Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок збирання та переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів

Міністерство промислової політики України

Наказ від 31.12.1996

<< Главная страница


 

        
 МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

         
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА

          
 ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 223/154/165 від 
31.12.96      Зареєстровано в 
Міністерстві
  м.Київ       
        юстиції 
України

          
          27 січня 
1997 р.
 vd961231 vn223/154/165      
  за N 12/1816   Про затвердження Положення про 
 порядок збирання та

   переробки відпрацьованих свинцево-кислотних 
акумуляторів   На виконання виконання пункту 5 постанови 
Кабінету Міністрів
України від 11.09.96  N  
1086  "Про  створення  виробництва
свинцево-кислотних 
 акумуляторів  за  замкнутим  циклом  
 у
м.Дніпропетровську" Н А К А З У Є М О:


   Затвердити Положення про порядок 
 збирання  та  переробки
відпрацьованих свинцево-кислотних 
акумуляторів (додається).

 Міністр промисловості України  
           
 В.Л.Мазур

 Міністр економіки України    
           
 В.М.Гуреєв

 Міністр охорони навколишнього
 природного 
середовища та ядерної
 безпеки України     
           
    Ю.І.Костенко          
           
 Затверджено наказом:

          
           
 Мінпрому   України,

          
           
 Мінекономіки України,

          
           
 Мінекобезпеки України

          
           
 від 31 грудня 1996 р.

          
           
 N 223/154/165


          
     Положення

     про порядок збирання та переробки 
відпрацьованих

         
свинцево-кислотних акумуляторів


   Положення розроблено  на  
виконання  постанови  Кабінету
Міністрів України від 11.09.96 N 
1086.


   1. При відсутності в 
Україні власної рудної сировинної бази
для виробництва свинцю Положення 
 спрямоване на повне вирішення
таких взаємопов'язаних 
питань:

   1.1. Створення сприятливих 
умов для діяльності вітчизняних
виробників товарної 
 продукції із свинцю (в першу чергу сучасних
акумуляторів), 
забезпечення  їх  власною  сировиною,  якою  
є
відпрацьовані акумулятори.

   1.2. Забезпечення охорони 
довкілля від отруєння свинцем і
його сполуками, 
 сірчаною кислотою  та  органічними 
 хімічними
речовинами з відпрацьованих акумуляторів.


   2. Положення  поширюється 
  на  відпрацьовані  свинцеві
акумулятори і 
акумуляторні батареї.

   3. Положення чинне в 
 Україні і обов'язкове для виконання
суб'єктами 
господарювання  всіх  форм  власності,  а  
 також
громадянами, котрі  є  власниками  різних 
 видів транспорту і
механічних засобів, що обладнані 
свинцевими акумуляторами.

   4. Збирання,  заготівля, 
  транспортування,  пакетування,
зберігання і контроль 
якості відпрацьованих свинцевих акумуляторів
здійснюється відповідно до 
технічних умов ГОСТ 1639. Відпрацьовані
свинцево-кислотні акумулятори з 
 електролітом  зберігаються  у
спеціально обладнаних 
 протипожежними засобами приміщеннях або у
металевій 
тарі.

   5. Відпрацьовані акумулятори 
екологічно небезпечні.

   Ліцензія на збирання, заготівлю та 
 металургійну переробку
відпрацьованих свинцевих акумуляторів, як 
і на діяльність з іншими
видами металобрухту, видається Міністерством 
промисловості України
в порядку, визначеному Інструкцією 
 про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій 
 на  збирання,  заготівлю,
переробку, купівлю та 
 продаж брухту і відходів кольорових та
чорних 
металів, затверджену наказами Ліцензійної  палати  
при
Міністерстві економіки України від 25.12.95 N 5-ЛП ( 

z0010-96 ) та
Міністерства  
 промисловості  України  від  22.12.95  
 N 235
( 
z0a10-96 ).

   6. Збирання від суб'єктів 
 господарювання  та  населення
відпрацьованих 
свинцево-кислотних акумуляторів та їх металургійна
переробка 
проводиться  спеціалізованими  підприємствами  
 та
організаціями з замкнутим циклом виробництва, 
 які забезпечують
регенерацію електроліту, відповідність  
виробництва  технічним,
технологічним та  санітарно-гігієнічним 
 вимогам,  виготовляють
висококонкурентну товарну  
продукцію  широкого  попиту,  мають
розвинену в 
 країні мережу реалізації своєї продукції з одночасним
збиранням 
відпрацьованої  та  отримали  відповідну  
 ліцензію
Міністерства промисловості України.

   7. Для запобігання 
 отруєнню довкілля  сірчаною  
кислотою
підприємства з  замкнутим  циклом  
виробництва  акумуляторів
організують у різних регіонах України мережу 
приймальних пунктів,
куди відпрацьовані свинцеві 
 акумулятори здаються в нерозібраному
стані з електролітом.

