Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 6

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

країнами, можна передбачити збільшення
кількості іноземних 
 авіаперевізників  на  українському  
ринку
авіаперевезень,  зменшення  загального  
 числа  вітчизняних
авіакомпаній і водночас 
 збільшення  тих,  що  виконуватимуть
регулярні 
перевезення.

   В умовах жорсткої конкуренції з боку іноземних 
 авіакомпаній,
які  мають найсучасніші літаки, 
 багаторічний досвід і кращі
фінансові можливості 
 для здійснення експансії на українському
ринку 
 авіаперевезень,  забезпечуватиметься державна 
 підтримка
вітчизняних перевізників, у тому числі ефективне 
 регулювання їх
доступу до ринку авіаперевезень та 
створення умов для підвищення
їх конкурентоспроможності.

   У найближчі п'ять років в Україні відбудуться 
докорінні зміни
в оснащенні парку літаків та в системі 
 управління галуззю, що
дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність основних вітчизняних
перевізників.

   Передбачається запровадити національні стандарти 
вимог якості
до авіаперевізників, що працюють на ринку 
 України, і провести
ревізію раніше виданих 
 ліцензій на право виконання комерційних
польотів на вже 
встановлених маршрутах.

   На даному  етапі  розвитку  для 
 виконання соціальних та
політичних цілей в Україні Кабінет 
Міністрів України з урахуванням
пропозицій Міжвідомчої комісії 
 з питань авіаційної політики,
безпеки авіації та 
використання повітряного простору, створеної
при  
Президентові України, визначатиме сильні авіакомпанії 
 з
наданням їм статусу Національного авіаперевізника.

   Критерії визначення Національного 
авіаперевізника, умови його
роботи встановлюватимуться відповідними 
нормативними документами.

   З метою захисту внутрішнього 
 ринку авіаперевезень будуть
розроблені принципи визначення 
перевізників на внутрішні авіалінії
та встановлені відповідні вимоги до 
авіакомпаній і аеропортів.

   Усі  види  перевезень 
 (регулярні та нерегулярні) матимуть
чіткі визначення; 
 будуть розроблені правила та інші нормативні
акти  
ліцензування  діяльності  в  цивільній 
 авіації, якими
передбачатиметься  надання  
 дозволів   (ліцензій) суб'єктам
підприємництва 
 на недискримінаційній основі.

   Передбачається розширення  і  
розвиток продажу регулярних
перевезень через міжнародні системи 
 резервування, співвласниками
яких мають бути вітчизняні 
авіаперевізники.

   Тарифна політика авіакомпаній має 
 базуватися на  вимогах
міжнародної організації 
 авіаперевізників (ІАТА), з урахуванням
ринкового попиту, 
необхідності покриття власних витрат тощо.

   Із зростанням купівельної 
 спроможності українських громадян
зблизяться рівні тарифів для 
вітчизняних та іноземних пасажирів.

   Кабінет Міністрів  України  
 проводитиме  цілеспрямовану
протекціоністську політику 
 щодо захисту вітчизняних перевізників
шляхом здійснення рішучих і 
обгрунтованих заходів, в основу яких
мають бути покладені вимоги 
СОТ відносно торгівлі послугами.

   У програмах розвитку аеропортів і аеровокзальних 
комплексів в
Україні буде передбачено створення в 
 головних центрах країни
транзитних пунктів, 
 зручних  для  стикування  міжнародних  
і
внутрішніх перевезень.

   Державна політика  щодо  аеропортів, 
  служб  управління
повітряним рухом, 
 державних служб зв'язку, державних навчальних
закладів і наукових 
установ та інших природних монополістів 
 у
цивільній  авіації,  нормативне  регулювання 
 їх  діяльності
забезпечуватиме  рівні  умови  
 та  можливості  для  
 всіх
авіаперевізників.

 7. ДЕРЖАВНА 
СИСТЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ.

     МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   До державної  системи  використання 
 повітряного простору
України належать:

   Комітет по  використанню  повітряного 
 простору  України
(Украеронавігація),  
 реалізує  державну  політику  в  
сфері
використання повітряного простору України, регулює діяльність 
щодо
його  використання,  а також діяльність, 
 що не пов'язана з
використанням повітряного 
 простору, але  яка  може  створити
небезпеку 
повітряному руху; організовує обслуговування повітряного
руху у повітряному 
просторі України, а також в тому міжнародному
повітряному 
просторі, в якому, згідно з міжнародними 
договорами,
обслуговування повітряного руху здійснюється відповідними 
органами
України;

   Український центр  планування  
 використання  повітряного
простору України та 
регулювання повітряного руху (Украероцентр),
який є робочим органом 
Украеронавігації;

   Державне підприємство обслуговування повітряного 
руху України
(Украерорух), яке забезпечує обслуговування 
 повітряного руху у
повітряному просторі на трасах, 
 повітряних лініях і поза ними (за
винятком зон, де управління 
повітряним рухом здійснюють відомчі
органи), а також 
 в аеропортах України. Украерорух не повинен
підлягати 
роздержавленню.

