Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1431 від 20.12.1997, нечин.

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 20 грудня 1997 р. N 1431

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

    N 1479 ( 

1479-97-п ) від 30.12.97 )

    

      Про упорядкування додаткових 
видів грошового

         
забезпечення військовослужбовців   Відповідно до статті 6 Указу Президента України 
від 4 жовтня
1996 р.  N  923  (  
923/96 
 )  "Про  грошове  забезпечення
військовослужбовців" 
    Кабінет    Міністрів  
  України
п о с т а н о в л я є:


   1. Затвердити  додаткові 
  види  грошового  
забезпечення
військовослужбовців (додаються).


   2. Міністерству оборони, 
 Міністерству  внутрішніх  справ,
Державному  
комітетові у справах охорони державного 
 кордону,
Головному управлінню   Командувача   
Національної   гвардії,
Міністерству з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від 
 наслідків Чорнобильської катастрофи 
 забезпечити
фінансування  додаткових витрат, 
 пов'язаних із запровадженням
додаткових видів 
 грошового  забезпечення,  шляхом  
скорочення
чисельності військовослужбовців.

   Про вжиті заходи доповісти Кабінетові 
 Міністрів України до
15 січня 1998 року.


   3. Міністерству оборони, 
 Державному комітетові у справах
охорони 
 державного кордону, Головному управлінню  
Командувача
Національної  гвардії,  іншим  органам  
управління військових
формувань за погодженням з Міністерством 
 праці та Міністерством
фінансів  установити  
тарифні  ставки і посадові оклади, 
 не
затверджені  Кабінетом  Міністрів  України,  
для  працівників
відповідних військових частин, підприємств, установ і 
організацій.


   4. Визнати такими, що 
 втратили чинність, рішення Кабінету
Міністрів згідно з 
переліком, який додається.   Прем'єр-міністр України    
       В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.69          
           
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 20 грудня 1997 р. N 
1431


          
    ДОДАТКОВІ ВИДИ

      грошового забезпечення 
військовослужбовців

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Вид 
грошового забезпечення|  Розмір   |Категорія 
військовослужбовців, найменування

          
    |        | 
     частин, підрозділів

          
    |        
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 
Надбавка за кваліфікацію від посадового особи офіцерського складу, 
 які займають

          
     окладу     
 посади    льотчика-випробувача   
 та

          
           
  штурмана-випробувача, виконують польоти

          
           
  за методикою льотних випробувань і мають

          
           
  такий клас випробувача:

          
     20 відсотків    
 третій

          
     40 відсотків    
 другий

          
     60 відсотків    
 перший

          
           
  офіцери   і  прапорщики   
 льотно-

          
           
  випробувального   складу  (крім 
 осіб

          
           
  офіцерського складу, які займають посади

          
           
  льотчика-випробувача   та   
штурмана-

          
           
  випробувача), що виконують  польоти за

          
           
  методикою льотних  випробувань  і мають

          
           
  такий клас випробувача:

          
     15 відсотків    
 третій

          
     25 відсотків    
 другий

          
     50 відсотків    
 перший

2. Надбавка за кваліфікацію від посадового 
 військовослужбовці (крім    військових

          
     окладу     
 льотчиків  і  штурманів,  
військових

          
           
  льотчиків і штурманів інструкторського

          
           
  складу), які мають такий клас:

          
     3 відсотки     
 другий

          
     5 відсотків     
перший

          
     7 відсотків     клас 
майстра

          
           
  особи офіцерського складу -  військові

          
           
  льотчики і штурмани (військові льотчики і

          
           
  штурмани інструкторського складу), які

          
           
  мають такий клас:

          
     10 відсотків    
 другий

          
     15 відсотків    
 перший

          
     20 відсотків    клас 
снайпера

3. Надбавка за       
 від посадового особи офіцерського складу, які 
 займають
кваліфікаційну категорію   окладу   
   посади лікарів-хірургів і оперують 
хворих
військовослужбовцям        
      у військово-медичних закладах, частинах 
і
медичного і          
        підрозділах-стаціонарах 
 і  мають таку
фармацевтичного складу    
        кваліфікаційну 
категорію:

          
     10 відсотків    
 другу

          
     15 відсотків    
 першу

          
     20 відсотків    
 вищу

          
           
  особи офіцерського складу, які займають

          
           
  посади лікарів (крім лікарів-хірургів,

          
           
  які оперують хворих  у  
стаціонарах),

          
           
  провізорів і мають таку кваліфікаційну

          
           
  категорію:

          
     5 відсотків     
другу

          
     10 відсотків    
 першу

          
     15 відсотків    
 вищу

          
           
  прапорщики, мічмани і військовослужбовці,

          
           
  які проходять службу за контрактом 
 і

          
           
  мають кваліфікаційну категорію:

          
     5 відсотків     
другу

          
     10 відсотків    
 першу

4. Доплата за науковий    від посадового 
 військовослужбовці, які займають посади,
ступінь   
         окладу  
    пов'язані з педагогічною або 
 науковою

          
           
  роботою, і мають науковий ступінь:

          
     15 відсотків    
 кандидата наук

          
     20 відсотків    
 доктора наук

5. Надбавка за особливі   від 
посадового
умови служби        
 окладу


          
     60 відсотків  військовослужбовці 
         (крім

          
           
  військовослужбовців строкової служби) на

          
           
  посадах льотно-випробувального  складу,

          
           
  які входять до складу екіпажу літальних

          
           
  апаратів і виконують польоти за методикою

          
           
  льотних випробувань авіаційної техніки,

          
           
  озброєння, навігаційних комплексів  та

          
           
  іншого бортового і навісного обладнання

          
           
  літальних апаратів


          
     20 відсотків  військовослужбовці 
         (крім

          
           
  військовослужбовців  строкової  служби)

          
           
  наземного інженерно-технічного  складу,

          
           
  які  беруть  участь  у підготовці 
 та

          
           
  проведенні  випробувань,  забезпеченні

          
           
  безпеки польотів за методикою 
 льотних

          
           
  випробувань авіаційних  комплексів  та

          
           
  іншого бортового і навісного обладнання

          
           
  літальних апаратів


          
     10 відсотків  військовослужбовці, 
які несуть службу з

          
           
  охорони державного кордону на заставах,

          
           
  постах, у комендатурах, відділеннях КПП,

          
           
  на кораблях і катерах          
      до 25     
особи офіцерського складу,  прапорщики,

          
     відсотків    мічмани, 
   військовослужбовці,   які

          
           
  проходять службу за контрактом і займають

          
           
  посади  у  штатних  військово-медичних

          
           
  закладах з небезпечними для здоров'я та

          
           
  важкими умовами служби


          
      до 60     
військовослужбовці (крім    строкової

          
     відсотків    служби)  
 військово-медичних  закладів,

          
           
  частин і підрозділів (лабораторій), які

          
           
  працюють з вірусом СНІД та забезпечують

          
           
  діагностику, лікування і  безпосереднє

          
           
  обслуговування  хворих  на  СНІД  
та

          
           
  інфікованих ВІЧ-інфекцією

6. Надбавка за показники в  
від посадового курсанти (крім прапорщиків, мічманів 
 і
навчанні         
  окладу     військовослужбовців, які 
проходять службу

          
           
  за контрактом), що мають за результатами

          
           
  екзаменаційної сесії такі оцінки:

          
     25 відсотків    
 тільки відмінні ("5");

          
     10 відсотків    добрі 
та відмінні ("4", "5").

7. Надбавка за знання та   від 
посадового офіцери,   прапорщики,    
 мічмани;
використання іноземної    окладу  
    військовослужбовці, які проходять 
 службу
мови         
    до 10 відсот-  за контрактом

          
     ків

8. Надбавка за охорону  
  від посадового офіцери, на яких додатково від 
 основної
таємниць у пресі       
окладу     посади покладено функції, 
 пов'язані з

          
           
  охороною таємниць у пресі у військових

          
           
  частинах,  штабах,  інших  
військових

          
           
  закладах, де не видаються штатні газети,

          
           
  але є типографії і проводиться видавнича

          
           
  діяльність, залежно від річного обсягу

          
           
  видавничої   діяльності   
(кількості

          
           
  обліково-видавничих аркушів):

          
     3 відсотки     
 до 100

          
     5 відсотків     від 
100 до 150

          
     7 відсотків     від 
150 до 200

          
     10 відсотків    від 
200 до 250

          
     12 відсотків    понад 
250

9. Винагорода за бойове   від посадового 
 військовослужбовці у   частинах   
 і
чергування         
 окладу     підрозділах ракетних 
 військ, в ППО, в

          
           
  розвідувальних     
 (спецпризначення)

          
           
  з'єднаннях, частинах і підрозділах за час

          
           
  бойового чергування

          
     від 10 до 25

          
     відсотків

10. Винагорода за польоти з 
 10 відсотків  особи офіцерського складу, які 
проходять
палуби і посадку на палубу  від посадового службу 
 на посадах льотного складу та
корабля (судна) 
       окладу    
  виконують польоти з палуби, посадку на

          
           
  палубу корабля (судна) в кількості 
не

          
           
  менш як три польоти на місяць

11. Морське грошове  
    від посадового військовослужбовці плаваючого 
складу, які
забезпечення        
 окладу     проходять службу на 
надводних кораблях,

          
           
  підводних човнах та морських суднах 
 і

          
           
  зараховані у кампанію, в управліннях їх

          
           
  з'єднань, що постійно розташовані  
на

          
           
  кораблях, які перебувають у кампанії, а

          
           
  також військовослужбовцям  неплаваючого

          
           
  складу, направленим для несення бойової

          
           
  служби або виконання службових завдань на

          
           
  кораблі, що перебувають у кампанії, ПЧ, і

          
           
  морські судна ВМС:

          
     30 відсотків    за 
умови внутрішнього плавання

          
     50 відсотків    за 
умови закордонного плавання

12. Надбавка за проведення  від 
посадового військовослужбовці, які займають штатні
ревізій 
і перевірок     окладу     
 посади інспекторського складу та постійно
фінансової та   
           
   проводять   ревізії   
 господарської
господарської діяльності     
      діяльності  перевірки 
 фінансової  та

          
           
  господарської діяльності

          
      до 20

          
     відсотків

13. Надбавка за стройовим 
  від посадового курсанти (крім прапорщиків, 
 мічманів і
розподілом       
   окладу     
 військовослужбовців, які проходять службу

          
           
  за  контрактом)  
 військово-навчальних

          
           
  закладів   з  підготовки  
 офіцерів,

          
           
  призначені за стройовим розподілом 
 на

          
           
  посади  чи  допущені  до  
виконання

          
           
  обов'язків за вакантними посадами:

          
     10 відсотків    
 командира відділення

          
     15 відсотків    
 заступника командира взводу

          
     20 відсотків    
 старшини роти (батареї), командира

          
           
    навчального взводу

14. Винагорода за тривалу 
  місячний оклад особи офіцерського складу,  
мічмани  і
безперервну службу на    грошового 
   військовослужбовці  за контрактом, 
 які
кораблях, суднах, в     утримання 
   займають посади на надводних 
 кораблях,
управліннях їх з'єднань      
      підводних човнах, 
 самохідних і рейдових

          
           
  суднах,  що  знаходяться  у  
 строю,

          
           
  ремонтуються,  будуються,  а  також 
 в

          
           
  управліннях їх з'єднань. За перші повні

          
           
  три роки безперервної служби та кожний

          
           
  наступний повний рік безперервної служби

15. Винагорода 
 за      оклади     
 військовослужбовці         
 (крім
безперервну службу в     грошового  
  військовослужбовців  строкової 
 служби),
аеромобільних військах    утримання  
  які займають посади і здійснюють стрибки

          
           
  з  парашутом  у  стройових 
 військових

          
           
  частинах і штабах аеромобільних військ за

          
           
  Переліком,    який   
 затверджується

          
           
  командуючим аеромобільними військами, в

          
           
  частинах  спеціального  призначення та

          
           
  інших десантних частинах  підрозділах,

          
           
  залежно від строку безперервної служби:

          
     0,5       
  за 3 роки

          
     1,0       
  за 5 років

          
     2,0       
  за 10 років та кожні наступні 5 років

16. Винагорода за 
розшук,  від 3 до 40   військовослужбовці залежно 
від характеру
піднімання, розмінування   відсотків   
 робіт і виду вибухових предметів
та знешкодження вибухових  
 мінімального
предметів        
   посадового

          
     окладу

          
     командира

          
     взводу

17. Винагорода за тралення 
 50 відсотків  військовослужбовці екіпажів  
тральщиків,
і знешкодження мін      від 
посадового управлінь їх з'єднань за дні фактичного

          
     окладу     
 тралення

18. Винагорода за      
 10 відсотків  військовослужбовці  екіпажів  
літаків-
дозаправку літаків      від посадового 
 заправників за кожну дозаправку у повітрі
у повітрі   
        окладу

19. 
Винагорода за показники         
 курсанти та слухачі військово-навчальних
у навчанні   
           
    закладів, які закінчили    
військово-

          
           
  навчальні заклади:

          
     два мінімальні з  відзнакою 
 та присудженням  золотої

          
     місячні оклади медалі

          
     грошового

          
     утримання

          
     командира

          
     взводу

          
     мінімальний   з 
відзнакою

          
     місячний оклад

          
     грошового

          
     утримання

          
     командира

          
     взводу

20. Винагорода за водолазні 
 розміри і    військовослужбовці Військово-Морських 
Сил
роботи          
  порядок     України

          
     виплати

          
     винагороди

          
     встановлюються

          
     Мінпраці за

          
     погодженням з

          
     Мінфіном

21. Винагорода за стрибки 
  розміри і    офіцери, прапорщики,   
 мічмани    і
з парашутом     
     порядок     
військовослужбовці, які проходять службу

          
     виплати     за 
контрактом (у тому числі ті, які мають

          
     винагороди   звання  
інструктора парашутно-десантної

          
     встановлюються підготовки), 
військовослужбовці строкової

          
     Мінпраці за   служби

          
     погодженням з

          
     Мінфіном

22. Винагорода за  
     розміри і    випробувачі, 
які  беруть  участь  у
проведення 
випробувань і   порядок     випробуваннях 
 і дослідженнях: ведучий
досліджень    
      виплати     
льотчик-випробувач, парашутист-випробувач

          
     винагороди   
 (експериментатор),   члени   льотного

          
     встановлюються екіпажу, водолази, 
 науковий,  науково-

          
     Мінпраці за   допоміжний,  
 інженерно-технічний  та

          
     погодженням з  медичний персонал, 
  лікарі,  інженери,

          
     Мінфіном    техніки, 
 лаборанти та інші спеціалісти,

          
           
  які забезпечують проведення експериментів          
          
ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 20 грудня 1997 р. N 
1431


          
     ПЕРЕЛІК

        рішень 
Кабінету Міністрів України,

          
  що втратили чинність   1. Пункти 1 і 2, підпункт "а" 
та абзац третій підпункту "б"
пункту 3 постанови 
 Кабінету Міністрів України від 31 березня
1992 
р. N 161  (  
161-92-п  )  "Про  грошове 
 забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України".


   2. Пункти 1, 4 і 6 
постанови Кабінету Міністрів України від
16 червня 1992 р. N 332 ( 

332-92-п ) "Про вдосконалення 
грошового
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил 
України".


   3. Пункт 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 липня
1992 р. N 420 ( 
420-92-п 
) "Про підвищення окладів за військовими
званнями військовослужбовців 
 і окладів за спеціальними званнями
осіб начальницького 
складу".


   4. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 січня 1993 р.
N 36 ( 
36-93-п 
) "Про грошове забезпечення військовослужбовців та
умови оплати праці 
працівників Управління державної охорони".


   5. Пункти 1, 3 і 4 постанови 
Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 р. N 
 37 ( 
37-93-п ) "Про грошове 
забезпечення
військовослужбовців та умови оплати 
 праці працівників Служби
безпеки України".


   6. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 1993 р.
N 121 ( 
121-93-п 
) "Про підвищення розмірів грошового 
забезпечення
військовослужбовців".


   7. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 22 березня
1993 р. 
 N 208 ( 
208-93-п ) "Про внесення змін до додатка N 
 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 
36".


   8. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 7 червня 1993 р.
N 419 ( 

419-93-п ) "Про грошове забезпечення 
 військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ".


   9. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 19 березня
1994 р. 
 N 171 ( 
171-94-п ) "Про грошове 
 забезпечення окремих
категорій 
військовослужбовців".


   10. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 1 вересня
1994 р. 
 N 608 ( 
608-94-п ) "Про підвищення 
 окладів грошового
утримання  військовослужбовців 
 строкової  служби,  курсантів
військових навчальних 
 закладів, навчальних  закладів  органів
внутрішніх 
 справ,  ліцеїстів військових ліцеїв та 
 ліцеїв з
посиленою   військово-фізичною   
 підготовкою,   вихованців
військово-музичних шкіл і 
військових частин".


   11. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 1 лютого 1995 р.
N 77 ( 
77-95-п 
 ) "Про деякі питання грошового 
 забезпечення
військовослужбовців".


   12. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 23 червня
1995 р. 
 N 450 ( 
450-95-п ) "Про доповнення 
 постанови Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 
36".


   13. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 4 березня
1996 р. 
 N 274 ( 
274-96-п ) "Про внесення 
 зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 
березня 1994 р. N 171".


   14. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 4 березня
1996 р. 
 N 293 ( 
293-96-п ) "Про надбавки 
 військовослужбовцям
органів  Служби безпеки за 
 знання та використання в роботі
іноземних 
мов".

<< Главная страницаУкраина онлайн