Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про встановлення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Наказ № 317 від 21.12.2001, нечин.

<< Главная страница

     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 317 від 21.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 грудня 2001 р.
                   за N 1084/6275
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки
    N 520 ( z1592-05 ) від 20.12.2005 )
 
 Про встановлення розмірів посадових окладів (ставок заробітної
 плати) працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві
   економіки та з питань європейської інтеграції України
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції
    N 218 ( z0725-03 ) від 13.08.2003
    N 102 ( z0352-04 ) від 16.03.2004
    N 362 ( z1260-04 ) від 28.09.2004
    N 21 ( z0221-05 ) від 31.01.2005 
               Наказом Міністерства економіки
    N 274 ( z1072-05 ) від 06.09.2005 )
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14
серпня 2001 р. N 1045 ( 1045-2001-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці
працівників установ і закладів освіти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Встановити:
   1.1. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівних, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників
Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки та з питань
європейської інтеграції України згідно з додатками 1 - 2.
   1.2. Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки  за  проведення навчальних занять на Вищих курсах
іноземних мов при Міністерстві економіки та з питань європейської
інтеграції України згідно з додатком 3.
 
   2. Умови оплати праці визначаються відповідно до умов оплати
праці аналогічних категорій працівників вищих навчальних закладів
III - IV рівнів акредитації.
 
   3. Вищим курсам іноземних мов при Міністерстві економіки та з
питань європейської інтеграції України (Хачатуровій М.Ф.) провести
розрахунки заробітної плати, починаючи з 1 вересня 2001 року,
виходячи з розмірів, передбачених цим наказом.
 
   4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України  від  27.07.01  N  158 ( z0712-01 ) "Про
затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.01
за N 712/5903.
 
   5. Управлінню  фінансування,  бухгалтерського  обліку  та
звітності зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
керівника адміністративного департаменту - керуючого справами
Леськова П.А.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України           О.Шлапак
 
 Погоджено:
 
 Міністерство праці та
 соціальної політики України             М.Солдатенко
 
 Міністерство фінансів
 України                       А.Максюта
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   21.12.2001 N 317
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки
                   України
                   від 06.09.2005 N 274
                   ( z1072-05 )
 
 
               РОЗМІРИ
          посадових окладів керівних,
        науково-педагогічних та педагогічних
        працівників Вищих курсів іноземних
         мов при Міністерстві економіки
           та з питань європейської
            інтеграції України
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування посад     | Місячні посадові оклади |
|                   |    (гривень)     |
|                   |--------------------------|
|                   |з 01.04.2005 |з 01.07.2005|
|                   |       |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівні та науково-педагогічні
 працівники
 
 Завідувач                 834     892
 
 
 Старший викладач              680     727
 
 
 Викладач, асистент             570     609
 
 
 Завідувач лабораторії (кабінету)      406     434
 
 Педагогічні працівники
 
 Методист:
 
 вищої категорії              381     407
 
 I категорії                369     394
 
 II категорії                360     385
 
 без категорії               346     370
 
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 218 ( z0725-03 ) від 13.08.2003, N 102
( z0352-04 ) від 16.03.2004, N 362 ( z1260-04 ) від 28.09.2004,
N 21 ( z0221-05 ) від 31.01.2005, в редакції Наказу Міністерства
економіки N 274 ( z1072-05 ) від 06.09.2005 )
 
 Начальник управління
 фінансування, бухгалтерського
 обліку та звітності                 А.Чубинський
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   21.12.2001 N 317
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки
                   України
                   від 06.09.2005 N 274
                   ( z1072-05 )
 
 
               РОЗМІРИ
         посадових окладів спеціалістів
        та службовців Вищих курсів іноземних
         мов при Міністерстві економіки
           та з питань європейської
            інтеграції України
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування посад     | Місячні посадові оклади |
|                   |    (гривень)     |
|                   |--------------------------|
|                   |з 01.04.2005 |з 01.07.2005|
------------------------------------------------------------------
 
 Провідні фахівці              360     385
 
 Фахівці:
 
 I категорії                346     370
 
 II категорії                334     357
 
 без категорії               310     331
 
 Старший лаборант, який має повну вищу   334     357
 освіту
 
 Стенографістка I категорії, друкарка,   300     321
 яка працює з іноземним текстом
 
 Касир, стенографістка II категорії,   288-300   308-321
 друкарка I категорії
 
 Секретар-друкарка, лаборант       288-300   308-321
 
 Друкарка II категорії,          288-300   308-321
 секретар-стенографістка
 
 Табельник                 288     308
 
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 218 ( z0725-03 ) від 13.08.2003, N 102
( z0352-04 ) від 16.03.2004, N 362 ( z1260-04 ) від 28.09.2004,
N 21 ( z0221-05 ) від 31.01.2005, в редакції Наказу Міністерства
економіки N 274 ( z1072-05 ) від 06.09.2005 )
 
 Начальник управління
 фінансування, бухгалтерського
 обліку та звітності                 А.Чубинський
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   21.12.2001 N 317
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки
                   України
                   від 06.09.2005 N 274
                   ( z1072-05 )
 
 
               РОЗМІРИ
        погодинної оплати праці працівників
        усіх галузей економіки за проведення
        навчальних занять на Вищих курсах
         іноземних мов при Міністерстві
        економіки та з питань європейської
            інтеграції України
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Контингент  |    Ставки погодинної оплати (гривень)                       |
|        |---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    професор   |  доктор наук   | доцент або кандидат | особи, які не мають |
|        |           |           |    наук     | наукового ступеня |
|        |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
|        |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |
|        |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Студенти вищих  27,11   28,98   21,43   22,91   16,52   17,66   13,2    14,11
 навчальних
 закладів
 III-IV рівнів
 акредитації
 
 Аспіранти,    31,25   33,41   24,74   26,45   19,78   21,14   16,52   17,66
 слухачі курсів,
 які займають
 посади, що
 вимагають
 освітньо-квалі-
 фікаційного
 рівня
 спеціаліста,
 магістра;
 перепідготовка
 кадрів з
 видачею диплома
 спеціаліста,
 магістра
 
   Примітки:
   1. Ставки погодинної оплати праці включають оплату за дні
відпустки.
   2. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів  академії  наук  підвищуються   на
25 відсотків.
 
( Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 218 ( z0725-03 ) від 13.08.2003, N 102
( z0352-04 ) від 16.03.2004, N 362 ( z1260-04 ) від 28.09.2004,
N 21 ( z0221-05 ) від 31.01.2005, в редакції Наказу Міністерства
економіки N 274 ( z1072-05 ) від 06.09.2005 )
 
 Начальник управління
 фінансування, бухгалтерського
 обліку та звітності                 А.Чубинський

<< Главная страницаУкраина онлайн