   З метою  ефективного  використання 
 можливостей  сучасних
повітряних суден для економіки, 
 оборони та забезпечення безпеки
людей  і  майна 
 створюється єдина система аеронавігації 
 та
обслуговування повітряного руху.

   Постійна політика України у використанні 
повітряного простору
повинна забезпечувати:

   виключний суверенітет держави  над 
 повітряним  простором
України, що є частиною території 
України;

   єдину спільну цивільно-військову 
 систему аеронавігації та
обслуговування повітряного 
руху, яка повинна відповідати вимогам
до аеронавігації та 
 управління повітряним рухом стосовно усіх
видів 
 цивільних та військових польотів, за винятком 
специфічних
військових вимог, що характерні для бойових дій 
авіації;

   безпеку та надійність виконання польотів у 
будь-яких умовах;

   спільну систему, здатну негайно 
 об'єднатися із  системою
протиповітряної оборони 
 України та стати додатковим елементом у
мережі протиповітряної 
оборони;

   умови для    розроблення 
   прискореної    
спільної
цивільно-військової програми науково-експериментальних 
 досліджень
з метою вдосконалення аеронавігаційної системи і 
доведення її до
рівня сучасних експлуатаційних вимог.

   Головні напрями розвитку системи 
 використання повітряного
простору:

   створення єдиної системи стандартів 
 та інших нормативних
актів і документів;

   розроблення та здійснення довгострокових 
комплексних програм
науково-дослідних робіт, спрямованих на 
 розвиток національної
системи обслуговування повітряного 
руху;

   створення єдиних   радіолокаційних, 
   радіонавігаційних,
зв'язкових  полів,  які 
 забезпечуватимуть суцільні поля для
обслуговування 
повітряного руху на трасах і в термінальних зонах,
задовольнятимуть 
 інтереси цивільної і військової авіації, 
 інших
користувачів, забезпечуватимуть електромагнітну сумісність 
джерел
інформації;

   оптимізація структури управління і 
 використання повітряного
простору;

   інтеграція системи обслуговування повітряного 
руху України в
європейську та світову системи;

   поетапний перехід до використання 
 у повітряному просторі
України ешелонів ІКАО, починаючи з 
верхнього повітряного простору;

   введення в дію класифікації 
 повітряного простору України
відповідно до 
 вимог ІКАО для максимального задоволення 
потреб
військової, комерційної, ділової, спортивної, аматорської 
авіації
та інших користувачів повітряного простору України;

   створення спільної  цивільно-військової 
 державної  служби
аеронавігаційної інформації;

   забезпечення належного рівня 
 навігаційного  обслуговування
польотів;

   створення національної мережі  
аеронавігаційного  зв'язку;

   підвищення рівня автоматизації та 
 інформаційної надійності
пунктів обслуговування повітряного 
руху;

   впровадження нових видів послуг для 
користувачів повітряного
простору України.

   Для забезпечення наукового супроводу 
 системи використання
повітряного простору як частини 
 авіаційної і космічної галузей
України виникає 
потреба у створенні державного органу, що володіє
інформацією про 
 наукові й технічні можливості авіаційних  
і
космічних галузей України та про потреби цивільних і 
військових
користувачів повітряного і космічного простору, а також має 
права
на реалізацію цих можливостей і потреб.

   Повноважним органом з питань 
 організації  та  здійснення
метеорологічного   
обслуговування   цивільної   авіації  
 є
Держкомгідромет.

   Метеорологічне забезпечення цивільної 
 авіації здійснюється
відповідно до стандартів та рекомендацій 
 Міжнародної організації
цивільної  авіації  
(ІКАО)  та  Всесвітньої  метеорологічної
організації (ВМО), 
а також національних правил.

   Правила метеозабезпечення  цивільної  
та експериментальної
авіації, а також державної авіації на 
 аеродромах цивільної та
експериментальної   
 авіації    розробляються   
 створеною
Держкомгідрометом, Укравіатрансом, 
 Украеронавігацією, Міноборони
Міжвідомчою комісією по 
 метеозабезпеченню авіації і вводяться в

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн