Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про розмір допомоги на поховання

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1753 від 27.12.2001, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 2001 р. N 1753
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 99 ( 99-2007-п ) від 31.01.2007 }
 
         Про розмір допомоги на поховання
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що:
 
   а) у  разі  смерті  аспіранта,  докторанта,  клінічного
ординатора, студента вищого навчального закладу  I-IV  рівня
акредитації  очної форми навчання, учня професійно-технічного
навчального закладу надається допомога на поховання у розмірі 150
гривень, якщо померла особа не перебувала на утриманні особи,
застрахованої  в  системі  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування. У такому ж розмірі надається допомога на
поховання особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб.
Допомога надається за рахунок коштів місцевого бюджету за місцем
проживання сім'ї померлого або особи, яка здійснила поховання;
 
   б) у разі смерті пенсіонера надається допомога на поховання в
розмірі двомісячної пенсії померлого, але не менш як 150 гривень,
за рахунок коштів, з яких виплачувалася пенсія;
 
   в) у разі смерті особи, яка не належить до зазначених
категорій  і не застрахована в системі загальнообов'язкового
державного соціального  страхування,  допомога  на  поховання
надається  за  рішенням місцевої державної адміністрації або
виконкому ради з урахуванням матеріального становища цієї особи у
розмірі до 150 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
   Допомога на поховання, передбачена підпунктами "б" і "в"
цього пункту, надається сім'ї померлого або особі, яка здійснила
поховання, за останнім місцем проживання померлої особи.
 
   2. Якщо середньомісячний сукупний дохід за шість календарних
місяців на одного члена сім'ї померлого або середньомісячний дохід
за цей же період особи, яка здійснила поховання, не перевищував 65
гривень, то, крім допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови,
сім'ї померлого або зазначеній особі надається додаткова грошова
допомога на поховання в розмірі 90 гривень за рахунок коштів, з
яких надавалася допомога на поховання.
 
   3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Державному комітетові  будівництва,  архітектури  та
житлової політики, Пенсійному фонду внести зміни до порядку
виплати допомоги на поховання.
 
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 837 ( 837-96-п ) "Про
розмір  допомоги  на поховання" (ЗП України, 1996 р., N 15,
ст. 412).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 26

<< Главная страницаУкраина онлайн