Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Почесну Грамоту Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)

Постанова № 447 від 22.12.1999

<< Главная страница


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 
 N 447 від 22.12.99
    м. Київ
 
 vd991222 vn447
 
 
     Про Почесну Грамоту Центральної виборчої комісії
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому
   N 13 ( v0013359-00 ) від 10.02.2000 )
 
 
   З метою заохочування членів виборчих комісій (комісій з
всеукраїнського референдуму), працівників Секретаріату Центральної
виборчої комісії, органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, представників
іноземних та міжнародних організацій в Україні за сумлінну працю і
вагомий внесок в забезпечення реалізації конституційних виборчих
прав громадян України, розвиток демократичних засад виборчого
процесу, виходячи з указів Президента України від 18 листопада
1996 року "Про відомчі заохочувальні відзнаки" ( 1094/96 ) та від
13 лютого 1997 року "Про Примірне  положення  про  відомчі
заохочувальні відзнаки" ( 134/97 ), відповідно до статей 11, 12
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 354/96-вр )
Центральна виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Встановити заохочувальну відзнаку Центральної виборчої
комісії - Почесну Грамоту Центральної виборчої комісії згідно із
зразком (додаток 1).
 
   2. Затвердити  Положення про Почесну Грамоту Центральної
виборчої комісії (додаток 2).
 
   3.  Затвердити  форму  Подання до нагородження Почесною
Грамотою Центральної виборчої комісії (додаток 3).
(  Постанову  доповнено  пунктом  3  згідно  з  Постановою
Центрвиборчкому N 13 ( v0013359-00 ) від 10.02.2000 )
 
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії         М.РЯБЕЦЬ
 
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 22 грудня 1999 року N 447
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Почесну Грамоту Центральної виборчої комісії
 
   1. Положення про Почесну Грамоту Центральної виборчої комісії
розроблено, виходячи з указів Президента України від 18 листопада
1996 року "Про відомчі заохочувальні відзнаки" ( 1094/96 ) та від
13 лютого 1997 року "Про Примірне  положення  про  відомчі
заохочувальні відзнаки" ( 134/97 ).
 
   Положенням встановлюються перелік категорій осіб, які можуть
бути нагороджені Почесною Грамотою Центральної виборчої комісії
(далі - Почесна Грамота), підстави для нагородження, а також
порядок представлення до нагородження та  вручення  Почесної
Грамоти.
 
   2. Почесною Грамотою нагороджуються:
 
   члени виборчих  комісій  (комісій  з  всеукраїнського
референдуму),  працівники  Секретаріату  Центральної  виборчої
комісії,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування за сумлінну і бездоганну роботу по забезпеченню
реалізації конституційних виборчих прав громадян України;
 
   працівники підприємств,  установ,  організацій за вагомий
внесок   у   вирішенні   питань   документального   та
матеріально-технічного  забезпечення  виборів  (всеукраїнського
референдуму);
 
   працівники наукових установ,  представники  іноземних  та
міжнародних організацій в Україні за вагомий внесок у розвиток
демократичних засад виборчого процесу.
 
   3. Рішення про нагородження Почесною Грамотою приймається
Центральною виборчою комісією (далі - Комісія), за Поданням до
нагородження  Почесною  Грамотою Центральної виборчої комісії
встановленої форми.
   Для підготовки матеріалів про нагородження розпорядженням
Голови Комісії утворюється комісія з  попереднього  розгляду
пропозицій щодо нагородження Почесною Грамотою. 
(  Пункт  3  із  змінами,  венсеними  згідно  з Постановою
Центрвиборчкому N 13 ( v0013359-00 ) від 10.02.2000 )
 
   4. Висування кандидатур для нагородження Почесною Грамотою
здійснюється гласно і відкрито.
 
   Пропозиції щодо нагородження Почесною Грамотою вносяться до
Комісії Головою Комісії, заступником Голови Комісії, секретарем
Комісії, іншими членами Комісії, керівниками органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій. Пропозиції щодо нагородження працівників Секретаріату
Комісії можуть також вноситися керівником Секретаріату Комісії.
( Абзац другий пункту 4 із змінами, венсеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 13 ( v0013359-00 ) від 10.02.2000 )
 
   5. Вручення Почесної Грамоти здійснюється Головою Комісії або
за його дорученням заступником Голови Комісії, секретарем Комісії,
іншими членами Комісії в урочистій обстановці за підсумками
виборів, референдумів, а також з нагоди державних, професійних
свят та інших подій.
 
   6. У трудовій книжці особи, нагородженої Почесною Грамотою,
робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера постанови
Комісії. Якщо нагороджена особа не є працівником Секретаріату
Комісії,  до  установи,  де  працює  ця особа, надсилається
повідомлення про нагородження з  додатком  до  нього  копії
відповідної постанови Комісії.
 
   7. Про вручення Почесної Грамоти складається довідка, що
зберігається у справах відділу кадрів Секретаріату Комісії.
 
   8. Працівникові Секретаріату Комісії, нагородженому Почесною
Грамотою, у разі виходу на пенсію виплачується грошова винагорода
у розмірі середньомісячного заробітку.
 
   9. Нагородження Почесною Грамотою проводиться лише один раз.
Почесна Грамота в разі псування, втрати повторно не видається.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        Я.ДАВИДОВИЧ
 
                     Додаток 3
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 22 грудня 1999 року N 447
 
 
               ПОДАННЯ
        до нагородження Почесною Грамотою
          Центральної виборчої комісії
 
 
1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Посада і місце роботи, служби
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Число, місяць, рік і місце народження
__________________________________________________________________
 
4. Стать _________________________________________________________
 
5. Освіта ________________________________________________________
 
6. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання _______________
__________________________________________________________________
 
7. Домашня адреса ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
8. Загальний стаж роботи _________________________________________
 
9. Характеристика з зазначенням заслуг щодо організації виборів,
  референдумів, внеску в забезпечення реалізації конституційних
  виборчих прав громадян України, розвиток демократичних засад
  виборчого процесу
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Кандидатура
погоджена з ______________________________________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище та ініціали посадової особи,
__________________________________________________________________
 найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,
           установи, організації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________     __________   ______________________
(посада особи, яка      (підпис)    (прізвище, ініціали)
вносить пропозицію)
 
"___" ___________ 200_ року
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        Я.ДАВИДОВИЧ
 
(  Додаток  3  в  редакції  Постанови Центрвиборчкому N 13
( v0013359-00 ) від 10.02.2000 )
 


<< Главная страницаУкраина онлайн