Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1561 від 28.12.1996

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1996 р. N 1561
                Київ
 
                     { Позначку "Не для друку"
                      знято Розпорядженням КМ
                      N 490-р ( 490-2008-р )
                      від 19.03.2008 }
 
     Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття"
         в екологічно безпечну систему
 
 
   На об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС тривають роботи,
пов'язані із забезпеченням контролю за його станом. Головним
джерелом небезпеки об'єкта "Укриття" є наявність значних залишків
паливних мас.
 
   Проблеми безпеки об'єкта "Укриття"  загострюються  такими
негативними  факторами,  як  проникнення  вологи у внутрішні
приміщення, ненадійний стан будівельних конструкцій, недостатній і
незадовільний  контроль  за  параметрами  безпеки  об'єкта,
неефективність існуючих засобів втручання у разі  виникнення
самопідтримуючої  ланцюгової  реакції. Реальність цих проблем
підтверджена зростанням щільності нейтронного потоку на об'єкті
"Укриття" в червні 1990 р. та вересні 1996 року. Контроль за
безпекою та плануванням конкретних заходів щодо  переведення
об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему ускладнюється
також невизначеністю кількості, стану, характеристик і поведінки
паливних  мас, поглиначів та уповільнювачів нейтронів (вода,
графіт, бор, гадоліній тощо).
 
   З метою підвищення безпеки та визначення довготермінової
стратегії переведення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну
систему Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Перелік невідкладних заходів ВО "Чорнобильська
АЕС" щодо підвищення безпеки та посилення контролю за об'єктом
"Укриття", що додається.
 
   2. Державному комітетові по використанню ядерної енергії у
тримісячний  термін  із  залученням організацій та експертів
підготувати і внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
стратегії перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну
систему, виходячи із головної мети - якнайшвидшого вилучення
залишків ядерного палива, їх ізоляції та захоронення згідно із
діючими національними і міжнародними стандартами.
 
   3. Державному комітетові по використанню ядерної енергії,
Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської  катастрофи  разом  з
Міністерством фінансів визначити до 15 січня 1997 р. шляхи
фінансування робіт, передбачених Переліком невідкладних заходів ВО
"Чорнобильська АЕС" щодо підвищення безпеки та посилення контролю
за об'єктом "Укриття", а також внести відповідні корективи до
проекту  Національної  програми  з  мінімізації  наслідків
Чорнобильської катастрофи на 1996-2000 роки.
 
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
Костенка Ю.I.
 
 
   Прем'єр-міністр України              П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1996 р. N 1561
 
               ПЕРЕЛIК
      невідкладних заходів ВО "Чорнобильська АЕС"
     щодо підвищення безпеки та посилення контролю
           за об'єктом "Укриття"
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Зміст заходів   ¦  Відповідальні за  ¦Термін виконання ¦
¦            ¦   виконання    ¦         ¦
¦-----------------------+----------------------+-----------------¦
¦1. Розробити і узгодити¦Держкоматом      ¦ січень 1997 р. ¦
¦з Мінекобезпеки    ¦           ¦         ¦
¦обґрунтування     ¦           ¦         ¦
¦достатнього обсягу   ¦           ¦         ¦
¦оперативного контролю ¦           ¦         ¦
¦нейтронних, радіаційних¦           ¦         ¦
¦і теплових параметрів ¦           ¦         ¦
¦фізичного стану    ¦           ¦         ¦
¦паливовмісних мас.   ¦           ¦         ¦
¦-----------------------+----------------------+-----------------¦
¦2. Оснастити ядерно-  ¦     -"-     ¦    -"-   ¦
¦небезпечні зони    ¦           ¦         ¦
¦додатковими      ¦           ¦         ¦
¦(мобільними) засобами ¦           ¦         ¦
¦оперативного контролю ¦           ¦         ¦
¦нейтронних потоків,  ¦           ¦         ¦
¦потужності гамма-   ¦           ¦         ¦
¦випромінювання та   ¦           ¦         ¦
¦аерозольної активності.¦           ¦         ¦
¦-----------------------+----------------------+-----------------¦
¦3. Забезпечити     ¦     -"-     ¦    -"-   ¦
¦виконання термінових  ¦           ¦         ¦
¦заходів щодо посилення ¦           ¦         ¦
¦достовірності та    ¦           ¦         ¦
¦надійності існуючих  ¦           ¦         ¦
¦систем оперативного  ¦           ¦         ¦
¦контролю параметрів  ¦           ¦         ¦
¦безпеки об'єкта    ¦           ¦         ¦
¦"Укриття".       ¦           ¦         ¦
¦-----------------------+----------------------+-----------------¦
¦4. Виконати роботи   ¦     -"-     ¦    -"-   ¦
¦пов'язані із заміною  ¦           ¦         ¦
¦метаборату калію в   ¦           ¦         ¦
¦системі подачі     ¦           ¦         ¦
¦нейтронопоглинального ¦           ¦         ¦
¦розчину більш     ¦           ¦         ¦
¦ефективними речовинами.¦           ¦         ¦
¦-----------------------+----------------------+-----------------¦
¦5. Ввести в      ¦     -"-     ¦    -"-   ¦
¦експлуатацію дослідну ¦           ¦         ¦
¦установку подачі    ¦           ¦         ¦
¦нейтронопоглинальних  ¦           ¦         ¦
¦речовин у паливовмісні ¦           ¦         ¦
¦маси у підреакторних  ¦           ¦         ¦
¦приміщеннях об'єкта  ¦           ¦         ¦
¦"Укриття".       ¦           ¦         ¦
¦-----------------------+----------------------+-----------------¦
¦6. Розробити та ввести ¦     -"-     ¦березень 1997 р. ¦
¦в дію систему     ¦           ¦         ¦
¦паспортизації     ¦           ¦         ¦
¦паливовмісних мас   ¦           ¦         ¦
¦об'єкта "Укриття".   ¦           ¦         ¦
------------------------------------------------------------------

<< Главная страницаУкраина онлайн