Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про подолання кризового стану у тваринництві і птахівництві та стабілізацію розвитку галузі

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1474 від 29.12.1997

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 29 грудня 1997 р. N 1474

          
      Київ


      Про подолання кризового 
стану у тваринництві

     і птахівництві та 
стабілізацію розвитку галузі


     ( Із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ

      N 1318 ( 

1318-98-п ) від 18.08.98 

      N 1916 ( 

1916-98-п ) від 04.12.98 

      N 789 ( 

789-99-п ) від 10.05.99 

      N 1241 ( 

1241-99-п ) від 13.07.99 
)


   3 метою створення умов для 
 розвитку  галузі,  підтримки
вітчизняного товаровиробника 
 та  формування  ринку  продукції
тваринництва і 
  птахівництва  Кабінет  Міністрів  
 України
п о с т а н о в л я є:


   1. Вважати,  що  одним 
 із головних завдань Міністерства
агропромислового 
комплексу, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, 
 обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних
адміністрацій у процесі подальшого проведення реформ є 
 здійснення
організаційних заходів щодо створення 
 інтегрованих формувань з
виробництва, переробки та 
 реалізації продукції тваринництва і
птахівництва 
 за участю сільськогосподарських 
 товаровиробників,
комбікормових  і  переробних  
підприємств,  заготівельних  та
торгівельних організацій усіх 
форм власності, банків, вітчизняних
та іноземних інвесторів.

   Погодитись з пропозицією зазначених органів 
виконавчої влади
про створення у першому півріччі 1998 р. в 
кожному регіоні по 2-3
інтегрованих  формування,  передусім 
 у  базових  районах, з
використанням досвіду 
 Бердичівської  агропромислової  системи
виробництва  
 та  реалізації  молока  Житомирської  
області,
Городенківського агропромислового об'єднання 
 Івано-Франківської
області,  Ватутінської агропромислової 
 системи з виробництва,
переробки та реалізації м'яса і 
м'ясопродуктів Черкаської області
та інших об'єднань.


   2. Міністерству  
 агропромислового  комплексу  разом  
з
Українською академією аграрних наук до 1 лютого 1998 р. 
 розробити
і затвердити примірні статути 
сільськогосподарського виробничого
кооперативу, сільськогосподарського 
 обслуговуючого кооперативу,
об'єднання 
 сільськогосподарських кооперативів, а також 
примірні
договори про їх створення.


   3. Раді міністрів 
 Автономної Республіки  Крим,  обласним
державним 
адміністраціям провести організаційну роботу, пов'язану
із створенням у 
I кварталі 1998 р. обслуговуючих кооперативів із
закупівлі  
 молока,  м'яса,  вовни,  продукції  
птахівництва,
вироблених в  особистих  підсобних  
 господарствах  громадян,
селянськими    
(фермерськими)    господарствами,   
 іншими
товаровиробниками, із забезпеченням цих  
виробників  кормами,
наданням ветеринарних та інших 
послуг.


   4. Затвердити  перелік 
 птахогосподарств і спеціалізованих
підприємств з 
виробництва свинини, яким виділяється із державних
ресурсів 
 непродовольче зерно для виготовлення комбікормів, 
 та
обсяги зерна, що виділяється для цієї мети, згідно з 
додатком.

   Державній акціонерній компанії "Хліб 
 України" виділити з
державних ресурсів у позичку зазначеним 
у переліку підприємствам
630 тис. тонн 
 непродовольчого зерна з оплатою його в 
 міру
реалізації тваринницької продукції, але не пізніше 1 грудня 
 1998
року.

   Міністерству фінансів:

   надати в межах бюджетного 1998 року 
відстрочку відповідно до
статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 
січня 1993 р.
N 8 ( 
8-93 ) "Про стягнення не 
 внесених у строк податків і
неподаткових 
платежів" заготівельним та переробним підприємствам
- 
постачальникам зерна за платежами до Державного бюджету України
в сумах 
з урахуванням обсягів його поставки;

   на підставі поданих Державною 
 акціонерною компанією "Хліб
України" матеріалів відстрочити до 
 1 грудня 1998 р. погашення
заготівельними 
 та переробними підприємствами позички на 
суму,
еквівалентну вартості відпущеного в позичку непродовольчого зерна.
( 
 На часткову зміну пункту 4 додатково див. Постанови КМ N 
1916
( 
1916-98-п ) від 04.12.98, N 789 ( 

789-99-п ) від 10.05.99 )


   5. Схвалити і подати на розгляд 
Верховної Ради України проект
Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про Державний
бюджет України на 1997 рік".


   6. Міністерству фінансів 
 на підставі матеріалів, поданих
Міністерством 
 агропромислового комплексу та Державною акціонерною
компанією "Хліб 
України", продовжити до 1 січня 1999 р. 
 термін
повернення  заготівельними  та  
 переробними  підприємствами
заборгованості за бюджетними 
 позичками, наданими на 
 закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням 
1996-1997
років, у сумі заборгованості птахогосподарств і 
 спеціалізованих
підприємств, зазначених у додатку, 
 за відпущені їм у 1996-1997
роках комбікорми, вироблені із 
 непродовольчого зерна державних
ресурсів та 
реструктуризувати до 1 січня 2001 р. цю заборгованість
з погашенням коштами 
рівними частками, починаючи з 1999 року.
( На додаток до 
пункту 6 див. Постанову КМ N 1241 ( 
1241-99-п )
від 13.07.99 )


   7. Міністерству агропромислового 
 комплексу, Раді міністрів
Автономної Республіки 
 Крим, обласним, Севастопольській міській
державним 
адміністраціям вжити заходів для забезпечення проведення
зимівлі худоби та 
птиці, ефективного використання наявних кормових
ресурсів і виробничого 
 потенціалу,  фінансових  і  кредитних
можливостей, 
 створення належних умов праці для працівників 
галузі
тваринництва.

   Попередити Голову Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим,
голів обласних, КиЇвської та Севастопольської 
 міських державних
адміністрацій  та  їх  
заступників з питань агропромислового
комплексу про 
 персональну відповідальність за стабілізацію 
 і
нарощування виробництва продукції тваринництва та 
птахівництва.


   8. Контроль  за  
виконанням  цієї постанови покласти 
 на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.   Прем'єр-міністр України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд. 22


        
           
   Додаток

          
    до постанови Кабінету Міністрів України

          
      від 29 грудня 1997 р. N 1474

          
     ( В редакції Постанови КМ N 1318

          
     ( 
1318-98-п ) від 18.08.98 )


   ( На часткову зміну додатку додатково див. 
Постанову КМ

    N 1916 ( 

1916-98-п ) від 04.12.98 )


          
     ПЕРЕЛІК

     птахогосподарств і 
спеціалізованих підприємств

       з виробництва 
свинини, яким виділяється

      із державних ресурсів 
непродовольче зерно

     для виготовлення комбікормів, 
та обсяги зерна,

          
що виділяється для цієї 
мети

#################################################################
| 
           
           
 |  Тис. тонн  
|
#################################################################
 Автономна 
Республіка Крим - всього         
 26,5


   у тому числі:

 КСП "Ленінське"  
           
       2,9
 КСП "Первомайське" 
           
      2
 ВАТ "Птахорадгосп 
"Партизан"           
  0,3
 ВАТ "Птахофабрика "Южная"     
         
 15,2
 Держплемптахозавод імені Фрунзе     
       1,8
 ВАТ "Племзавод 
"Кримський"          
    1
 КСП "Семисотка"    
           
     0,3
 Племгосп "Кіровський"  
           
    1,3
 ВАТ "Дубки"     
           
      0,5
 КСП "Батальне"  
           
       0,4
 КСП ПП 
"Октябрське"          
        0,2
 КСП 
"Приозерне"          
         
 0,5
 КСП "Рассвет"       
           
   0,1
 
 Області:
 
 Вінницька 
- всього           
       16,8


   у тому числі:

 Спільне ВАТ 
"Птахокомбінат "Бершадський"       
5
 Спільне ВАТ "Писарівське"       
        0,3
 ВАТ 
"Птахокомбінат "Тульчинський"        
   4,7
 ВАТ "Птахофабрика "Яришівська"   
         
0,7
 Держплемзавод "Кинашівський"      
       2,7
 КСП "Липовецьке" 
           
       1
 Спільне ВАТ "Маяк" 
           
      0,5
 ВАТ "Птахофабрика 
"Великомитницька"         
 0,3
 ВАТ "Птахорадгосп "Барський"     
        0,1
 ВАТ 
"Птахофабрика "Степанівська"        
   0,2
 ВАТ "Птахорадгосп "Липовецький"   
         0,2
 МГПП 
"Ямпільське"          
         0,2
 ВАТ 
"Птахорадгосп "Ладижинський"        
   0,3
 Птахорадгосп "Крижопільський"   
         
 0,1
 Племптахорадгосп "Теплицький"     
       
 0,5
 
 Волинська - всього     
           
  4,9


   у тому числі:

 ВАТ 
"Володимир-Волинська птахофабрика"       
 2,8
 Держптахорадгосп "Ківерцівський"     
      0,1
 КСП "Іскра"   
           
        0,5
 Радгосп 
імені Шевченка          
      0,5
 ВАТ "Птахофабрика 
"Рожищенська"          
  1
 
 Дніпропетровська - всього    
          
 61,5


   у тому числі:

 Птахофабрика 
"Дніпродзержинська"         
  2,3
 КСП "Птахофабрика "Петропавлівська"   
       14,9
 КСП "Зоря" 
(Томаківський район)         
   2
 КСП "Птахофабрика "Дніпропетровська"  
       8,8
 Племптахорадгосп 
"Новомосковський"          
0,8
 ВАТ "Племптахофабрика "Христофорівська"     
   1
 КСП "Побєда" (Покровський район)   
        1
 КСП імені 
Леніна           
        1
 КСП N 626 
           
          
 1,7
 Радгосп-комбінат "Голубівський"     
       1,5
 КСП імені крейсера 
"Аврора"           
   1,5
 КСП "Родіна"      
           
    1,4
 КДСП "За мир" (Магдалинівський район) 
        0,8
 КСП 
"Птахофабрика "Правда"         
     2,5
 КСП "Дніпровське"   
           
     5
 Птахофабрика "Ювілейна"  
           
   2
 Племптахозавод "Україна"    
           
0,5
 КСП імені Петровського       
         0,7
 КСП 
"Маяк"           
           
1,3
 КСП "Зоря" (Покровський район)      
      1
 КСП "Токівський"  
           
      0,6
 КСП "Широчанський"  
           
     0,6
 КСП "Більшовик"   
           
      0,8
 КСП "Колос"   
           
        0,9
 КСП "Зоря" 
(Юр'ївський район)         
    0,6
 КСП "Комунар"    
           
      0,5
 КСП "За мир" 
(Синельниківський район)        
 0,4
 КСП "Олександрівське"      
          
 0,7
 КСП "Адамівський"       
           
 0,6
 КСП "Пролетарій"       
           
 0,4
 КСП "Мир"        
           
    0,4
 КСП "Орловщина"    
           
     0,3
 КСП імені Мічуріна   
           
    0,4
 КСП "Дружба"    
           
      0,4
 КСП імені Енгельса  
           
     0,4
 КСП "Росія"    
           
       0,4
 КСП 
"Новопокровське"          
       0,4
 КСП "Побєда" 
(Томаківський район)         
  0,6
 КСП імені Б. Хмельницького     
         
0,4
 
 Донецька - всього      
           
  43,6


   у тому числі:

 Держплемзавод імені 
Чкалова           
   0,3
 КСП "Птахофабрика "Бахмутська"   
         1,7
 КСП 
"Птахофабрика "Ближня"         
     3,5
 КСП "Донецька птахофабрика" 
           
  5,4
 КСП "Птахорадгосп "Правдинський"    
       3,6
 КСП "Птахофабрика 
"Пролетарська"          
 4,6
 КСП "Єнакіївська птахофабрика"     
       7,7
 ВАТ 
"Племптахорадгосп "Зугреський"        
  1,9
 Племптахорадгосп "Шахтарський"    
        1,4
 ВАТ 
"Племптахорадгосп "Ясинуватський"       
  1,4
 КСП "Будьоннівське"      
           
 1
 КСП "Приазовське"       
           
 1
 КСП "Металіст"        
           
 2,5
 ВАТ "Перевальський птахоплемрепродуктор"   
    1,6
 КСП "Птахофабрика "Моспине"  
           
 0,5
 КСП "Артемівська птахофабрика"     
       1
 КСП "Первомайська 
птахофабрика"          
  1,5
 ВАТ "Маяк"       
           
    1,5
 КСП "Новоселидівська птахофабрика" 
         
1
 Краснолиманське МГП        
         
 0,5
 
 Житомирська - всього     
           
 23,2


   у тому числі:

 КСП "Жовтневе"  
           
       5
 КСП 
"Старосолотвинське"         
       1,2
 АТ 
"Племптахорадгосп "Маяк"         
     1
 ВАТ "Колодянський бекон"  
           
  4
 ВАТ "Любарське"      
           
   6
 КСП "Липники"      
           
    1
 КСП імені Шевченка    
           
   0,4
 КСП "Коростишівське"    
           
  0,4
 КСП "Дружба" (Олевський район)    
        0,2
 КСП імені 
Паризької Комуни          
    0,5
 КСП "Поліська Нива"   
           
    0,5
 КСП імені Горького    
           
   0,2
 КСП "Малинівське"     
           
   0,5
 КСП "Птахівник"     
           
    0,5
 КСП "Пам'яті Леніна"   
           
   0,5
 КСП "Світанок"     
           
    0,3
 КСП "Дружба" (Радомишльський район) 
         0,5
 КСП 
"Федорівське"          
        
 0,5
 
 Закарпатська - всього     
           
 6,1


   у тому числі:

 КСПП "Птахофабрика 
"Мукачівська"          
 0,4
 АПК "Ужгородський"       
           
3,2
 Радгосп "Ракошинський"       
         
0,8
 Радгосп "Тиса"        
           
 0,5
 Птахофабрика "Виноградівська"     
        0,5
 Радгосп 
"Струмківський"          
      0,7
 
 Запорізька - 
всього           
       26,5


   у тому числі:

 ВАТ "Запорізький 
племптахорадгосп"          
2
 ВАТ "Нестерянська птахофабрика"      
      4
 ВАТ "Димитрівське"  
           
     3
 КСП "Вільнянське"   
           
     1
 ВАТ "Куйбишевська птахофабрика" 
          
 1
 ВАТ "Птахофабрика "Зарічна"      
        1,9
 ВАТ 
"Племзавод "Степной"         
      3
 ВАТ "Мирне"   
           
        2
 ВАТ 
"Краснозапорізьке"         
       1
 КСП "Дружба"  
           
        2,9
 КСП 
"Мар'ївське"          
         1
 КСП 
"Племзавод імені Калініна"        
    0,9
 МГП "Чернігівське"    
           
   0,5
 КСП "Білоріцьке"     
           
   2
 КСП імені Мічуріна     
           
  0,3
 
 Івано-Франківська - всього   
           
13


   у тому числі:

 КСП "Авангард"  
           
       2,2
 КСП "Птахофабрика 
"Рогатинська"          
  4,5
 КСП "Вербівське"      
           
  1,3
 КСП "Світанок"      
           
   0,5
 ВАТ "Прикарпаття"     
           
   1,2
 Агрофірма імені Шевченка    
           
0,3
 КСП "Птахофабрика "Снятинська"      
      2
 КСП "Птахофабрика 
"Городенківська"          
1
 
 Київська - всього       
           
 96,5


   у тому числі:

 ПЗАТ "Березанське" 
           
      9,5
 АТ "Жовтень"  
           
        3
 АТ СП 
"Коритище"           
        6,4
 КСП імені 
К. Маркса           
       2,5
 КСП імені І. Франка 
           
      1
 КСП "Іванківське"  
           
      4,5
 ВАТ "Птахофабрика 
"Україна"           
   7
 АТ "Птахофабрика "Київська"    
         
 17
 АТ "Рудня"        
           
   1,3
 ВАТ "Племптахозавод "Кучаківський"  
        0,3
 ВАТ 
"Племпол"           
         
 3,5
 КСП "Івківське"       
           
  1,5
 КСП "Білоцерківське"     
           
 3,8
 ВАТ "Коржівське"       
           
 15
 КСП "Нова Україна"       
           
3,6
 Радгосп-комбінат "Калитянський"      
      4
 КСП "Агрофірма "Київська" 
           
   0,5
 КСП "Черепин"     
           
     0,5
 Асоціація пайовиків імені 
Бузницького        
 2,7
 КСП імені Кабанця       
           
 0,5
 КСП "Медвинське"       
           
 0,9
 КСП "Прогрес"       
           
   0,4
 КСП "Плодорозсадницьке"    
           
 0,9
 МП "Еліта"        
           
   0,5
 КСП "Перше Травня"     
           
  0,3
 КСП "Птахівник"      
           
   0,2
 ВАТ "Гайшинська птахофабрика"   
         
 1,3
 ВАТ "Племзавод "Бортничі"      
        
 2
 Держплемзавод "Плосківський"      
       0,6
 Агрофірма "Колос" 
           
       0,1
 КСП "Жердівський" 
           
       0,4
 КСП "Шпитьківське" 
           
      0,8
 
 Кіровоградська 
- всього           
     7,1


   у тому числі:

 КСП "Птахофабрика 
"Маловисківська"          
1,9
 ВАТ "Кіровський"        
           
0,7
 КСП імені Леніна (Новоукраїнський район)    
   0,6
 КДСС "Колос"     
           
     0,1
 Агрофірма "Маріампольська" 
           
  0,4
 Агрофірма "П'ятихатська"     
          
0,4
 ВАТ "Більшовик"        
           
 0,1
 КСП "Перше Травня"       
           
0,2
 КСП імені Шевчена (Бобринецький район)     
   0,2
 КСП імені 20 з'їзду КПРС    
           
0,3
 КСП "Дружба"        
           
  0,1
 Агрофірма "Інгулець"     
           
 0,2
 КСП "Степове"       
           
   0,2
 КСП імені Чапаєва     
           
   0,1
 КСП "Землероб"     
           
    0,1
 КСП "Інгул"     
           
      0,1
 КСП "Батьківщина"  
           
      0,1
 КСП "Нива"   
           
        0,1
 КСП імені 
Суворова           
       0,1
 КСП "Зоря"  
           
         0,3
 КСП 
"Інгуло-Кам'янське"         
       0,1
 КСП 
"Новгородківське"          
       0,1
 КСП імені Леніна 
(Знам'янський район)        
 0,5
 КСП імені Шевченка (Олександрівський район)   
   0,1
 
 Луганська - всього   
           
    35,7


   у тому числі:

 ВАТ "Птахофабрика 
"Червоний Прапор"         
 10
 КСП "Городищенське"       
          
 1,8
 КСП "Чорнухинське"       
           
1,5
 ВАТ "Племптахорадгосп "Мирний"      
      1
 КСП "Медвежанське"  
           
     3
 КСП "Лисичанська птахофабрика" 
           
4
 КСП "Луганська птахофабрика"      
       7,7
 ВАТ 
"Племптахорадгосп "Сімейкінський"       
  3
 КСП "Радянська Україна"     
          
 1
 ВАТ "Племптахорадгосп "Комунарський"    
     0,5
 КСП "Лутугинське"   
           
     0,5
 КСП "Новознам'янське"  
           
    0,5
 КСП "Родіна"     
           
     0,5
 КСП "Першотравневе"  
           
     0,2
 КСП "Кадіївський"   
           
     0,5
 
 Львівська - всього 
           
      15,2


   у тому числі:

 КСП "Карпати"  
           
        3,2
 ВАТ 
"Птахофабрика "Львівська"        
     4
 ВАТ "Жовківський племптахорадгосп" 
         0,8
 ЗАТ 
"Птахофабрика "Пустомитівська"        
  2,7
 БАТ "Брігідау"      
           
   0,2
 Приватна агрофірма "Волинь"   
          
 0,9
 КСП "Стоянів"       
           
   0,5
 ТзОВ "Селекціонер"     
           
  0,2
 ТзОВ "Стенятинське"     
           
  0,2
 Дослідне господарство "Радехівське"   
       0,5
 КСП "Дережичі" 
           
        
2
 
 Миколаївська - всього      
          
 19,5


   у тому числі:

 Птахорадгосп "Родніки" 
           
    6,4
 ВАТ "Південнобузький"   
           
   0,6
 Радгосп "Степовий"     
           
  3
 ВАТ "Шляховий"      
           
   2,8
 КСП "Акмечетські Ставки"    
           
0,1
 КСП "Суха Балка"        
           
0,5
 ВАТ "Фрунзе"        
           
  0,5
 КСП "Аврора"      
           
    0,4
 КСП імені Чапаєва    
           
    0,5
 КСП "Дружба"     
           
     0,5
 КСП "Воронівка"   
           
      0,4
 КСП "Шлях до комунізму" 
           
    0,5
 КСП "Україна"    
           
      0,3
 КСП імені Б. Хмельницького 
           
  0,2
 КСП імені Червоних партизан    
         
 0,3
 КСП імені Потриваєва      
           
0,3
 КСП імені Суворова        
          
0,2
 КСП "Богданівка"        
           
0,2
 КСП імені Леніна        
           
0,1
 ВАТ "Ювілейний"        
           
 0,2
 ВАТ "Первомайськптахопром"      
        
1,5
 
 Одеська - всього      
           
  28,1


   у тому числі:

 КСП "Комінтернівське" 
           
     7,9
 КСП "Одеська птахофабрика"  
           
 5,8
 КСП "Сербське"       
           
  2,4
 КСП "Свердловське"      
           
 1
 КСП "Понятівське"       
           
 0,6
 ВАТ "Племптахопідприємство "Роздільнянське"   
   1,6
 Агрофірма "Дністровська"    
           
3,6
 ЗАСТ "Агрофірма "Зоря"       
         
1,4
 Дослідне господарство імені Суворова     
    2
 КСП "Правда"     
           
     1,8
 
 Полтавська - всього 
           
      47


   у тому числі:

 АТ "Птахофабрика 
"Росія"           
    0,3
 АТ "Птахофабрика "Полтавська"  
          
 1,1
 КСП "Зоря" (Зіньківський район)     
       1
 АТЗТ "Агрофірма 
"Куйбишеве"          
    10
 КСП "Оржицьке"    
           
     3
 ПКСП "Шишаки"    
           
      1
 ВАТ "Племзавод "Обізнівське" 
           
 1
 КСП імені Леніна (Великобагачанський район)   
   1
 КСП імені Чапаєва (Диканський район)  
       1,5
 КСП імені Мічуріна 
(Решетилівський район)      0,5
 КСП 
"Дружба" (Гребінківський район)        
  0,5
 КСП імені Леніна (Диканський район)   
       0,5
 КСП "Батьківщина" 
           
       0,5
 КСП імені Чапаєва 
(Карлівський район)        
 1,5
 ЕКСП "Сула"        
           
   1,5
 КСП "Нива" (Гадяцький район)   
          
1
 КСП імені К. Маркса        
         
 1,5
 КСП імені Калініна       
           
1,5
 КСП імені Ілліча (Лохвицький район)     
     1
 КСП імені Шевченка   
           
    1
 КСП "Солоницьке"    
           
    0,5
 КСП імені Леніна (Хорольський район) 
        0,5
 КСП 
"Кременчуцьке"          
        1
 Дослідне 
господарство Інституту свинарства УААН   4,6
 КСП 
"Зоря" (Решетилівський район)        
   1
 КСП "Промінь"      
           
    0,5
 НДГ імені Макаренка    
           
   0,5
 КСП імені Леніна (Чутівський район)  
        1
 КСП імені 
Мічуріна (Глобинський район)        
0,5
 КСП "Дружба" (Котелевський район)     
      0,5
 КСП імені Фрунзе  
           
      0,5
 КСП імені Петровського 
           
    0,5
 КСП імені Ілліча (Великобагачанський 
район)     0,5
 КСП імені Леніна 
(Котелевський район)        
 1
 КСП "Дружба" (Чутівський район)     
       0,5
 КСП "Чутовоптиця" 
           
       0,5
 КСП "Лубниптиця" 
           
       0,5
 КСП "Україна" 
           
         0,5
 КСП 
"Нива" (Решетилівський район)        
   0,5
 КСП "Колос"      
           
     0,5
 
 Рівненська - всього 
           
      6,3


   у тому числі:

 КСП "Прогрес" 
(Корецький район)          
  0,7
 КП "Колос"       
           
    1
 КСП "Застир'я"    
           
     0,5
 КСП "Здолбунівське"  
           
     0,6
 КСП "Хлібороб"   
           
      0,3
 КСП "Варковицьке"  
           
      0,2
 ПОП імені Шевченка 
(Здолбунівський район)      0,5
 КСП 
"Зоря"           
           
0,3
 КСП "Україна"        
           
  0,2
 КСП "Вільна Україна"     
           
 0,5
 КСП "Іква"        
           
   0,4
 КСП "Прогрес" (Дубнівський район)  
         0,3
 КСП 
імені Шевченка (Дубнівський район)       
 0,5
 КСП "Промінь"       
           
   0,3
 
 Сумська - всього    
           
    15,6


   у тому числі:

 АТ "Птахорадгосп 
"Мирний"           
    3,1
 АПТ "Первомайське"    
           
   1,8
 КСП "Авангард"     
           
    3,2
 КСП "Зоря"     
           
      1
 САПТ імені Леніна  
           
      1
 АПТЗТ імені К. Маркса  
           
    2
 КСП "Штепівка"     
           
    1
 ВАТ імені Путивльських партизан  
         
 1
 ВАТ імені Ілліча       
           
 1
 КСП "Лан"        
           
    0,5
 
 Тернопільська - всього  
           
   7


   у тому числі:

 Птахофабрика 
"Тернопільська"          
   5
 АПП "Золотий колос"     
           
  0,5
 Селянська спілка "Галичина"    
         
 0,5
 Радгосп "Надзбручанський"      
        
 0,5
 Держплемзавод "Микулинецький"     
        0,2
 Селянська 
спілка "Волинь"          
     0,3
 
 Харківська - всього 
           
      51,8


   у тому числі:

 КСП "Харківська 
птахофабрика"          
   2,3
 КСП "Пересічнянське"    
           
  1,3
 САТ "Охоче"       
           
    2,4
 КСП "Люботинська птахофабрика"  
          
1,7
 КСП "Птахофабрика "Зоря"       
        8,8
 ВАТ 
"Введенське"          
         1,5
 КСП 
"Старовірівська птахофабрика"        
   1,6
 ДГ УНДІП "Борки"     
           
   2
 ВАТ "Племзавод імені 20-річчя Жовтня"  
       0,5
 ВСАТ 
"Слобожанський"          
       22,5
 КСП "Курганська 
птахофабрика"          
   1,3
 МГПП "Балаклійська"     
           
  2
 КСП "Рассвет"       
           
   1,5
 КСП "Куп'янське"     
           
   1
 КСП "Близнюківське"     
           
  0,8
 КСП "Богодухівське"      
           
 0,6
 
 Херсонська - всього     
           
  10,7


   у тому числі:

 ВАТ "Ольгівське" 
           
       4,9
 СПП ВАТ 
"Чорнобаївське"          
      2,2
 КСП "Ювілейне"  
           
       2,1
 ВАТ імені Чкалова 
           
       0,5
 ВАТ "Орлівське" 
           
        0,7
 КСП 
"Бериславський"          
       
 0,3
 
 Хмельницька - всього     
           
 19,4


   у тому числі:

 КСП "Беркут"  
           
        2,9
 КСП 
"Племрепродуктор "Поділля"        
    0,4
 ЗАТ "Агрофірма "Авіс"   
           
   1,5
 Радгосп "Жовтневий"     
           
  0,5
 Агрофірма "Маяк"      
           
  4,7
 Агропромислова фірма "Смотрич"    
        1
 Агрофірма 
імені Б. Хмельницького         
  0,5
 ПСС імені Гагаріна      
           
 1
 Селянська спілка "Мрія"      
         
 1
 КСП імені Ткачука       
           
 1
 КСП імені Дзержинського      
         
 2
 КСП "Дунаєвецьке"       
           
 0,6
 Агрофірма "Україна"       
          
 0,2
 КСП "Ярмолинецьке"       
           
0,2
 КСП "Вікторія"        
           
 0,1
 КСП "Дружба"       
           
   0,2
 КСП "Кугаєвецьке"     
           
   0,1
 ССВ "Зоря"      
           
     0,1
 СГСП "Авангард"   
           
      0,1
 ССВ "Урожай"   
           
       0,1
 КСП імені О. 
Матросова           
     0,1
 АТЗТ "Левківське"   
           
     0,1
 ТОВ "Полква"    
           
      1
 
 Черкаська - 
всього           
       31,8


   у тому числі:

 ВАТ "Птахофабрика 
"Перше Травня"          
 4,4
 ВАТ "Птахоплемрепродуктор "Придніпровський"   
   0,9
 ВАТ "Чорнобайптиця"     
           
  1,9
 ВАТ "Коробівське"      
           
  0,1
 Племптахорепродуктор "Подільський"   
       0,1
 АТ "Птахофабрика 
"Перемога"           
   7
 Спільне ВАТ СГЦ "Золотоніський"   
         3
 ВАТ 
"Русь"           
           
1,8
 ВАТ "Левченківське"       
          
 0,6
 КСП "Агрофірма "Богодухівська"     
       1,3
 КСП 
"Придніпровське"          
       1
 КСП імені 
Петровського          
      0,5
 КСП "Заповіт Леніна" 
           
     2,4
 КСП "Маяк" (Шполянський район) 
           
0,5
 ВАТ "Племзавод "Старий Коврай"      
      0,7
 КСП "Україна" 
(Чигиринський район)         
 1
 КСП "Україна" (Канівський район)     
      0,3
 ВАТ "Васильківський" 
           
     0,2
 КСП "Маяк" (Чорнобаївський 
район)          
 1,2
 Агрофірма "Вікторівка"      
          
0,1
 ВАТ "Шполаагропостач"       
         
 0,5
 Агрофірма "Островського"      
         0,1
 КСП 
"Світанок"           
         
0,2
 Радгосп "Канівщинський"       
        
 0,2
 Агрофірма "Соколівка"      
          
 0,1
 КСП імені Суворова       
           
0,1
 КСП "Шевченків край"       
          
0,1
 КСП імені Черняхівського       
        0,3
 КСП "Новий 
світ"           
        0,3
 КСП імені 
Кірова           
        0,3
 КСП 
"Острівець"          
         
 0,3
 КСП "Краснопілка"       
           
 0,3
 
 Чернівецька - всього     
           
 3,3


   у тому числі:

 Птахофабрика "Зоря" 
           
      2,3
 Спілка селян "Нива"  
           
     0,5
 Спілка селян "Діброва"  
           
   0,5
 
 Чернігівська - всього   
           
   12,9


   у тому числі:

 КСПП "Снов"  
           
         1,2
 ВАТ 
"Березнянське"          
        0,7
 ВАТ 
"Журавське"          
         
 10,1
 КСП "Рівнопілля"       
           
 0,7
 КСП імені Шевченка       
           
0,2
##################################################################
 Всього 
           
           
 630     Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      
 А.ТОЛСТОУХОВ

<< Главная страницаУкраина онлайн