Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

          
діяльності цивільної авіації


   1. Розробити і подати 
 на затвердження Кабінету Міністрів
України 
довготермінову програму оновлення парку літаків цивільної
авіації 
державних авіапідприємств та авіакомпаній (в тому числі за
участю  
інвесторів),  передбачивши  пріоритетне  
 використання
авіаційної техніки вітчизняного 
 виробництва, а до початку її
поставки - використання 
високоефективних повітряних суд іноземного
виробництва.

          
 Мінтранс, Мінмашпром, Мінекономіки, Мінфін,

          
 Національне агентство з реконструкції та

          
 розвитку, Фонд державного майна.

          
 Лютий 1997 року.


   2. Розробити графік 
 проведення в 1997 році реструктуризації
авіапідприємств з 
виділенням аеропортів як окремих юридичних осіб
та  пропозиції 
 щодо впровадження сучасних форм власності 
 на
державних авіапідприємствах і в авіакомпаніях.


          
 Мінтранс, Мінекономіки, Фонд державного

          
 майна, Антимонопольний комітет.

          
 До 25 січня 1997 року.


   3. Подати проект постанови Кабінету 
 Міністрів України щодо
внесення змін до 
 постанови Кабінету Міністрів України від 28
вересня 
1993 р. N 819 "Про створення 
 спеціалізованого фонду
фінансування загальнодержавних 
 витрат на авіаційну діяльність та
участь України у міжнародних 
авіаційних організаціях".

          
 Мінтранс, Мінекономіки, Мінфін, Мінюст.

          
 До 25 січня 1997 року.


   4. Завершити розгляд схеми 
фінансування проектів модернізації
аеронавігаційної системи 
 та подати Кабінетові Міністрів України
висновки щодо її 
впровадження.

          
 Національне агентство  з  реконструкції та

          
 розвитку, Мінтранс, Мінекономіки, Мінмашпром.

          
 До 15 лютого 1997 року.


   5. Подати на 
 затвердження Президенту України проект змін та
доповнень до Указу 
Президента України від 20 березня 1996 р. N 201
"Про Міжвідомчу комісію 
 з питань авіаційної політики, безпеки
авіації та 
використання повітряного простору України".

          
 Мінтранс, Міноборони.

          
 До 20 січня 1997 року.


   6. З урахуванням 
 висновків Міжвідомчої комісії з 
 питань
авіаційної політики, безпеки авіації та 
використання повітряного
простору України завершити підготовку 
 до укладення угоди про
придбання літаків 
 для державної авіакомпанії 'Авіалінії України'
на лізинговій 
основі.

          
 Мінтранс, Національне    агентство    
з

          
 реконструкції  та  розвитку,  авіакомпанія

          
 "Авіалінії України", МЗЕЗторг, Мінекономіки,

          
 СБУ.

          
 До 20 січня 1997 року.


   7. Подати  Кабінетові  
Міністрів України пропозиції щодо
впровадження 
 ефективних форм управління державним  майном 
 з
урахуванням особливостей цивільної авіації.

          
 Фонд державного майна, Мінтранс.

          
 До 20 січня 1997 року.


   8. З метою забезпечення 
 ефективного та прибуткового для
держави 
використання існуючих авіамаршрутів вивчити їх розподіл
між 
 призначеними авіаперевізниками та внести Кабінетові Міністрів
України 
відповідні пропозиції.

          
 Мінтранс.

          
 До 25 січня 1997 року.   9. Вивчити та внести на 
розгляд Кабінетові Міністрів України
питання щодо створення в 
 Україні сильного 
 конкурентоспроможного
авіаперевізника.

          
 Мінтранс, Мінекономіки, Мінюст,

          
 Антимонопольний  комітет,  Фонд державного

          
 майна.

          
 1 квартал 1997 року.


   10. Внести Кабінетові 
Міністрів України узгоджені пропозиції
про передачу до 
 складу цивільної авіації  повітряних  
суден
Міноборони, які вивільняються зі складу Збройних Сил 
України та
наявних у них літаків, що можуть бути використані для 
 цивільних
перевезень.

          
 Міноборони, Фонд державного майна, Мінтранс.

          
 До 31 березня 1997 року.


   11. Внести  Кабінетові 
 Міністрів України пропозиції щодо
притягнення до 
відповідальності конкретних посадових осіб, винних
в укладенні 
 договорів оренди українських повітряних суден 
для
використання за межами країни, в яких не 
 передбачалися умови
забезпечення повернення літаків 
 в Україну, а також у невжитті
дійових заходів для їх 
повернення.

          
 Мінтранс, МЗС, Мінюст, Міноборони, МЗЕЗторг,

          
 Фонд державного майна, Мінекономіки.

          
 До 20 січня 1997 року.


   12. Вивчити  питання  
про  економічну доцільність оренди
українських 
повітряних суден для використання за межами країни та
забезпечення 
 їх ефективного використання. Висновки і пропозиції
подати 
Кабінетові Міністрів України.

          
 Мінекономіки, Фонд державного майна,

          
 МЗЕЗторг, Мінтранс, Міноборони.

          
 1 квартал 1997 року.


   13. Внести Кабінетові 
Міністрів України пропозиції про шляхи
погашення боргів державної 
авіакомпанії "Авіалінії України, які
виникли у зв'язку з 
придбанням за кордоном у 1991 році літаків для
невідкладних державних 
потреб.

          
 Мінтранс, Мінфін, Мінекономіки.

          
 До 30 грудня 1996 року.


   14. Розробити та подати Кабінетові 
Міністрів України проект
Положення про особливий статус 
міжнародного аеропорту Бориспіль з
метою максимального сприяння 
 його  реконструкції,  розвитку,
забезпеченню перевезень 
вищих посадових осіб і офіційних делегацій
України та інших держав.

          
 Мінтранс, Мінекономіки, Мінфін, СБУ,

          
 Державна митна служба, Держкомкордон,

          
 Національне агентство з реконструкції та

          
 розвитку.

          
 Січень 1997 року.


   15. Розробити  і 
 погодити з Мінтрансом плани та 
 заходи
забезпечення безпеки польотів під час проведення 
 авіатранспортних
робіт.

          
 Мінмашпром, Міноборони, Міносвіти,

          
 Товариство сприяння обороні.

          
 Січень 1997 року.


   16. Розробити і подати Кабінетові 
 Міністрів України проект
Положення про 
 взаємодію міністерств та інших центральних органів
виконавчої 
 влади у сертифікації типу авіаційної  
техніки  і
авіаційних виробництв та у збереженні льотної 
придатності.

          
 Мінтранс, Мінмашпром, Міноборони,

          
 Держстандарт.

          
 Травень 1997 року.


   17. Внести Кабінетові 
 Міністрів України  пропозиції  про
джерела 
 фінансування витрат на придбання спеціального обладнання,
необхідного 
для забезпечення авіаційної безпеки.

          
 Мінекономіки, Мінфін, Мінтранс.

          
 До 20 січня 1997 року.


   18. Погодити та подати Кабінетові 
 Міністрів України проект
постанови  щодо  
регулювання діяльності у сфері 
 використання
повітряних суден спортивного призначення, 
 надлегких повітряних

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн