Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 16

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 11

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
 місцевих бюджетів


          
     ДОВІДКА

   про кошти на виплату допомоги і компенсацій 
громадянам,

    які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

 Установа 
____________________________________________________
 Код відомчої 
класифікації 
___________________________________

-----------------------------------------------------------
|1 
|Заборгованість за станом на 01.01.2001      | 
 
 |
|--+-------------------------------------------------+----|
|2 
|Нараховано протягом звітного року       
  |  
 |
|--+-------------------------------------------------+----|
|3 
|Надійшло коштів протягом звітного року на виплату|  |
| 
 |допомоги і компенсацій        
      |  
 |
|--+-------------------------------------------------+----|
|4 
|Сплачено протягом звітного року       
   |  
 |
|--+-------------------------------------------------+----|
|5 
|Залишок на кінець року         
     |  
 |
-----------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 12

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
     Довідка

      про отримання та 
погашення позики, наданої

   за рахунок коштів фінансових організацій за 
звітний рік

 Установа _______________________ Назва 
міжнародної фінансової

          
        організації та проекту 
________
 Код відомчої класифікації ______ Назва міжнародного 
договору між

          
        Україною та 
міжнародною

          
        фінансовою організацією, 
номер,

          
        дата 
__________________________

          
        Назва договору 
між

          
        Міністерством фінансів 
України

          
        та установою, номер, 
дата, сума

          
        (у валюті) 
____________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N 
  |Фактично отримано|Сума до сплати за договором   
 |Фактично сплачено установою       
    |   |Заборгованість у валюті|
|з/п 
 
|-----------------+----------------------------------+-----------------------------------------------+-----|позики 
на кінець року |
|   |дата|позика за  |дата|вид 
 |основна|сума     |дата|вид  |основна 
сума  |сума обслуговування|пеня,|-----------------------|
|  
  |  |рахунок   |  |валюти|сума 
 |обслуговування|  |валюти|боргу     
 |боргу       |штраф|за  
  |з       |
|   
 |  |міжнародної |  |   |боргу 
 |боргу     |  |   
 |---------------+-------------------|   
|основною|обслуговування|
|   |  |фінансової 
 |  |   |    |  
      |  |   
 |сума|еквівалент|сума|еквівалент  |   |сумою 
 |       |
|   
 |  |організації |  |   |  
  |       |  | 
   |  |у валюті |  |у валюті 
   |   |    |   
     |
|   |  | 
      |  |   | 
   |       |  
 |   |  |позики  |  
 |позики    |   |    
 |       
 |
|------+----+------------+----+------+-------+--------------+----+------+----+----------+----+--------------+-----+--------+--------------|
|1 
  | 2 |  3    | 4 | 
 5  | 6  |  7     
 | 8 | 9  | 10 | 11   | 12 | 
 13     | 14 | 15  | 16 
     
|
|------+----+------------+----+------+-------+--------------+----+------+----+----------+----+--------------+-----+--------+--------------|
|1 
  |  |      |  
 |   |    |     
   |  |   |  |  
    |  |      
  |   |    |    
   
 |
|------+----+------------+----+------+-------+--------------+----+------+----+----------+----+--------------+-----+--------+--------------|
|2 
  |  |      |  
 |   |    |     
   |  |   |  |  
    |  |      
  |   |    |    
   
 |
|------+----+------------+----+------+-------+--------------+----+------+----+----------+----+--------------+-----+--------+--------------|
|3 
  |  |      |  
 |   |    |     
   |  |   |  |  
    |  |      
  |   |    |    
   
 |
|------+----+------------+----+------+-------+--------------+----+------+----+----------+----+--------------+-----+--------+--------------|
|... 
 |  |      |  
 |   |    |     
   |  |   |  |  
    |  |      
  |   |    |    
   
 |
|------+----+------------+----+------+-------+--------------+----+------+----+----------+----+--------------+-----+--------+--------------|
|Усього| 
  |      |  |  
  |    |       
 |  |   |  |    
  |  |       | 
  |    |      
 
 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 13

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
    РЕКОМЕНДАЦІЇ

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн