Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заснування Київської обласної літературної премії імені Григорія Косинки

Київська обласна державна адміністрація (Київоблдержадміністрація)

Розпорядження № 76 від 19.02.2001

<< Главная страница

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 76 від 19.02.2001         Зареєстровано в Київському
                   обласному управлінні юстиції
                   26 лютого 2001 р.
                   за N 9/303
 
 
   Про заснування Київської обласної літературної премії
           імені Григорія Косинки
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Київської
               обласної державної адміністрації
   N 654 ( ra0654155-01 ) від 31.10.2001 
   N 178 ( ra0178155-03 ) від 01.04.2003 )
 
   Розглянувши подання управління культури облдержадміністрації,
відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ) та з метою відзначення кращих здобутків поетів,
прозаїків, драматургів і літературних критиків, які постійно
проживають у Київській області, активізації їх  творчої  та
громадської діяльності:
 
   1. Заснувати,  починаючи  з 2001 року, Київську обласну
літературну премію імені Григорія Косинки (далі - премія).
 
   2. Утворити комісію з розгляду питань щодо  присудження
Київської обласної літературної премії імені Григорія Косинки
(далі - комісія) у складі згідно з додатком 1.
 
   3. Затвердити:
   3.1. Положення про Київську обласну літературну премію імені
Григорія Косинки (додаток 2);
   3.2. Положення про комісію з розгляду питань щодо присудження
Київської обласної літературної премії імені Григорія Косинки
(додаток 3);
   3.3. Опис диплома лауреата Київської обласної літературної
премії імені Григорія Косинки (додаток 4);
   3.4. Опис нагрудного знака лауреата  Київської  обласної
літературної премії імені Григорія Косинки (додаток 5).
 
   4. Управлінню культури облдержадміністрації до 01.05.2001
забезпечити виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатів
премії.
 
   5. Виділити кошти в сумі:
   2665 (дві  тисячі  шістсот  шістдесят  п'ять)  грн.  на
виготовлення дипломів, ескізу нагрудного знака лауреата премії,
   18282 (вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят дві) грн. на
виготовлення  нагрудних знаків лауреата (50 шт.) та виплату
грошової частини премії згідно з окремим кошторисом.
 
   6. Головному фінансовому  управлінню  облдержадміністрації
профінансувати  в  I кварталі 2001 року управління культури
облдержадміністрації в сумі та на цілі, визначені в п. 5 цього
розпорядження,  за рахунок загальних асигнувань на утримання
установ культури обласної комунальної власності.
 
   7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.
 
 Голова адміністрації                  А.А.Засуха
 
 
 
   ( Додаток 1 втратив чинність на підставі Розпорядження
Київської обласної державної адміністрації N 178 ( ra0178155-03 )
від 01.04.2003 )
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 19.02.2001 N 76
 
                   Зареєстровано в Київському
                   обласному управлінні юстиції
                   26 лютого 2001 р.
                   за N 9/303
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Київську обласну літературну премію
           імені Григорія Косинки
 
   1. Обласна літературна  премія  імені  Григорія  Косинки
(надалі  -  премія)  заснована  Київською обласною державною
адміністрацією для відзначення кращих здобутків поетів, прозаїків,
драматургів і літературних критиків, які постійно проживають в
Київській області.
   Розмір премії становить 5000 гривень. ( Абзац другий пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Київської обласної
державної адміністрації N 654 ( ra0654155-01 ) від 31.10.2001 )
 
   2. Премія присуджується головою Київської обласної державної
адміністрації щорічно за кращий художній чи літературно-критичний
твір,  що  відзначається  високою  літературною майстерністю,
утверджує ідеали гуманізму та українську національну ідею, високі
духовні цінності, є вагомим внеском у національне культурне
відродження і становлення української державності. 
 
   3. Премією відзначається автор або група авторів цілісного
художнього чи літературно-критичного твору.
 
   4. На здобуття премії висуваються твори, опубліковані або
оприлюднені в Україні по телебаченню, радіо чи на сцені протягом
одного року, що передує присудженню премії, але не пізніше як за
45 днів до присудження премії.
 
   5. Висунення претендентів на здобуття премії здійснюється за
ініціативою  творчих спілок, національно-культурних товариств,
трудових колективів підприємств, установ і організацій, редакцій
засобів  масової  інформації,  видавництв, військових частин,
громадських організацій, що знаходяться на території Київської
області. Представлення на здобуття премії погоджується з автором
чи колективом авторів.
 
   6. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття премії, не
може становити більше трьох осіб.
   Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які
виконували  адміністративні, організаторські чи консультативні
функції.
 
   7. У листі-клопотанні вказуються:
   - дата і номер протоколу зборів, які висунули претендента на
здобуття премії (у разі колективного прийняття рішення  про
висунення претендента);
   - прізвище, ім'я, по батькові, дата  народження,  місце
проживання  і роботи, посада, літературні публікації (книги)
претендента;
   - короткий відгук-характеристика на твір, який висувається на
здобуття премії.
   До листа-клопотання  додаються  оригінал  твору  і,  при
наявності, відгуки (рецензії) на нього.
 
   8. Листи-клопотання про  висунення  на  здобуття  премії
подаються до управління культури Київської обласної державної
 адміністрації (м. Київ,  пл. Л.Українки, 1)  до 1 жовтня року
присудження.
 
   9. Документи про висунення кандидатур на здобуття премії
розглядаються комісією  по  присудженню  премії  у  порядку,
визначеному в положенні про комісію з розгляду питань щодо
присудження премії.
 
   10. Присудження премії провадиться розпорядженням  голови
Київської обласної державної адміністрації.
 
   11. Премія вручається лауреату головою облдержадміністрації
або уповноваженою ним особою у присутності членів комісії та
літературно-мистецької  громадськості  області  в  урочистій
обстановці 29 листопада - в день народження Григорія Косинки.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації
про присудження премії публікується до 29 листопада в газеті
"Київська правда", оприлюднюється по радіо і телебаченню.
 
   12. Особі,  відзначеній  премією,  вручається  диплом
встановленого зразка, нагрудний знак лауреата з написом: "Лауреат
Київської обласної літературної премії імені Григорія Косинки" та
грошова частина премії.
   У разі відзначення премією колективу авторів твору всім
лауреатам видаються дипломи та нагрудні знаки, а грошова частина
премії ділиться між ними порівну.
 
   13. Премія може вручатися автору (колективу авторів) за нові
твори, що відповідають цьому Положенню, багаторазово.
 
 Керівник апарату адміністрації         В.В.Сем'янівський
 
                   Додаток 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 19.02.2001 N 76
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про комісію з розгляду питань щодо присудження Київської
    обласної літературної премії імені Григорія Косинки
 
   1. Комісія з розгляду питань щодо присудження Київської
обласної літературної премії імені Григорія Косинки (далі -
комісія) є органом, що підпорядковується голові Київської обласної
державної адміністрації і утворена для відбирання творів та
попереднього розгляду питань щодо кандидатур на  присудження
Київської обласної літературної премії імені Григорія Косинки
(далі - премія).
 
   2. Комісія у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови  Київської
обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
   3. Комісія для здійснення покладених на неї завдань:
   постійно відстежує літературні процеси в Київській області,
аналізує їх, визначає найяскравіші твори;
   приймає твори, представлені на здобуття премії, стежить за
додержанням установленого порядку їх висунення;
   проводить розгляд, обговорення, оцінку творів, представлених
на здобуття премії, та приймає шляхом відкритого голосування
рішення щодо кандидатур на присудження премії;
   організовує вручення  в  урочистій  обстановці  дипломів,
нагрудних знаків лауреатам премії та грошової частини премії.
 
   4. Комісія має право:
   утворювати із членів комісії творчі секції та експертні
групи;
   залучати до рецензування творів, представлених на здобуття
премії, спеціалістів у галузі літератури.
 
   5. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника
голови та членів комісії.
   Голова, його заступник та члени комісії беруть участь у її
роботі на громадських засадах.
   Персональний склад комісії  затверджується  розпорядженням
голови Київської обласної державної адміністрації строком на 3
роки за поданням голови Київського обласного творчого об'єднання
письменників - членів Національної спілки письменників України та
начальника управління культури облдержадміністрації в кількості 10
осіб.
   Протягом цього строку може проводиться часткова зміна складу
комісії.
 
   6. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить
голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови
комісії.
   Засідання комісії вважається правомочним у разі присутності
на ньому не менше 2/3 її складу.
   Рішення комісії про допущення творів до конкурсу приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії, а рішення щодо кандидатур на присудження
премії - не менше як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів
комісії.
 
   7. Після припинення прийняття листів-клопотань з висунення на
здобуття премії комісія в тижневий термін обговорює подані роботи,
відкритим голосуванням відбирає кандидатів і через відповідні
засоби масової інформації повідомляє прізвища авторів і назви
творів, допущених до конкурсу, та до 10 листопада проводить
відкрите обговорення висунутих робіт у засобах масової інформації.
 
   8. Після завершення обговорення комісія таємним голосуванням
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії до
15 листопада обирає з числа кандидатів лауреата премії. При рівній
кількості голосів голова комісії має право вирішального голосу.
   Протягом трьох календарних днів комісія передає протокольно
оформлене рішення на затвердження голові облдержадміністрації.
 
   9. Організаційне та матеріальне  забезпечення  діяльності
комісії здійснюється управлінням культури облдержадміністрації.
 
 Керівник апарату адміністрації         В.В.Сем'янівський
 
                   Додаток 4
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 19.02.2001 N 76
 
                   Зареєстровано в Київському
                   обласному управлінні юстиції
                   26 лютого 2001 р.
                   за N 9/303
 
              ОПИС ДИПЛОМА
     лауреата Київської обласної літературної премії
           імені Григорія Косинки
 
   1. Диплом  має  форму  брошури  зі  штучної  шкіри
вишнево-мармурового  кольору з тисненням золотом на лицьовій
стороні тексту "Диплом лауреата Київської обласної літературної
премії імені Григорія Косинки".
 
   2. На першій сторінці розвороту на білому аркуші паперу в
художній рамці синього кольору - портрет Григорія Косинки у
чорно-білому  виконанні,  лаврова гілка зеленого кольору під
портретом та виконаний друкованим способом напис синього кольору
"Диплом лауреата Київської обласної літературної премії імені
Григорія Косинки".
 
   3. На другій сторінці розвороту на білому аркуші паперу в
рамці синього кольору на тлі фігурних розводів блакитного і
жовтого кольорів у верхній частині - кольоровий Герб Київської
області, обрамлений жовто-блакитною стрічкою.
 
   Нижче Герба - виконаний чорним шрифтом текст:
   "Рішенням комісії з розгляду питань щодо присудження премії
від "___" ____________ 20__ року, затвердженим розпорядженням
голови Київської  обласної  державної  адміністрації   від
"___"__________ 20___ року N _____,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
присуджено Київську обласну літературну премію імені Григорія
Косинки за 20 __ рік за __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова Київської обласної
 державної адміністрації
 
 Голова комісії з розгляду питань
 щодо присудження Київської
 обласної літературної премії
 імені Григорія Косинки
 
           29 листопада 20__ року".
 
   4. Зворотня  сторона  диплома  зі   штучної   шкіри
вишнево-мармурового  кольору  не  містить  ніяких написів чи
зображень.
 
 Керівник апарату адміністрації         В.В.Сем'янівський
 
                   Додаток 5
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 19.02.2001 N 76
 
                   Зареєстровано в Київському
                   обласному управлінні юстиції
                   26 лютого 2001 р.
                   за N 9/303
 
           ОПИС НАГРУДНОГО ЗНАКА
     лауреата Київської обласної літературної премії
           імені Григорія Косинки
 
   1. Нагрудний знак лауреата складається з:
   - колодочки зі шпилькою розміром 2,5 х 1,5 см у вигляді
розгорнутої книги;
   - мельхіорової медалі білого кольору діаметром 2,5 см.
 
   2. Колодочка і медаль з'єднуються кільцем.
 
   3. На лицьовій стороні медалі - барельєф Григорія Косинки та
лаврової гілки внизу ліворуч від барельєфа.
 
   4. На зворотній стороні медалі по окружності у верхній
частині зліва направо  напис:  "Лауреат  Київської  обласної
літературної премії". У центрі напис: "імені Григорія Косинки".
 
 Керівник апарату адміністрації         В.В.Сем'янівський

<< Главная страницаУкраина онлайн