Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку справляння та використання позабюджетних коштів за надання послуг, пов'язаних із сертифікацією насіння, державними насіннєвими інспекціями України

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 388 від 31.12.1998

<< Главная страница


 
     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 388 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 січня 1999 р.
 vd981231 vn388            за N 55/3348
 
 
    Про затвердження Порядку справляння та використання
    позабюджетних коштів за надання послуг, пов'язаних
    із сертифікацією насіння, державними насіннєвими
            інспекціями України
 
 
   З метою правильного справляння та використання позабюджетних
коштів за надання послуг, пов'язаних із сертифікацією насіння
державними насіннєвими інспекціями України та відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів України  від 10 вересня 1998 року
N 1409 ( 1409-98-п ) "Про окремі питання розвитку селекції та
насінництва сільськогосподарських культур  на  сучасному етапі"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   Порядок  справляння  та  використання
позабюджетних  коштів  за  надання  послуг,  пов'язаних  із
сертифікацією насіння, державними насіннєвими інспекціями України
(додається).
   2. Відповідальність за ведення обліку та цільове використання
позабюджетних коштів покласти на Українську державну насіннєву
інспекцію (Маласай В.М.).
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
 
 Міністр                       Б.К.Супіханов
 
                        Затверджено
                    Наказ Мінагропрому України
                    31 грудня 1998 року N 388
 
               Порядок
    справляння та використання позабюджетних коштів за
    надання послуг, пов'язаних із сертифікацією насіння,
      державними насіннєвими інспекціями України
 
   Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 1998 року N 1409 ( 1409-98-п ) "Про окремі
питання розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських
культур на сучасному етапі" і визначає механізм справляння та
використання позабюджетних коштів.
   1. Українська державна насіннєва інспекція відповідно до
наказу Мінсільгосппроду України і Держстандарту України  від
27.06.94 N 199/159 "Про створення органу із сертифікації насіння
сільськогосподарських  культур"  виконує  функції  органу  із
сертифікації насіння, а обласні (районні) державні насіннєві
інспекції - функції випробувальних лабораторій із сертифікації
насіння в системі УкрСЕПРО.
   2. Українська державна насіннєва інспекція (далі - орган із
сертифікації насіння) виконує роботи із сертифікації: розглядає
заявки суб'єктів насінництва і приймає рішення про них, виконує
роботи із сертифікації насіння, атестації виробництва, технічного
нагляду за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом,
а також роботи щодо визнання сертифікатів відповідності.
   3. Випробувальні лабораторії із сертифікації  насіння  -
обласні (районні) державні насіннєві інспекції виконують роботи з
випробування насіння, що сертифікується, й беруть участь  у
проведенні  технічного  нагляду,  інспекційного  контролю  за
виробництвом сертифікованої продукції, в атестації виробництва, що
сертифікується.
   4. Роботи із сертифікації проводяться органом із сертифікації
та випробувальними лабораторіями на підставі укладених договорів.
Оплата  виконаних  робіт  здійснюється  замовником  шляхом
перерахування коштів на спеціально відкриті позабюджетні рахунки
органу із сертифікації насіння та випробувальних лабораторій.
Розміри оплати встановлюються в договорі за погодженням сторін.
   5. Орган із сертифікації насіння (випробувальна лабораторія)
здійснює витрачання позабюджетних коштів згідно з затвердженим
Міністерством агропромислового комплексу України (місцевим органом
виконавчої  влади)  кошторисом  у  відповідності  з цільовим
призначенням і відповідно до кодів бюджетної класифікації.
   6. Позабюджетні кошти органу із сертифікації насіння та
випробувальних   лабораторій   із   сертифікації   насіння
використовуються на:
   а) зміцнення матеріально-технічної бази;
   б) оплату  господарських витрат, у тому числі придбання
канцтоварів, запчастин, пально-мастильних  матеріалів;  ремонт
приміщень, автомобілів; оплату за телефон тощо;
   в) відрядні витрати.
   7. У зв'язку з обмеженістю бюджетних асигнувань позабюджетні
кошти можуть використовуватись на оплату праці та стимулювання
роботи працівників згідно з чинним законодавством.
   8. Відповідальність за використання позабюджетних  коштів
покладається  на орган із сертифікації насіння - Українську
державну насіннєву інспекцію та випробувальні лабораторії із
сертифікації насіння.
   9. Затвердження обсягів спеціальних коштів, їхніх витрат,
контроль за використанням та звітність здійснюються в порядку,
передбаченому Інструкцією про порядок використання і  обліку
позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них,
затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства
Мінфіну України від 11.08.98 N 63 ( z0561-98 ), зареєстрованою у
Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 561/3001.
 

<< Главная страницаУкраина онлайн