Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про зв'язок"

Верховна Рада України

Закон № 1347-XIV від 22.12.1999, нечин.

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

 ( Закон втратив чинність на підставі Закону
  N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 )
 
 
        Про внесення змін до Закону України
             "Про зв'язок"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 6-7, ст.40 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143) такі
зміни:
 
   1. У абзаці четвертому частини першої статті 13 слова "у
розмірі облікової ставки Національного банку України, встановленої
на день нарахування пені" замінити словами "яка обчислюється від
суми  простроченого  платежу  у  розмірі  облікової  ставки
Національного  банку  України,  що діяла у період, за який
нараховується пеня".
 
   2. У частині третій статті 14:
 
   у першому реченні слова "в розмірі одного відсотка від
вартості неоплачених послуг" замінити словами "яка обчислюється
від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової  ставки
Національного  банку  України,  що діяла у період, за який
нараховується пеня";
 
   доповнити частину після другого речення новим реченням такого
змісту:
 
   "Підприємства зв'язку не мають права відмовляти в подальшому
наданні послуг зв'язку інвалідам I  та  II  груп,  поточна
заборгованість яких за отримані послуги зв'язку не перевищує трьох
мінімальних пенсій за віком".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 грудня 1999 року
     N 1347-XIV

<< Главная страницаУкраина онлайн