Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 1998-2002 роки

Верховна Рада України

Закон № 763/97-ВР від 23.12.1997, нечин.

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

  ( Закон  припинив  дію у зв'язку із  затвердженням
   чергової Загальнодержавної (Національної)  космічної
   програми України Законом N 203-IV ( 203-15 ) від 23.12.97 )
 
      Про Загальнодержавну (Національну) космічну
        програму України на 1998-2002 роки
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 17, ст.81 )
 
 
   Відповідно до статті 7  Закону  України  "Про  космічну
діяльність" ( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 1, ст.2) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Загальнодержавну  (Національну)  космічну
програму України на 1998-2002 роки.
 
   2. Встановити,   що   обсяг   щорічного  фінансування
Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на
1998-2002 роки з Державного бюджету України визначається на рівні
не  менш  як  0,2  відсотка  запланованого  обсягу валового
внутрішнього продукту.
 
   3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
до  затвердження  чергової  Загальнодержавної  (Національної)
космічної програми України.
 
 
 Президент України                 Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 грудня 1997 року
     N 763/97-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн