Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 8

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

   забезпечення розвитку всієї національної 
 мережі аеропортів
України як єдиного господарського 
комплексу;

   здійснення контролю за цінами;

   об'єднання та використання технічного 
досвіду;

   забезпечення економії у виробництві;

   забезпечення ефективності управління;

   координація зусиль в оснащенні 
обладнанням;

   уникнення дублювання в управлінні, 
 капітальних вкладеннях,
витратах трудових, матеріальних та енергетичних 
ресурсів;

   зменшення накладних видатків;

   досягнення високої  ефективності  в 
  міжнародному  русі
капіталів;

   створення сприятливих умов для 
інвестицій;

   підтримка тимчасово   збиткових 
   аеропортів   заради
функціонування всієї 
мережі.


         
Виробнича база цивільної авіації


   Виробничою базою  цивільної  
 авіації  є  підприємства
Укравіатрансу,  
 на  які  покладено  функції  з  
технічного
обслуговування  авіаційної  техніки  різної 
  складності  та
трудозатратності. Особливо 
 трудозатратні та технологічно складні
види   
 обслуговування   виконуватимуться   
 авіабудівними,
спеціалізованими авіаремонтними та 
 іншими підприємствами різних
форм власності за умови 
 наявності відповідного сертифіката 
 та
ліцензії.

   Виконуючи завдання в інтересах 
 цивільної авіації України,
підприємства інших 
 міністерств і відомств повинні додержуватися
нормативних 
 вимог, визначених  законодавством  або  
ухвалених
відповідними органами в установленому порядку.

   У разі потреби технічне обслуговування та 
 ремонт імпортної
авіаційної техніки проводитиметься 
 на іноземних підприємствах,
діяльність яких повинна бути схвалена 
повноважним органом України.

   У найближчі 3 - 5 років 
 передбачається:

   забезпечити на вітчизняних підприємствах 
оптимальний обсяг:

   - поточного  та  капітального 
 ремонту авіаційної техніки
виробництва України, 
 Росії, Узбекистану (літаки,  вертольоти,
двигуни, 
 агрегати, авіаційне обладнання, спеціальне 
обладнання
аеропортів тощо), створивши умови для 
 всебічних коопераційних
зв'язків;

   - обслуговування та поточного 
 ремонту авіаційної техніки
іноземного 
виробництва;

   удосконалити зв'язки між 
 експлуатаційними  та  ремонтними
підприємствами 
 цивільної авіації та авіаційної промисловості за
рахунок 
 широкого  застосування  нових  взаємовигідних  
 форм
виробничо-фінансових відносин.


        
  9. БЕЗПЕКА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   Україна як  член  ІКАО  і 
 держава реєстрації цивільних
повітряних суден, 
 держава розробника та виробника 
 авіаційної
техніки,  держава  експлуатанта  взяла 
 на себе зобов'язання
забезпечувати безпеку цивільної 
авіації.

   Забезпечення безпеки цивільної авіаціі - 
комплексний процес,
який передбачає забезпечення безпеки польотів, 
 захист цивільної
авіації від актів незаконного 
 втручання (авіаційну безпеку) та
захист навколишнього середовища 
 від шкідливого впливу з боку
авіації 
(екологічну безпеку).

   Контроль за реалізацією державної 
 політики у забезпеченні
безпеки авіації, а також 
координація робіт у сфері її забезпечення
здійснюються Міжвідомчою 
комісією з питань авіаційної політики,
безпеки авіації та 
 використання  повітряного простору України,
створеною 
при Президентові України.

   У структурі Укравіатрансу діють відповідні 
відомчі органи, що
забезпечують безпеку цивільної авіації.

   Безпосереднє виконання  заходів щодо 
 забезпечення безпеки
цивільної авіації покладається 
 на  експлуатантів  авіаційної
техніки, також на її 
розробників, виробників та ремонтників згідно
з відповідними авіаційними 
правилами.


    Принципи та напрями забезпечення 
безпеки польотів

          
  та авіаційної безпеки


   Основними принципами забезпечення 
 безпеки польотів (БП) та
авіаційної безпеки (АБ) є:

   пріоритетність збереження  життя та 
 здоров'я людей перед
результатами виробничої 
діяльності;

   регламентація відповідальності фізичних та 
юридичних осіб за
стан БП та АБ;

   державне регулювання та державний 
нагляд забезпечення БП та
АБ всіма суб'єктами галузі цивільної 
авіації;

   незалежність технічних напрямів 
 (безпека цивільної авіації,
аеронавігація) державного регулювання від 
економічних;

   повсякденна профілактична   
діяльність,  спрямована  на
забезпечення БП та АБ 
згідно із законами та авіаційними правилами
України;

   державна сертифікація всіх об'єктів та 
 суб'єктів у галузі
цивільної авіації;

   незалежне та об'єктивне розслідування 
 авіаційних подій з
метою виявлення їх 
 причин та розроблення профілактичних заходів
щодо запобігання 
їм.

   Основні напрями забезпечення безпеки 
польотів та авіаційної
безпеки:

   нормування і сертифікація всіх 
юридичних та фізичних осіб у
галузі цивільної авіації та всієї авіаційної 
техніки;

   систематичний нагляд і контроль за 
забезпеченням БП та АБ з
боку органів державного регулювання і нагляду, а 
також керівництва
та інспекційних підрозділів експлуатантів;

   науковий супровід, спрямований на 
підвищення рівня БП та АБ,
в тому числі і на зменшення небезпеки впливу 
людського фактора;

   інформаційне забезпечення БП та АБ, що передбачає 
розроблення
та впровадження автоматизованих систем обробки даних про 
авіаційні
події, порушення та незаконні втручання в діяльність 
 авіаційної
транспортної  системи,  добровільні  
повідомлення  авіаційного
персоналу.

   Згідно із статтею 106 Повітряного кодексу України 
( 
3167-12 )
з метою забезпечення 
 профілактичної діяльності щодо підвищення
безпеки 
 польотів створюється страховий фонд безпеки авіації 
за
рахунок відрахувань від платежів з обов'язкових видів 
страхування.


      Державна система 
сертифікації та реєстрації


   Нормування та сертифікація є 
 основним методом державного
регулювання безпеки 
 польотів та авіаційної безпеки 
 цивільної
авіації.

   Відповідність об'єктів сертифікації встановленому 
рівню вимог
підтверджується  національними  
 сертифікатами,  свідоцтвами,
посвідченнями тощо, які 
видаються відповідними державними органами
з питань сертифікації цивільної 
авіації.

   Обов'язковій державній  сертифікації 
  та  інспектуванню
підлягають:

   авіаційна техніка (тип та екземпляр) та 
обладнання авіаційної
безпеки;

   авіаційний персонал;

   аеродроми, повітряні траси, місцеві повітряні 
лінії;

   розробники і виробники авіаційної 
 техніки та  обладнання
авіаційної безпеки;

   ремонтні заводи  та  центри  
 технічного  обслуговування
авіаційної техніки;

   експлуатанти авіаційної техніки та 
 обладнання  авіаційної
безпеки;

   навчальні заклади в галузі цивільної 
авіації.

   Для розроблення  нормативних  
 вимог,  методик  оцінки
відповідності  
нормам  та  виконання  сертифікаційних  
 робіт
створюються  робочі  групи,  
 до  складу  яких  
 входять
висококваліфіковані спеціалісти з питань 
 сертифікації, у тому
числі військові спеціалісти. З метою 
оперативного вирішення питань
Мінтранс може об'єднати свої 
 зусилля у проведенні робіт із
зазначених 
напрямів з органами інших держав.

   Цивільна авіаційна техніка підлягає реєстрації 
 у Державному
реєстрі цивільних повітряних суден України. 
 Ведення цього реєстру
покладається на державний орган з питань 
сертифікації, реєстрації,
безпеки польотів та авіаційної безпеки цивільної 
авіації.


       Державний 
нагляд за безпекою польотів


   Контроль за реалізацією державної 
 політики в забезпеченні
безпеки авіації здійснюється 
 Міжвідомчою комісією  з  питань
авіаційної 
 політики, безпеки авіації та використання повітряного
простору 
 України, до складу якої входять представники 
 всіх
заінтересованих міністерств і відомств - Мінтрансу, 
 Мінмашпрому,
Міноборони, Мінюсту, МЗС, МВС, 
 Мінекономіки, Мінфіну, СБУ та
інших.

   Державний відомчий контроль за забезпеченням 
безпеки польотів
експлуатантами,   аеропортами,   
підприємствами   технічного

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн