N 1072 ( 

1072-96-п ) "Про затвердження 
 Положення про
центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх" 
Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити  Порядок 
 відшкодування витрат на утримання
центрів  
медико-соціальної  реабілітації  неповнолітніх,  
 що
додається.

   2. Витрати  на  
 утримання  центрів  
 медико-соціальної
реабілітації  неповнолітніх  
здійснювати за рахунок загальних
асигнувань на охорону 
здоров'я.

   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на начальника
Головного  управління  
економіки  і  медичного страхування
Баранову 
Т.Ф.

 В.о. Міністра        
           
   В.О.Сьомін
 Погоджено:
 Заступник Міністра 
фінансів України         
В.М.Матвійчук


          
           
  Затверджено

          
          наказом 
Міністерства охорони

          
          здоров'я 
  України   від

          
          27.12.96 N 
393

          
          

          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          28 серпня 
1997 р.

          
          за N 
354/2158

          
         
 


          
     Порядок

      відшкодування витрат 
на утримання центрів

      медико-соціальної 
реабілітації неповнолітніх


   1. Цей Порядок розроблено на 
 виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 6 
вересня 1996 р. N 1072 ( 
1072-96-п ) "Про
затвердження Положення про 
 центр медико-соціальної реабілітації
неповнолітніх"  
і  визначає  порядок відшкодування витрат 
 на
утримання центрів медико-соціальної реабілітації 
неповнолітніх.

   2. Центр медико-соціальної 
реабілітації неповнолітніх (далі -
центр) є лікувально-реабілітаційним 
 закладом для неповнолітніх,
які вживають алкоголь, 
наркотичні засоби і психотропні речовини, а
також для неповнолітніх, 
 які за станом здоров'я не можуть бути
направлені 
 до  загальноосвітніх  шкіл та професійних 
 училищ
соціальної реабілітації.

   3. Центр проводить свою діяльність 
на принципі добровільності
перебування у ньому неповнолітніх.

   4. Витрати, пов'язані з 
утриманням центрів, здійснюються за
рахунок коштів Державного та 
місцевих бюджетів, позабюджетних та
інших фондів, що 
утворюються з добровільних внесків підприємств,
установ і організацій 
незалежно від форм власності, громадських
організацій, 
фізичних осіб.

   5. Часткове відшкодування витрат на 
утримання неповнолітніх у
центрах здійснюється за 
 рахунок батьків  (усиновителів)  або
опікунів 
(піклувальників) у розмірі 20 відсотків середньомісячного
сукупного доходу на 
одного члена сім'ї.

   6. Для визначення розміру часткового 
відшкодування витрат на
утримання  неповнолітніх  
батьки  (усиновителі)  або  опікуни
(піклувальники) подають 
до центру заяву та довідки про склад сім'ї
та фактичний 
 середньомісячний сукупний доход кожного з 
членів
сім'ї, обчислений за три календарні місяці, що передують 
 місяцю
видачі довідки, згідно з типовими формами, 
 затвердженими Урядом
Автономної  Республіки  
 Крим,  обласними,  Київською   
і
Севастопольською міськими державними адміністраціями.

   7. До сукупного доходу сім'ї 
включаються:

   7.1. Заробітна плата, в тому 
числі за понаднормову роботу, за
роботу в святкові та вихідні дні і 
роботу за сумісництвом; плата
за роботу в 
 сільськогосподарському колективному підприємстві,
надбавки 
і доплати всіх видів, премії, встановлені 
 системами
оплати праці на даному підприємстві, в 
 установі,  організації,
незалежно від періодичності 
 і джерел їх виплати; відсоткові
надбавки 
 і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за
річними 
підсумками роботи підприємства, установи чи організації.
Премії 
та щорічні винагороди включаються до сукупного доходу сім'ї
на час їх 
нарахування, при цьому за рік ураховується не 
 більше
однієї винагороди за вислугу років.

   7.2. Інші грошові виплати, 
 які мають систематичний характер
(дольове забезпечення, 
 доплати за роз'їздний і рухомий характер
роботи тощо, крім 
відрядних і підйомних).

   7.3. Стипендії, пенсії, 
допомоги (крім одноразової допомоги).

   7.4. Доходи від 
 підприємницької  діяльності,  
селянського
(фермерського) господарства, особистого 
підсобного господарства,
реалізації товарів, худоби, птиці тощо, які 
визначаються органами
місцевої державної влади. При 
 цьому в особистому підсобному
господарстві 
враховуються доходи, отримані із земельної ділянки
площею 
понад 0,06 гектара.

   7.5. Доходи від 
 заняття кустарно-ремісничими  промислами,
приватною 
  практикою,  літературною,  художньою, 
 музичною,
артистичною та іншою творчою 
 діяльністю. Доходи  осіб,  які
займаються  
 кустарно-ремісничими  промислами  або  
приватною
практикою, визначаються на підставі даних 
 районних податкових
інспекцій про розміри оподатковуваного доходу 
цих осіб.

   7.6. Усі  види  
винагород,  які  виплачуються  
 штатним
(позаштатним)   літературним  
  працівникам,   художникам,
фотокореспондентам 
та іншим особам з фонду авторського гонорару, а
також винагороди, 
 які виплачуються за публічне виконання творів.
При цьому розмір доходу 
визначається як середньомісячний розмір
гонорару за 
 рік, що передує зверненню з урахуванням коефіцієнта
зростання 
середньої заробітної плати.

   7.7. Усі види заробітків 
адвокатів.

   7.8. Виплата допомоги по 
безробіттю.

   7.9. Доходи від 
 здачі житлової площі в найом (на підставі
довідок 
податкових інспекцій).

   7.10. Натуральна  
оплата  праці (за вільними (ринковими)
цінами) 
даного регіону того періоду, коли проводилася 
 оплата
праці.

   7.11. Грошове  
 забезпечення  військовослужбовців,  
 крім
військовослужбовців строкової служби.

   7.12. Суми, які 
виплачуються в порядку відшкодування шкоди,
заподіяної  
працівникові  ушкодженням  здоров'я, пов'язаним 
 з
виконанням трудових обов'язків.

   7.13. Заробіток учнів та 
студентів, які поєднують навчання з
постійною роботою на 
підприємствах, в установах і організаціях,
незалежно від 
форм власності та господарювання.

   7.14. Суми, які виплачуються 
за час вимушеного прогулу.

   7.15. Одержувані  
 аліменти  і  тимчасова  допомога  
на
неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів,
або коли стягнення аліментів з них неможливе.

   7.16. Фактичний заробіток 
осіб, які зайняті роботою в окремих
громадян або колективах 
 громадян. При цьому натуральна частина
заробітної плати цих осіб 
включається до їх сукупного доходу в
розмірі 100 
відсотків її грошової вартості.

   7.17. Інші надходження: 
 суми, одержані від різниці продажу і
купівлі будинків, 
 квартир, гаражів та інших будівель, земельних
ділянок тощо, 
які враховуються в місяці одержання.

   8. До  сукупного  доходу 
 сім'ї (пункт 8 цього Порядку)
включаються 
 також передбачені Законом України "Про статус 
 і
соціальний  захист  громадян,  
 які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 
796-12 ) 
такі виплати:

   8.1. Підвищення оплати праці, 
 підвищення стипендії та пенсій
громадян, які працювали або 
працюють на територіях радіоактивного
забруднення.

   8.2. Оплата додаткової 
відпустки.

   8.3. Різниця  між  
заробітками  у  разі  переведення 
 на
нижчеоплачувану роботу.

   8.4. Середня заробітна плата, 
 що зберігається за працівником
у разі звільнення у зв'язку з 
відселенням.

   8.5. Компенсації за час 
вимушеного простою.

   9. Грошові доходи, передбачені 
пунктами 7-8 цього Порядку,
враховуються в тому місяці, 
 в якому вони нараховані, якщо інше не
передбачено 
законодавством.

   10. До сукупного доходу 
сім'ї (пункти 7-8 цього Порядку) не
включаються:

   10.1. Аліменти, які 
сплачуються членом сім'ї.

   10.2. Субсидії  на 
 відшкодування  витрат  на  
 оплату
житлово-комунальних послуг.

   10.3. Цільова одноразова 
допомога.

   10.4. Грошове  
забезпечення  військовослужбовців строкової
служби.

   11. Часткове відшкодування 
витрат у розмірі 20 відсотків від
середньомісячного сукупного доходу, 
 що припадає на одного члена
сім'ї,  є  
 платою  батьків  (усиновителів)  або  
опікунів
(піклувальників) за утримання неповнолітніх в центрах.

   12. Строки  внесення 
 плати за утримання неповнолітніх у
центрах 
встановлюються органами охорони здоров'я, які мають центри
у своєму 
підпорядкуванні.

   13. Кошти на часткове 
 відшкодування витрат на утримання
неповнолітніх 
 у центрах вносяться батьками (усиновителями) 
або
опікунами (піклувальниками) на  рахунок  центру 
 у  порядку,
встановленому обласними органами охорони 
здоров'я.

   14. Кошти, внесені батьками 
 (усиновителями) або опікунами
(піклувальниками) 
 на часткове відшкодування витрат на 
утримання
неповнолітніх, у центрах враховуються у бухгалтерському 
обліку на
рахунку 238 "Інші кошти на утримання 
 закладу", витрати - по
рахунку 213 "Видатки по інших 
 коштах", залишки грошових коштів
відображаються 
 по  рахунку  112 "Поточний рахунок по 
 інших
позабюджетних коштах".

   15. Діти-сироти і діти, які 
залишилися без піклування батьків
(усиновителів) або опікунів 
(піклувальників), а також неповнолітні
з  малозабезпечених  сімей 
 перебувають на повному 
 державному
утриманні.

 "Офіційний вісник України", N 35, 
стор.111
 Код нормативного акта: 
3384/1997

<< Главная страницаУкраина онлайн