Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1724 від 26.12.2001

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2001 р. N 1724
                Київ
 
    Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
    митними органами майна, щодо якого винесено рішення
    суду про конфіскацію, передачі цього майна органам
     державної виконавчої служби і розпорядження ним
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 594 ( 594-2002-п ) від 27.04.2002 
      N 221 ( 221-2004-п ) від 03.03.2004
      N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006
      N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
 
 
 
   З метою врегулювання питань передачі  органам  державної
виконавчої служби вилученого митними органами майна, щодо якого
винесено рішення суду про конфіскацію, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої
служби і розпорядження ним (додається).
 
   2. Установити, що:
 
   кошти, одержані від реалізації вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та
податки й збори у визначених законом випадках зараховуються до
державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що
виплачується  підприємству  (організації),  якому  доручено
розпоряджатися майном згідно з угодою, укладеною відповідно до
законодавства;
 
   (  Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 221 ( 221-2004-п ) від 03.03.2004 )
 
   3. Внести  до  постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4,
ст. 117) такі зміни:
 
   1) у постанові:
 
   пункт 2 після слів "у власність держави, крім" доповнити
словами "вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію, та коштів";
 
   пункт 4 після слів "у власність держави" доповнити словами
"крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію";
 
   2) підпункт 1 пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною
постановою, доповнити словами "крім вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію".
 
   4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2001 р. N 1724
 
               ПОРЯДОК
     обліку, зберігання, оцінки вилученого митними
      органами майна, щодо якого винесено рішення
      суду про конфіскацію, передачі його органам
          державної виконавчої служби
            і розпорядження ним
 
 
   1. Дія цього Порядку поширюється на вилучене митними органами
майно, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію.
 
     Облік, попередня оцінка і зберігання майна до
      прийняття судом рішення про його конфіскацію
 
   2. Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за
зберігання вилученого митними органами майна до прийняття судом
рішення про його конфіскацію покладаються на ці органи.
 
   3. Облік майна до винесення  судом  рішення  про  його
конфіскацію ведеться у спеціальних книгах за його видами із
зазначенням відмітних ознак, попередньої оцінки, місця  його
знаходження. Взяте на облік майно відображається митними органами
на забалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті
на відповідальне зберігання".
 
   4. Попередня  оцінка  майна проводиться митними органами
самостійно, а у випадках, визначених законодавством,  -  із
залученням  суб'єктів  оціночної  діяльності  -  суб'єктів
господарювання на момент взяття його на облік з урахуванням таких
вимог: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006 }
 
   а) товарно-матеріальних цінностей з групи товарів широкого
вжитку і продукції виробничо-технічного призначення - за ринковими
цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою з
урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;
 
   б) продуктивної робочої і племінної худоби, птиці, кролів,
бджіл, а також шкіряної сировини і хутра, зерна, овочів та іншої
сільськогосподарської продукції, у якій не виявлено карантинних
об'єктів, - з урахуванням ринкових цін, що склалися в тій чи іншій
місцевості;
 
   в) товарів низької якості, нестандартних та тих, що були у
вжитку, - за цінами можливої реалізації;
 
   г) транспортних засобів - з урахуванням ринкових цін та
фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілів, крім того, з
урахуванням  податків  та  зборів,  що  справляються у разі
імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі
податки і збори не були попередньо сплачені; ( Підпункт "г" пункту
4 в редакції Постанови КМ N 594 ( 594-2002-п ) від 27.04.2002 )
 
   ґ) валютних цінностей (крім цінних паперів), дорогоцінних
металів,  дорогоцінних  каменів,  напівдорогоцінних  каменів,
дорогоцінних  каменів  органогенного  утворення - у порядку,
встановленому Мінфіном за погодженням з Національним банком;
 
   д) цінних паперів - у порядку, встановленому Мінфіном разом з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Фондом
державного майна;
 
   е) алкогольних напоїв та тютюнових виробів - за ринковими
цінами;
 
   є) культурних цінностей, а також  предметів  релігійного
культу -  за  цінами,  визначеними  із  залученням  фахівців
Мінкультури.
 
   5. Вилучене митними органами майно зберігається у власних
(орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках)
або  передається  ними для зберігання іншим організаціям за
договорами.
 
   6. Дорогоцінні  метали,  а  також  дорогоцінне   та
напівдорогоцінне  каміння,  дорогоцінне  каміння органогенного
утворення, платіжні документи у валюті України та іноземній
валюті, готівкова іноземна валюта та валюта України зберігаються
митними органами в спеціально призначених приміщеннях, металевих
шафах або передаються ними для зберігання банківським установам.
 
   7. Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній
валюті, зберігаються у безпосередніх  учасників  Національної
депозитарної системи.
 
     Передача майна, конфіскованого за рішенням суду
 
   8. Майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається
митним органом державному виконавцеві на підставі акта опису та
арешту майна безпосередньо в місцях зберігання конфіскованого
майна для подальшого розпорядження ним.
 
   9. Державний виконавець під час виконання рішення суду про
конфіскацію майна, вилученого митними органами, зобов'язаний не
пізніше ніж протягом десяти днів з дня відкриття виконавчого
провадження провести опис та арешт майна, що підлягає конфіскації.
 
   10. Не пізніше ніж за п'ять днів до проведення опису та
арешту майна державний виконавець попереджає митний орган про час
проведення такої дії з метою підготовки майна митним органом для
його передачі.
 
   11. Акт опису та  арешту  майна  складається  державним
виконавцем у присутності понятих за участю представника митного
органу.
 
   12. Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми,
а також спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні
матеріали можуть бути передані за  погодженням  з  Мінфіном
відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
 
   12-1. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме:
одяг (у тому числі спортивний),  білизна,  постільні  речі,
шкарпетки, панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне
приладдя, книги для дітей дошкільного та шкільного віку, штори і
занавіски, килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей
віком до 7 років, за наявності супровідної документації, в якій є
відомості про походження товару та підтверджено його безпеку для
здоров'я (далі - супровідна документація), транспортні та інші
засоби, затримані митними органами і конфісковані в установленому
порядку, можуть передаватися  безоплатно  закладам,  у  яких
виховуються  діти-сироти  та  діти,  позбавлені батьківського
піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям,
будинкам дитини при установах виконання покарань у кількості, що
не перевищує необхідної річної потреби відповідного закладу або
сім'ї,  за  зверненням служби у справах неповнолітніх після
проведення належної експертизи. { Порядок доповнено пунктом 12-1
згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
 
   13. Зарахування цінностей до Iсторичного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюється відповідно до рішення
Кабінету Міністрів України за поданням Мінфіну на  підставі
експертних висновків.
 
   14. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за
рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про
вивезення, ввезення  та  повернення  культурних  цінностей"
( 1068-14 ).
 
            Прикінцеві положення
 
   15.  Транспортні  засоби,  передані  органам  державної
виконавчої служби, які заборонені для експлуатації за висновком
технічної експертизи, підлягають розукомплектуванню з подальшою
реалізацією приладів, вузлів, агрегатів. ( Порядок доповнено
пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 594 ( 594-2002-п ) від
27.04.2002 )
 
   16. Про перерахування до державного бюджету коштів, одержаних
від реалізації майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, державний виконавець повідомляє митний орган протягом
трьох днів з дня їх перерахування. При цьому інформація надається
окремо за кожним актом опису і арешту майна, а один раз на квартал
проводиться звірення сум вартості майна, переданого за цими
актами, та фактичних перерахувань до державного бюджету.
 
   17. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна
орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження
якого надійшло (у тому числі органи Державного казначейства),
повертає майно або відшкодовує його вартість власникові в порядку,
встановленому законодавством.
 
   18. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку забезпечують
Мін'юст, Держмитслужба та Мінфін.

<< Главная страницаУкраина онлайн