   На заводі  за  
 спеціальною  технологією  здійснюється
безвідходна 
регенерація сірчаної кислоти (освітлення, фільтрація,
нейтралізація 
 фільтростатків,  повернення  фільтростатків  
у
металургійне виробництво свинцю у вигляді флюсів).

   Пластмасові корпуси   відпрацьованих 
  свинцево-кислотних
акумуляторів за укладеними договорами 
 передаються підприємствам
хімічної промисловості, які 
перероблюють відходи пластмас.

   8. Підприємства всіх форм власності, 
які займаються збиранням
і заготівлею відпрацьованих 
свинцево-кислотних акумуляторів, але
не мають виробничих 
 потужностей і спеціальних технологій  
їх
утилізації, мають  приймати  відпрацьовані  
 акумулятори  з
електролітом і передавати  їх 
 для  подальшої  утилізації  і
металургійної 
переробки  на  підприємства  з замкнутим 
 циклом
виробництва акумуляторів.

   9. Контроль  за  
діяльністю  підприємств,  громадян, які
займаються 
збиранням,  заготівлею  відпрацьованих  
 свинцевих
акумуляторів, здійснюється  через уповноважені 
 органи Мінпрому
України, Мінекобезпеки України, МОЗу 
України та інші органи, які
мають на це повноваження у 
відповідності з чинним законодавством.
У разі виявлених порушень, 
 пов'язаних з нанесенням екологічної
шкоди, вони 
 зобов'язані відшкодувати її в порядку та 
розмірах,
встановлених законодавством України.

   10. Розрахунки за здані 
відпрацьовані кислотні акумулятори,
які містять свинець, 
 здійснюються  за  договірними  
 цінами.
Брухтоздавальники мають виключне право на закупку 
продукції, яка
випускається підприємствами-виробниками свинцевих 
акумуляторів, на
пільгових умовах.

   11. Кількість свинцю в брухті 
відпрацьованих акумуляторів та
акумуляторних батарей 
 визначається згідно з додатком (таблиці 1,
2).


        
           
        Додаток

          
       до Положення про порядок 
збирання

          
       і   переробки 
  відпрацьованих

          
       свинцево-кислотних 
 акумуляторів,

          
       свинцевого брухту та 
відходів


    Маса свинцю у брухті відпрацьованих 
акумуляторних

          
   свинцевих батарей


          
           
       Таблиця 
1
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Тип акумулятора  |Маса свин-|  Тип акумулятора  
 |Маса свин-

          
 |цю нетто, |         
   |цю нетто,

          
 |  кг   |       
     |  
кг
——————————————————————————————————————————————————————————————————
6СТ-45(Э) 
       8.9    
 3СТ-150(Э)      12.8
6СТ-50(Э) 
       9.6    
 3СТ-155(Э)      14.4
6СТ-50(А) 
       10.0    
 3СТ-215(Э)      18.6
6СТ-55(Э) 
       10.6    
 3СТ-215(А)      18.8
6СТ-55(А) 
       8.5    
 6МСТ-9         
1.9
6СТ-60(Э)       11.5  
   3МТ-6(Э)        
0.8
6СТ-75(Э)       13.9  
   3МТ-12(Э)       
 1.7
6СТ-75(Т)       13.0 
    3ТР-10(Э)       
 1.4
6СТ-82(Э)       16.2 
    3МТ-8       
   0.8
6СТ-90(Э)       
 16.3    3МТ-8(А)     
   0.8
6СТ-105(Э)       
18.4    3МТ-14(А)      
  1.4
6СТ-132(Э)       23.9 
    СВ-20       
   0.7
6СТ-182(Э)       
33.3    6ЭМ-60(Э)      
  15.1
6СТ-190(Т)       37.2 
    6ЭМ-145(Э)       
36.8
6СТ-190(А)       33.0


  В дужках указаний матеріал моноблока:

  Э - ебоніт, А - поліпропілен, Т - 
термопласт.


    Кількість свинцю в різних видах брухту 
 акумуляторів


          
           
       Таблиця 
2
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Вид брухту акумуляторів        
   |Кількість 
свинцю,%
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 
Брухт акумуляторів із злитим електролітом
  в 
моноблоках:
  - ебонітових      
           
   55
  - термопластових    
           
   60
  - поліпропіленових    
           
  70
2. Брухт акумуляторів з електролітом незалежно
 
 від матеріалу моноблока:
  - свинцеві пластини   
           
   50
  - свинцеві пластини з сепараторами 
без

   кришок       
           
    75
  - свинцеві пластини без 
сепараторів і

   кришок       
           
    85
3. Акумуляторні шлами    
           
  60

<< Главная страницаУкраина онлайн