Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 15

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ|Найменування 
кодів   |За станом на 01.01.2001|Дебіторська   
   |Списана протягом   |За станом за  
   |
|  |економічної класифікації|дебіторська 
      |заборгованість із   |року 
дебіторська   |31.12.2001 залишок  |
|  
 |видатків        
 |заборгованість, строк |простроченим     
 |заборгованість,    |дебіторської    
 |
|  |        
     |позовної давності якої |строком позовної 
   |строк позовної    |заборгованості, 
   |
|  |      
       |минув    
      |давності, що    
  |давності якої минув  |строк позовної    
|
|  |         
    |        
    |настав протягом    |  
          |давності 
якої минув |
|  |       
      |      
      |звітного року    
 |           
 |           
|
|  |         
   
 |-----------------------+----------------------+----------------------+---------------------|
| 
  |          
   |загальний|спеціальний |загальний |спеціальний| 
загальний|спеціальний|загальний|спеціальний|
|  |   
          |фонд 
  |фонд     |фонд   |фонд 
   | фонд   |фонд    |фонд 
  |фонд    
|
|----+------------------------+---------+-------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
| 
 1 |      2     
 | 3   |   4   
 |  5   |   6  | 
  7   |  8   |  
 9  |   10  
 |
|----+------------------------+---------+-------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
| 
  |          
   |     |     
  |     |     
 |     |      
|     |      
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 9

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
     Довідка

       про 
кредиторську заборгованість, строк

      позовної давності якої минув 
за звітний рік

 Установа 
________________________________________________________
 Код відомчої 
класифікації _______________________________________
 Код функціональної 
класифікації 
_________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ|Найменування 
кодів   |За станом на 01.01.2001|Кредиторська   
   |Списана протягом   |За станом за  
   |
|  |економічної класифікації|кредиторська 
     |заборгованість із   |року 
кредиторська   |31.12.2001 залишок  |
|  
 |видатків        
 |заборгованість, строк |простроченим     
 |заборгованість,    |кредиторської    
 |
|  |        
     |позовної давності якої |строком позовної 
   |строк позовної    |заборгованості, 
   |
|  |      
       |минув    
      |давності, що    
  |давності якої минув  |строк позовної    
|
|  |         
    |        
    |настав протягом    |  
          |давності 
якої минув |
|  |       
      |      
      |звітного року    
 |           
 |           
|
|----+------------------------+-----------------------+----------------------+----------------------+---------------------|
| 
  |          
   |загальний|спеціальний |загальний |спеціальний| 
загальний|спеціальний|загальний|спеціальний|
|  |   
          |фонд 
  |фонд     |фонд   |фонд 
   | фонд   |фонд    |фонд 
  |фонд    
|
|----+------------------------+---------+-------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
| 
 1 |      2     
 | 3   |   4   
 |  5   |   6  | 
  7   |  8   |  
 9  |   10  
 |
|----+------------------------+---------+-------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+-----------|
| 
  |          
   |     |     
  |     |     
 |     |      
|     |      
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 10

          
          до 
Інструкції про складання

          
          за 2001 рік 
річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
     Довідка

       про 
зобов'язання установи за 2001 рік

 Установа 
________________________________________________________
 Код відомчої 
класифікації _______________________________________
 Код функціональної 
класифікації 
_________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ|Найменування 
кодів економічної|Затверджено| Виділено |Касові видатки|Залишок заборгованості 
на кінець року|Залишок зобов'язань на кінець року  |
|  | 
  класифікації видатків  |кошторисом 
|асигнувань|(прийняті й  
|-------------------------------------+-------------------------------------|
| 
  |          
      |      | 
     |проведені   |   
дебіторська    |кредиторська|бюджетні   
       |небюджетні|
|  | 
           
    |      |   
   |зобов'язання) |------------------------|   
    |--------------------------|    
  |
|  |       
         |   
   |     |    
    |усього|  у тому числі |   
    |наміри про | кредиторська |    
  |
|  |       
         |   
   |     |    
    |   |  перебуває на | 
      |попередню |заборгованість| 
     |
|  |    
           
 |      |     | 
       |   |  
балансі    |      |оплату 
  |       |   
   |
|  |      
          |  
    |     |   
     |   |-----------------| 
      |      | 
       |     
 |
|  |        
        |    
  |     |     
   |   |більше 1|більше 3|   
    |      |   
     |     |
| 
  |          
      |      | 
     |       
 |   | місяця |місяців |     
  |      |     
   |     |
|  | 
           
    |      |   
   |       |  
  |    |    |  
     |      |  
      |     
 |
|----+------------------------------+-----------+----------+--------------+------+--------+--------+------------+-----------+--------------+----------|
| 
1 |        2   
     |   3   |  
 4  |   5    |  6 
 |   7 |   8 |   9 
  |  10   |   11  
  |  12  
 |
|----+------------------------------+-----------+----------+--------------+------+--------+--------+------------+-----------+--------------+----------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн