Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 14

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 7

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
      Звіт

        про результати 
фінансової діяльності


          
     Форма N 9

          
           
    Коди
Установа _____________________   
 за ДКУД  ------
Територія ____________________   
 за ЄДРПОУ |----|
Код відомчої класифікації ____    
за КОАТУУ |----|
Галузь (вид діяльності) ______    за СПОДУ 
 |----|
Періодичність: річна       
  за ЗКГНГ |----|
Одиниця виміру ______________  
       
 ------

-------------------------------------------------------------
|Показники 
        |Код |За  
 |За попередній рік |
|       
       |рядка|звітний|   
       |
|    
          |  
 |рік  |        
  |
|         
     |   |    | 
        
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
| 
 1           
 | 2  | 3  |    4  
   
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Загальний 
фонд      |   |   
 |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Отримані 
асигнування   |010 |    |  
   Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Оприбутковані 
надлишки  |020 |    |    
 Х     |
|матеріалів     
    |   |    |  
       
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Дооцінка 
матеріалів    |030 |    |  
   Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Централізоване 
      |040 |    | 
    Х     |
|забезпечення 
       |   |   
 |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Списані 
недостачі     |050 |    |  
   Х     |
|матеріалів   
      |   |    
|         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Інші 
доходи        |060 |  
  |    Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Видатки 
загального фонду |070 |    |    
 Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|у тому 
числі       |   |  
  |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|незавершене 
капітальне  |071 |    |    
 Х     |
|будівництво    
    |   |    |  
       
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Списана 
дебіторська    |080 |    |  
   Х     |
|заборгованість  
     |   |    | 
        
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Списана 
кредиторська   |090 |    |  
   Х     |
|заборгованість  
     |   |    | 
        
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Результат 
переоцінок   |100 |    |   
  Х     |
|(+; -)    
       |   |   
 |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Фінансовий 
результат за  |110 |    |    
      |
|загальним фондом (+; -)  | 
  |    |       
  
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Спеціальний 
фонд     |   |    | 
        
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Доходи 
          |120 
 |    |    Х    
 
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Оприбутковані 
надлишки  |130 |    |    
 Х     |
|матеріалів     
    |   |    |  
       
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Дооцінка 
матеріалів    |140 |    |  
   Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Централізоване 
      |150 |    | 
    Х     |
|забезпечення 
       |   |   
 |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Списані 
недостачі     |160 |    |  
   Х     |
|матеріалів   
      |   |    
|         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Інші 
доходи        |170 |  
  |    Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Видатки 
спеціального фонду|180 |    |    
 Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|у тому 
числі       |   |  
  |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|незавершене 
капітальне  |181 |    |    
 Х     |
|будівництво    
    |   |    |  
       
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Списана 
дебіторська    |190 |    |  
   Х     
|
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Списана 
кредиторська   |200 |    |  
   Х     |
|заборгованість  
     |   |    | 
        
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Результат 
переоцінок   |210 |    |   
  Х     |
|(+; -)    
       |   |   
 |         
 |
|--------------------------+-----+-------+------------------|
|Фінансовий 
результат за  |220 |    |    
      |
|спеціальним фондом (+; -) | 
  |    |       
  
 |
-------------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 8

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
     Довідка

       про дебіторську 
заборгованість, строк

          
позовної давності якої минув


          
    за звітний рік

 Установа 
________________________________________________________
 Код відомчої 
класифікації _______________________________________
 Код функціональної 
класифікації 
_________________________________

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн