Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ліквідацію Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш"

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1735 від 27.12.2001

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 27 грудня 2001 р. N 1735

          
      Київ


        Про 
ліквідацію Державної компанії

    "Адміністрація Північнокримської 
експериментальної

          
 економічної зони "Сиваш"   У зв'язку із закінченням 
 терміну проведення експерименту в
Північнокримській 
 експериментальній економічній  зоні  "Сиваш"
Кабінет 
Міністрів України п о с т а н о в л я є:


   1. Ліквідувати   
 Державну   компанію   
"Адміністрація
Північнокримської експериментальної економічної зони 
"Сиваш".


   Утворити комісію з ліквідації цієї Компанії у 
складі згідно з
додатком.


   Надати право голові комісії вносити в 
разі потреби зміни до
її складу.


   2. Голові комісії в 
 тримісячний термін подати Кабінетові
Міністрів 
 України ліквідаційний баланс і звіт про 
результати
роботи комісії.


   3. Визнати такими, що 
 втратили чинність, акти  Кабінету
Міністрів 
України згідно з переліком, що додається.   Прем'єр-міністр України    
           
 А.КІНАХ


   Інд. 27


          
           
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 27 грудня 2001 р. N 
1735


          
     ПЕРЕЛІК

   актів Кабінету Міністрів України, що 
втратили чинність   1. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 1996 р.
N  455  ( 

455-96-п ) "Про 
 Північнокримську експериментальну
економічну зону "Сиваш" (ЗП 
України, 1996 р., N 10, ст. 305).


   2. Постанова Кабінету 
 Міністрів України від 12  вересня
1996 р. 
 N  1109 ( 
1109-96-п ) "Питання Державної 
 компанії
"Адміністрація Північнокримської експериментальної 
 економічної
зони "Сиваш" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 
492).


   3. Розпорядження Кабінету 
 Міністрів України від 30 січня
1997 р. N 52 ( 
52-97-р 
).


   4. Розпорядження Кабінету Міністрів 
 України від 17 квітня
1997 р. N 209 ( 

209-97-р ).


   5. Розпорядження Кабінету 
 Міністрів України від 21 липня
1997 р. N 405 ( 

405-97-р ).


   6. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 1997 р.
N 937 ( 

937-97-п ) "Про внесення зміни 
до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 455" 
(Офіційний вісник
України, 1997 р., число 36, с. 5).


   7. Розпорядження Кабінету 
 Міністрів України від 22 грудня
1997 р. N 744 ( 

744-97-р ).


   8. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 5 січня 1998 р.
N 16 ( 
16-98-п 
 ) "Про внесення зміни до постанови 
Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1109" (Офіційний 
вісник
України, 1998 р., N 1, ст. 22).


   9. Пункти 20 і 35 
 змін, що вносяться до актів Кабінету
Міністрів 
 України, затверджених постановою Кабінету 
 Міністрів
України від 25 серпня 1998 р. N 1336 ( 

1336-98-п ) "Про внесення
змін до 
 деяких актів Кабінету Міністрів України  з 
 питань
діяльності державної податкової служби" (Офіційний вісник 
України,
1998 р., N 34, ст. 1277).


   10. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада
1998 р. N 988 ( 

988-98-р ) (Офіційний вісник України, 1998 
р.,
N 48, ст. 1766).


   11. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22 січня 1999 р.
N 73  ( 
73-99-п 
 ) "Про затвердження Порядку звільнення 
 від
обкладення ввізним митом і податком на додану вартість 
 сировини,
матеріалів, устаткування та обладнання (крім підакцизних 
товарів),
що  ввозяться  в  Україну 
  суб'єктами  Північнокримської
експериментальної 
 зони "Сиваш" для потреб власного виробництва з
метою реалізації у 
межах цієї зони затвердженого в установленому
порядку 
інвестиційного  проекту"  (Офіційний  вісник  
України,
1999 р., N 4 , ст. 136).


   12. Постанова Кабінету 
 Міністрів України від 15 березня
1999 р. 
 N 365 ( 
365-99-п ) "Про затвердження Порядку 
ведення
суб'єктами Північнокримської експериментальної 
 економічної зони
"Сиваш" обліку використання коштів, 
 на величину яких зменшується
сума податку на прибуток у зв'язку 
 з реалізацією інвестиційних
проектів у межах 
 цієї зони" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 11, ст. 
426).


   13. Розпорядження Кабінету Міністрів 
 України від 1 червня
1999 р. N 516 ( 

516-99-р ).


   14. Постанова  Кабінету 
 Міністрів України від 20 грудня
2000 р. 
 N 1863 ( 
1863-2000-п ) "Про  
затвердження  Порядку
здійснення контролю за цільовим 
 використанням валютних коштів
суб'єктами Північнокримської 
 експериментальної економічної зони
"Сиваш" (Офіційний віник 
України, 2000 р., N 51, ст. 2215).


   15. Розпорядження Кабінету 
 Міністрів України від 20 грудня
2000 р. N 503 ( 
 
503-2000-р ) "Про інвестиційні 
 проекти, які
реалізуються у Північнокримській 
 експериментальній економічній
зоні "Сиваш".        
           
   Додаток

          
    до постанови Кабінету Міністрів України

          
       від 27 грудня 2001 р. N 
1735


          
      СКЛАД

       комісії з ліквідації 
Державної компанії

    "Адміністрація Північнокримської 
експериментальної

          
 економічної зони "Сиваш"   КУНІЦИН       
 - голова Адміністрації Північнокримської
Сергій Володимирович  
   експериментальної економічної зони

          
     "Сиваш", радник Президента України -

          
     голова комісії


   ВЕКЛІЧ       
 - заступник Міністра економіки
Галина Олександрівна   
  Автономної Республіки Крим - заступник

          
     голови комісії


   ВЕРБА       
  - виконуюча обов'язки начальника
Світлана Йосипівна  
    Головного управління з питань

          
     інвестиційної діяльності територій

          
     пріоритетного розвитку і СЕЗ "Порт

          
     Крим" Мінекономіки Автономної

          
     Республіки Крим


   ВЕРЧЕНКО      
 - заступник Міністра економіки
Олексій Віталійович   
  Автономної Республіки Крим


   ДЖИГИРЕЙ      
 - начальник відділу контролю в сфері
Ольга Іванівна   
     матеріального виробництва 
контрольно-

          
     ревізійного управління в Автономній

          
     Республіці Крим


   ЗАГОРОДНІЙ      - 
начальник управління територіально-
Василь Маратович    
   господарських систем та

          
     міжрегіональних зв'язків 
Міністерства

          
     економіки га з питань європейської

          
     інтеграції


   ЛЕБЕДЕНКО      
 - головний бухгалтер Державної компанії
Галина Василівна   
    "Адміністрація Північнокримської

          
     експериментальної економічної зони

          
     "Сиваш"


   ОНІЩЕНКО      
 - виконуючий обов'язки заступника
Дмитро Володимирович   
  голови і виконавчого директора

          
     Державної компанії "Адміністрація

          
     Північнокримської експериментальної

          
     економічної зони "Сиваш"


   ПИЛУНСЬКИЙ      - 
заступник голови Державної податкової
Ігор Вікторович    
   адміністрації в Автономній Республіці

          
     Крим


   СОРОКО       
 - начальник управління моніторингу
Світлана Іванівна   
   запровадження податкових реформ

          
     Мінфіну України


   ХОРЕЄВА       
 - головний спеціаліст відділу з
Ірина Володимирівна   
  ліквідації і банкрутству підприємств

          
     Фонду майна Автономної Республіки 
Крим


   ШКОЛАБЕРДА      - 
заступник начальника Кримської
Леонід Петрович     
  регіональної митниці


   ЯКУБЕНКО      
 - державний інспектор праці
Галина Григорівна    
  Республіканського центру зайнятості у

          
     м. 
Красноперекопську

<< Главная страницаУкраина онлайн