Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 5

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

виробництва,  особливе  
значення  надаватиметься  розвиткові
рівноправних 
  та  взаємовигідних  зв'язків  з 
 авіаційними
адміністраціями Російської Федерації, Узбекистану, інших 
країн.

   Проводитимуться постійні консультативні 
 зустрічі з питань
організації управління повітряним 
 рухом в районі Чорного моря з
відповідними органами Болгарії, 
Грузії, Румунії, Росії, Туреччини.

   Співробітництво з Міждержавним 
 авіаційним комітетом (МАК)
розвиватиметься  на  
основі  укладених  з  ним  угод, 
 якими
передбачається делегування Комітетові обмеженого переліку 
 функцій
для спільного виконання робіт у визначених напрямах 
сертифікації
авіаційної техніки, виробництва, аеропортів, а також 
розроблення
нормативних авіаційних документів.


    5. ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   Правовою основою діяльності і 
 розвитку цивільної авіації є
Конституція України ( 

254к/96-ВР ), Повітряний кодекс 
 України
( 
3167-12 ), Закон України "Про транспорт" ( 

232/94-ВР ), а також
інші законодавчі та 
нормативні акти, що діють в цивільній авіації
і на транспорті в 
цілому.

   Правова база цивільної авіації  
України  створюватиметься
шляхом:

   удосконалення діючих  та  
 розроблення   нових   актів
законодавства, що 
стосуються діяльності цивільної авіації;

   визначення як базової системи 
 авіаційних правил, норм і
стандартів 
 (американської-FAR, європейської-JAR або системи 
АП
Міждержавного авіаційного комітету) для гармонізації 
 відповідних
авіаційних правил України;

   визначення та акредитації закладів, 
 установ, фахівців для
створення авіаційних правил, 
 норм і стандартів; використання для
цієї мети потенціалу 
національних наукових, освітніх та виробничих
закладів;

   створення системи доведення нормативно-правових 
документів до
безпосередніх користувачів незалежно від форм 
власності.

   Розроблення авіаційних правил здійснюватиметься 
відповідно до
затверджених графіків з визначенням пріоритетності 
найважливіших
та першочергових правил. Контроль за 
 розробленням правил, їх
державна реєстрація та 
введення у дію є одним з основних завдань
державного регулювання цивільної 
авіації.

   Передбачається використання можливостей спільного 
розроблення
нормативних документів з відповідними зарубіжними або 
міжнародними
організаціями.

   Порядок внесення змін і доповнень до актів 
законодавства, що
стосуються цивільної авіації, визначається 
законодавством України.

   Передбачається встановлення постійного контролю 
за виконанням
авіакомпаніями, авіапідприємствами, іншими 
 суб'єктами цивільної
авіації вимог діючих 
 нормативно-правових актів, в тому 
 числі
контролю за   приведенням   установчих 
   документів   та
організаційно-правових 
 форм суб'єктів сфери цивільної авіації у
відповідність із 
законодавством.


       6. 
РИНОК АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА РОБІТ


      Аналіз та перспективи 
розвитку перевезень


   Обсяги ринку авіаційних перевезень 
 визначаються потребами
населення та 
 загальнодержавного і  приватного  
господарського
комплексу в цих послугах, купівельною 
спроможністю пасажирів і
вантажовідправників.

   Виходячи із  зручного географічного 
 положення України та
численної української діаспори, на 
ринку перевезень до 2010 - 2015
років можна визначити такі 
 важливі для перевізників України
сегменти ринку та 
основні орієнтовні завдання щодо їх освоєння:

   Північна Америка: в разі заміни 
 літаків, що планується у
найближчі два роки, можливо 
збільшити обсяг перевезень до 2000
року вдвічі, до 
2005 року - втричі, до 2010 року - в чотири рази
порівняно з 1995 роком 
і виконувати регулярні польоти з кількох
міст  
України  до 6 - 8 міст цього регіону 
 на 200-місних
далекомагістральних літаках.

   Південна Америка: можливо розпочати 
 до 2000 року польоти в
одну з країн цього перспективного регіону 
 (Бразилія, Аргентина,
Перу, Чілі) і вийти на 
виконання регулярних перевезень. Польоти
виконуватимуться на 
 трансконтинентальних літаках з проміжними
посадками в 
південних містах США.

   Європа: передбачається  інтенсивний  
розвиток  перевезень,
поступове охоплення ними майже всіх європейських 
країн, збільшення
кількості рейсів, вихідних пунктів в Україні та країнах 
Європи.

   Загальний обсяг перевезень порівняно 
 з 1995 роком повинен
збільшитись до 2000 року в півтора - два 
 рази, до 2010 року -
втричі. Планується 
 широке використання різних типів повітряних
суден  
(середньомагістральних,  близькомагістральних,  
 літаків
місцевих ліній) місткістю від 30 до 150 
пасажиромісць.

   Африка: триватиме освоєння ринку 
 країн Північної Африки,
передбачається розпочати 
 регулярні польоти до Центральної та
Південної 
Африки. Обсяги перевезень повинні збільшитись в 1,5 раза
до 2000 
 року і в 2,5 раза до 2010 року порівняно з 1995 
роком.
Використовуватимуться середньомагістральні літаки.

   Близький Схід: ринок перевезень до цього 
регіону сформовано,
нині він охоплює майже всі країни регіону. 
 Головне завдання -
переведення на регулярну 
 основу численних чартерних польотів.
Значного збільшення 
пасажирських перевезень не передбачається.

   Азія: триватиме освоєння маршрутів до Китаю та 
Індії, повинні
відкритися регулярні рейси до Таїланду та 
 Індонезії. Планується
відкрити нові маршрути до Японії, Кореї, 
Пакистану та деяких інших
країн. Обсяг перевезень збільшиться в 1,7 
раза до 2000 року і
втричі - до 
 2010 року. На азіатських маршрутах до 2000 
року
передбачається використання літаків ІЛ-62М, ТУ-154М, із заміною їх
на 
більш сучасні впродовж наступних двох - трьох років.

   Австралія, Океанія:  дуже  віддалений 
 регіон.  Наявність
численної діаспори в Австралії та Новій 
Зеландії може бути основою
для відкриття регулярних польотів, але не раніше 
2005 року.

   Росія, Білорусія,  Прибалтика,  
Середня  Азія: очікується
поступове відновлення ринку 
 збільшення  кількості  польотів.
Розвиток  
перевезень  залежатиме  від  розвитку політичних 
 і
економічних взаємовідносин між державами. Потенційний 
 ринок цих
регіонів дуже великий і зараз його 
освоєно лише на 10 відсотків
від рівня 1991 року. 
 Більш швидкими  темпами  прогнозується
зростання 
 авіаперевезень до міст Тюменського регіону, 
 Сибіру,
Далекого Сходу, Середньої Азії.

   Закавказзя: перевезення до 
 Азербайджану, Вірменії, Грузії
виконуються досить 
 стабільно і охоплюють  понад  7  
пунктів
закавказького регіону з 12 міст України. З переведенням 
більшості
чартерних рейсів на регулярну основу та за 
 кращої організації
перевезень  і їх продажу 
 можна очікувати збільшення обсягів
перевезень у 1,5 - 
2 рази до 2000 року і в 2,5 - 3 рази до 
 2010
року.

   Внутрішні перевезення: зусилля 
 перевізників  і  підтримка
державних  органів  
спрямовуватимуться на розвиток внутрішніх
українських 
 перевезень.  Необхідно  значно  підвищити  
якість
обслуговування  пасажирів  на  внутрішніх  
лініях, наблизивши
стандарти сервісу до міжнародних. Внутрішні 
рейси будуть зручно
стикуватись з міжнародними. 
 Обсяги перевезень на внутрішньому
ринку мають збільшитись 
до 2010 року втричі.

   Світовий досвід  авіаперевезень 
  свідчить  про  високу
інтенсивність розвитку 
вантажних перевезень, тому передбачається
здійснювати 
 заходи щодо значного збільшення 
 вантажоперевезень
українськими авіаперевізниками. При цьому буде 
враховано наявний
потенціал  в  Україні  значної 
 кількості  повітряних  суден
транспортно-вантажної 
 авіації, а також можливості 
 української
авіапромисловості у створенні повітряних суден цього 
класу.

   Для запобігання демпінговим тарифам 
 передбачається надання
дозволів на вантажні міжнародні 
перевезення в порядку, що враховує
вимоги Світової Організації Торгівлі 
(СОТ).

   З виходом економіки України з кризового 
стану слід очікувати
значне зростання попиту на 
 авіаційні  послуги  в  народному
господарстві. 
 Для  задоволення  цього  попиту  
передбачається
створення однієї чи кількох лізингових фірм, що 
забезпечуватимуть
відновлення наявного парку суден авіації застосування 
в народному
господарстві, підтримання його у справному стані і матимуть 
змогу
на  орендних  засадах  передавати 
 їх  експлуатантам  для
безпосереднього надання послуг в 
Україні та за її межами.


     Конкуренція в ринкових умовах та її 
регулювання


   В Україні зареєстровано понад 100 авіаційних 
компаній, з яких
6 виконують регулярні перевезення за розкладом, а інші - 
 чартерні
рейси. Крім того, регулярні 
 перевезення здійснюють також 20
іноземних 
авіакомпаній.

   Співвідношення між обсягами 
 перевезень  за  розкладом  з
урахуванням кількості 
запропонованих крісел повітряних суден таке:
48 відсотків перевезень 
виконуються українськими авіакомпаніями,
52 - іноземними 
авіаперевізниками. .

   Враховуючи те, що Україною підписані 
 угоди про повітряне
сполучення з більш як 50 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн