Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Наказ № 462/83/5 від 22.12.1997

<< Главная страница


 

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 462/83/5 від 22.12.97 
       Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          24 грудня 
1997 р.
 vd971222 vn462/83/5       
   за N 617/2421   Про затвердження Порядку передачі відділами 
реєстрації

   актів  громадянського стану 
 державним  податковим

      органам інформації про 
громадян, які померли   На виконання абзацу п'ятого 
 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України 
 від 6 листопада 1997 року N 1232 ( 

1232-97-п )
"Про заходи щодо запровадження 
ідентифікаційних номерів фізичних
осіб - платників 
 податків та інших обов'язкових платежів" та з
метою підтримання 
на належному рівні Державного реєстру фізичних
осіб - платників 
 податків  та  інших  обов'язкових  
платежів
Н А К А З У Є М О:


   1. Затвердити Порядок передачі 
 відділами реєстрації актів
громадянського стану 
 державним податковим органам інформації про
громадян, які померли 
(додається).

   2. Головному управлінню юстиції в 
Автономній Республіці Крим,
управлінням юстиції в 
 областях, містах Києві та 
 Севастополі
організувати передачу відділами 
 реєстрації актів громадянського
стану до 1 січня 1998 року державним 
податковим органам за місцем
знаходження інформації  про 
 громадян, які померли за період з
1 січня 1996 року, не 
враховуючи осіб до 16 років, за 
 формою
відповідно до затвердженого Порядку.

   3. Державним  податковим  
адміністраціям  в  Автономній
Республіці  
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 
 по
районах, районах у містах і містах без районного поділу до 1 
січня
1998 року організувати роботу по прийому інформації від 
відділів
реєстрації актів громадянського стану за формою 
 відповідно до
затвердженого Порядку.

   4. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на Першого
заступника Міністра юстиції 
України Стичинського Б.С та заступника
Голови Державної податкової 
адміністрації України Савченка О.Я.

 Голова Державної податкової 
           
   М.Я.Азаров
 адміністрації 
України

 Міністр юстиції України      
          
 С.Р.Станік


          
          
 Затверджено

          
   наказом Державної податкової адміністрації

          
   України та Міністерства юстиції 
 України

          
   N 462/83/5 від 22.12.97 р.


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          24 грудня 
1997 р.

          
          за N 
617/2421


          
     Порядок

    передачі відділами реєстрації актів 
громадянського

    стану державним податковим 
органам інформації про

          
  громадян, які померли


   1. Загальна частина

   1.1. Порядок  
 передачі  відділами  реєстрації   
актів
громадянського стану державним податковим органам 
інформації про
громадян, які померли, розроблено згідно з абзацом п'ятим 
пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 6 
 листопада 1997 року
N 1232  ( 

1232-97-п )  "Про  заходи 
  щодо  запровадження
ідентифікаційних номерів 
 фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових 
платежів".

   1.2. Цей Порядок 
 встановлює правила  передачі  
відділами
реєстрації актів громадянського стану державним податковим 
органам
за місцем знаходження повідомлень про реєстрацію смерті 
 громадян
(далі - Повідомлення).

   1.3. У цьому 
 Порядку термін "громадянин"  вживається  
у
значенні фізична особа - платник податків та інших 
обов'язкових
платежів".

   1.4. Відділи реєстрації 
актів громадянського стану передають
Повідомлення машинописним текстом, 
 а при наявності комп'ютерної
техніки у вигляді 
 файла даних на магнітних носіях (дискетах) за
структурою, 
 визначеною в пункті 4.2 цього Порядку, та 
 його
друкованої копії.


   2. Порядок та термін передачі 
Повідомлення

   2.1. Передача  
інформації  відділами  реєстрації  
 актів
громадянського  стану  про  громадян, 
 які  померли, повинна
здійснюватися у вигляді Повідомлення 
 за формою 6ДР-1 (Додаток)
щомісячно, але не пізніше 
10 числа місяця, що настає за звітним.

   2.2. Дані про громадян, що 
вказуються в Повідомленні, повинні
заповнюватися згідно з 
 відомостями, що реєструються в відділах
реєстрації актів 
громадянського стану.

   2.3. Повідомлення 
 повинне заповнюватися машинописним текстом
українською 
мовою.

   2.4. Повідомлення, що 
передається відділами реєстрації актів
громадянського  стану, 
 підшивається,  на  останньому  аркуші
Повідомлення 
 вказується кількість аркушів у ньому та 
кількість
громадян, про яких надається інформація, а 
 також завіряється
підписом керівника відділу реєстрації актів 
громадянського стану і
особи, відповідальної за підготовку інформації, 
 та засвідчується
печаткою.

   2.5. Повідомлення 
 передається до  державного  
податкового
органу:

   - у вигляді друкованого документа;

   - при наявності комп'ютерної 
 техніки - у вигляді файла на
дискеті та його друкованої 
копії.

   2.6. Дані 
 Повідомлення, оформлені згідно з цим Порядком, 
 є
підставою для внесення державними податковими 
 органами змін до
Державного реєстру фізичних 
 осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (далі - 
Державний реєстр).

   2.7. Державні  
податкові  органи реєструють Повідомлення,
одержане від 
органів реєстрації актів громадянського стану.

