Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 18

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

|Рядок 590, графа 4 | 1 |Форма N 1, рядок 170, графа 3*   
          
|
|--+--------------------+---+-------------------------------------------------------|
|2 
|Рядок 590, графа 5 | 2 |Форма N 1, рядок 170, графа 4*   
          
|
|--+--------------------+---+-------------------------------------------------------|
|3 
|Рядок 590, графа 9 | 3 |Форма N 1, рядок 330 плюс рядок 340 плюс рядок 
350 плюс|
| |         
  |  |рядок 360 плюс рядок 370 мінус рядок 378, графа 3*  
 
|
|--+--------------------+---+-------------------------------------------------------|
|4 
|Рядок 590, графа 10 | 4 |Форма N 1, рядок 330 плюс рядок 340 плюс рядок 350 
плюс|
| |         
  |  |рядок 360 плюс рядок 370 мінус рядок 378, графа 4*  
 
|
|--+--------------------+---+-------------------------------------------------------|
|5 
|Рядок 590, графа 8 | 5 |Довідка про дебіторську заборгованість, строк 
позовної |
| |         
  |  |давності якої минув за звітний рік, підсумковий рядок 
 |
| |         
  |  |графи 7 (загальний фонд), (графи 8 спеціальний фонд) 
 
|
|--+--------------------+---+-------------------------------------------------------|
|6 
|Рядок 590, графа 12 | 6 |Довідка про кредиторську заборгованість, строк 
позовної|
| |         
  |  |давності якої минув за звітний рік, підсумковий рядок 
 |
| |         
  |  |графи 7 (загальний фонд), (графи 8 спеціальний фонд) 
 
|
|--+--------------------+---+-------------------------------------------------------|
|7 
|Рядок 590 всіх граф | 7 |Форма N 7, сума рядків 010 і 020    
        
|
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------


   * Можуть мати розбіжності організації, 
 що отримують кошти
Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи.

-----------------------------------------------------------
|Форма 
N 8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ"   
 |
|---------------------------------------------------------|
|1 | 
 2  |3 |        
  4          
  
|
|--+--------+--+------------------------------------------|
|1 |Графа 9 
|1 |Форма N 2, графа 8 плюс форма N 8, графа 
7|
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Форма 
N 9 "Звіт про результати фінансової діяльності"     
           
          
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 
|      2     
 |3|         4  
           
           
     
|
|--+-----------------------+-+---------------------------------------------------------------------------|
|1 
|Рядок 110, графи 4 і 3 |1|Форма N 1, рядок 300, графи 3 і 4   
           
       
 |
|--+-----------------------+-+---------------------------------------------------------------------------|
|2 
|Рядок 110, графа 3   |2|Форма N 9, рядки 
010+020+030+040-050+060-070-080+090+100+рядок 110, графа 
4|
|--+-----------------------+-+---------------------------------------------------------------------------|
|3 
|Рядок 220, графи 4 і 3 |3|Форма N 1, рядок 310, графи 3 і 4   
           
       
 |
|--+-----------------------+-+---------------------------------------------------------------------------|
|4 
|Рядок 220, графа 3   |4|Форма N 9, рядки 
120+130+140+150-160+170-180-190+200+210+рядок 220, графа 
4|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|Форма 
N 15 "Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів |
|та матеріальних 
цінностей в бюджетних установах"     
|
|---------------------------------------------------------|
|1 |  
    2    | 3 |   
    4        
 |
|--+-------------------+---+------------------------------|
|1 
|Рядок 010, графа 3 | 1 |Форма N 1, рядок 174, графа 3 
|
|--+-------------------+---+------------------------------|
|2 |Рядок 
060, графа 3 | 2 |Форма N 1, рядок 174, графа 4 
|
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
|Реєстр 
про залишки коштів загального та спеціального фондів |
|державного 
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних |
|реєстраційних) та 
поточних рахунках підвідомчих установ   
 |
|-------------------------------------------------------------|
|1 
|      2       
 |3|       4    
    
|
|--+--------------------------+-+-----------------------------|
|1 
|Підсумковий рядок, графа 3|1|Форма N 1, рядок 221, графа 
4|
|--+--------------------------+-+-----------------------------|
|2 
|Підсумковий рядок, графа 4|2|Форма N 1, рядок 222, графа 
4|
|--+--------------------------+-+-----------------------------|
|3 
|Підсумковий рядок, графа 5|3|Форма N 1, рядок 211, графа 
4|
|--+--------------------------+-+-----------------------------|
|4 
|Підсумковий рядок, графа 6|4|Форма N 1, рядок 212, графа 
4|
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|Довідка 
про дебіторську заборгованість,      
 |
|строк позовної давності якої минув     
    
|
|---------------------------------------------------|
|1|  2 
  |3|       4   
         
|
|-+---------+-+-------------------------------------|
|1|Графа 9 
 |1|Форма N 7 (загальний фонд), графа 6 
 |
|-+---------+-+-------------------------------------|
|2|Графа 10 
|2|Форма N 7 (спеціальний фонд), графа 
6|
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Довідка 
про кредиторську заборгованість, строк позовної|
|давності якої минув  
           
     
 |
|-------------------------------------------------------|
|1| 
 2   |3|        
 4           
 
|
|-+---------+-+-----------------------------------------|
|1|Графа 9 
 |1|Форма N 7 (загальний фонд), графа 11   
|
|-+---------+-+-----------------------------------------|
|2|Графа 10 
|2|Форма N 7 (спеціальний фонд), графа 11  
|
---------------------------------------------------------
------------------------------------
|Довідка 
про зобов'язання установи |
|----------------------------------|
|1 | 
 2  |3 |     4    
 |
|--+--------+--+-------------------|
|1 |Графа 3 |1 |Форма N 2, 
графа 4 |
|--+--------+--+-------------------|
|2 |Графа 4 |2 |Форма N 2, 
графа 7 |
|--+--------+--+-------------------|
|3 |Графа 5 |3 |Форма N 2, 
графа 8 |
|--+--------+--+-------------------|
|4 |Графа 6 |4 |Форма N 7, 
графа 5 |
|--+--------+--+-------------------|
|5 |Графа 7 |5 |Форма N 7, 
графа 7 |
|--+--------+--+-------------------|
|6 |Графа 9 |6 |Форма N 7, 
графа 10|
------------------------------------

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн