Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Державне казначейство

Наказ № 140 від 27.12.2000

<< Главная страница       
   ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ


          
     Н А К А З


 N 140 від 
27.12.2000         Зареєстровано 
в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          18 січня 
2001 р.
 vd20001227 vn140       
    за N 40/5231          
Про внесення змін до Порядку

          
застосування Плану рахунків

          
  бухгалтерського обліку

          
   бюджетних установ   Відповідно до Закону України 
 "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 
916-14 
) і завдань, покладених на
Державне  казначейство України 
 Указом Президента України від
27.04.95 N 
335/95 
( 
335/95 ) "Про Державне казначейство 
 України"
та Положенням про Державне казначейство, 
 затвердженим постановою
Кабінету  Міністрів України 
 від 31.07.95 N 590 ( 

590-95-п ),
Н А К А З У Ю:


   1. До Порядку застосування 
 Плану рахунків бухгалтерського
обліку  бюджетних 
 установ,  затвердженого  наказом 
 Головного
управління Державного казначейства України  від 
 10.12.99 N 114
( 
z0890-99 ) та зареєстрованого в 
 Міністерстві юстиції України
20.12.99 за N 890/4183, внести 
такі зміни:

   1.1. У класі 8 
"Витрати", рахунок 80 "Видатки із загального
фонду", 
 субрахунок 801 "Видатки з державного бюджету на утримання
установи та 
інші заходи", вилучити текст наступного змісту:

   "Після закінчення  року  субрахунок 
  801  у  головних
розпорядників  
коштів закривається шляхом списання 
 проведених
протягом року видатків у дебет субрахунку 
 701 "Асигнування з
державного  бюджету на 
 видатки установи та інші заходи". 
 У
нижчестоящих розпорядників коштів списання видатків проводиться 
 в
дебет субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки за загальним 
фондом".

   1.2. У класі 8 
"Витрати", рахунок 80 "Видатки із загального
фонду", 
 субрахунок 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання
установи 
та інші заходи", вилучити текст наступного змісту:

   "Після закінчення року видатки із субрахунку 802 
списуються у
головних розпорядників коштів у дебет субрахунку 702 
 "Асигнування
з місцевого бюджету на видатки 
 установи та інші заходи", а у
нижчестоящих розпорядників 
 коштів - у дебет субрахунку  
681
"Внутрішні розрахунки за загальним фондом".

   2. Управлінню   
методології   по  виконанню  
 бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності 
 Державного  казначейства
України  зміни  
 до  Порядку  застосування  Плану  
рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого 
 наказом
Головного управління Державного казначейства України від 
10.12.99
N 114 ( 
z0890-99 ) та зареєстрованого 
 в Міністерстві юстиції
України  20.12.99 за 
 N 890/4183, довести до відома 
 органів
Державного казначейства України та фінансових 
органів.

   3. Міністерствам, іншим 
центральним органам виконавчої влади
зміни до Порядку 
 застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку 
 бюджетних  установ,  затвердженого  наказом  
Головного
управління  Державного казначейства України від 
10.12.99 N 114
( 
z0890-99 ) та зареєстрованого 
 в Міністерстві юстиції України
20.12.99 за N 890/4183, довести до 
відома підвідомчих установ та
організацій.

 Голова  
           
           
 О.І.Кірєєв

<< Главная страницаУкраина онлайн