   2.8. Магнітні носії 
 інформації (дискети), після перевірки
інформації в 
файлі даних на достовірність та вводу її в базу даних
місцевих  
державних податкових органів, повертаються 
 відділам
реєстрації актів громадянського стану.


   3. Порядок заповнення 
 Повідомлення за формою 6ДР-1  про
громадян, 
які померли

   3.1. Повідомлення 
 заповнюється відділом реєстрації  
актів
громадянського стану за таким порядком:

   у полі "N" вказується номер реєстрації 
Повідомлення відділом
реєстрації актів громадянського стану;

   у полі "дата" вказується дата 
 реєстрації (число, місяць,
рік) Повідомлення відділом 
реєстрації актів громадянського стану;

   у полі "за" вказується 
 період, за який надаються дані
(місяць і рік 
або рік);

   у полі "код і назва органу" - вказується код і 
назва відділу
реєстрації  актів  громадянського  
стану,  який  надає  це
Повідомлення, у 
відповідності до даних Єдиного державного реєстру
підприємств і 
організацій України (ЄДРПОУ);

   у полі "Автономна респ.(область), район, 
 район у місті" -
вказується повна назва місця 
знаходження відділу реєстрації актів
громадянського стану;

   у графі 1 вказується порядковий номер запису у 
Повідомленні;

   у графі 2 вказується 
 стать громадянина і  позначається
літерою "Ч" для 
чоловіків, літерою "Ж" для жінок;

   у графі 3 вказується без 
 скорочень прізвище, ім'я, по
батькові громадянина 
відповідно до запису акта про смерть;

   у графі 4 вказується ідентифікаційний номер 
фізичної особи -
платника податків та інших обов'язкових платежів 
згідно з даними
ідентифікаційної картки фізичної особи 
 - платника податків та
інших обов'язкових 
 платежів або довідки  про  реєстрацію  
в
Державному реєстрі, що чинні на момент внесення 
 змін, а при
відсутності  ідентифікаційного  
номера  або  документа,  що
підтверджує 
 ідентифікаційний номер фізичної особи - 
 платника
податків та інших обов'язкових 
 платежів  проставляється  "-"
прочерк;

   у графі 5 вказується дата 
 народження громадянина (число,
назва місяця, рік) 
відповідно до запису акта про смерть, 
 при
відсутності даних про дату народження проставляється "-" 
прочерк;

   у графі 6 вказується дата смерті 
 громадянина (число, назва
місяця, рік).


   4. Опис структури файла 
 даних для органів реєстрації актів
громадянського стану

   4.1. При наявності 
комп'ютерної техніки в відділах реєстрації
актів громадянського 
 стану інформацію про померлих  
громадян
необхідно подавати до державних податкових органів у 
вигляді DBF
файла з іменем - NNNNNNNN.CMM, де:

   NNNNNNNN - код відділу реєстрації актів 
громадянського стану
згідно з ЄДРПОУ;

   C - літера "C" - постійний код для даних з форми 
6ДР-1;

   MM - номер місяця (01-12).

   4.2. Структура файла 
 даних для відділів реєстрації 
 актів
громадянського стану надається за таблицею:


          
           
         
Таблиця
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва 
реквізиту| Формат |      Значення 
реквізиту

        
|реквізиту|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
D_FORM 
      d   дата подачі 
інформації
D_PERIOD     n(4)  ммрр, 
(мм-номер місяця, рр-дві останні

          
    цифри року)
C_OKPO     
  c(8)  код відділу реєстрації актів 
громадянсь-

          
    кого стану
REG      
  c(42)  область
DIST      
  c(55)  район
POL       
 n(1)  стать (1-жінка, 2-чоловік)
FULLNAME   
   c(30)  прізвище
NAME     
   c(15)  ім'я
FULLOT     
  c(20)  по батькові
TIN      
  c(10)  ідентифікаційний номер
D_ROG    
   d(8)  дата народження
D_REEST   
   d(8)  дата смерті


        
           
   Додаток

          
    до Порядку передачі відділами реєстрації

          
    актів громадянського стану  
державним

          
    податковим  органам  інформації 
 про

          
    громадян, які померли
 N
Дата  
           
           
  Форма 6ДР-1


          
    ПОВІДОМЛЕННЯ

   про громадян, які померли за _______ 199_ р., для 
зняття

   з обліку у Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників

       податків та інших 
обов'язкових платежів

 ——————————————————————— 

 ———————————————————————  (код 
ЄДРПОУ)
__________________________  
 ____________________________________

   (назва відділу)     
 (Автономна респ.(область), район або

          
      район у місті)


          
           
          
Аркуш
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
 |Стать|Прізвище,|Ідентифіка-|Дата народження | Дата смерті
п/п | 
Ч/Ж |ім'я, по |ційний   |(число, місяць, |(число, місяць,

  |   |батькові |номер   
 |рік)      
 |рік)
————|—————|—————————|———————————|————————————————|————————————————
 
1 | 2 |  3  |   4   
|    5    |    
 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————


          
           
          
Аркуш
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
1 | 2 |  3  |   4   
|    5    |    
 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Всього 
громадян ______________  Всього аркушів 
________________
 ____________/_____________________________/______________________

  (дата)  (підпис відповідальної особи) 
   
(прізвище)
 М.П.
 ____________/_____________________________/______________________

  (дата)     (підпис 
керівника)      
 (прізвище)

<< Главная страницаУкраина онлайн