Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 10

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

419-2000-п ) "Про затвердження Порядку 
 подання
фінансової звітності", із змінами та 
доповненнями.


   49. Міністерство  
фінансів України, Державне казначейство
України та їх 
територіальні органи відповідно до п.2 
 постанови
Кабінету Міністрів  України  від 28 
 лютого 2000 року N 419
( 

419-2000-п ) "Про затвердження 
 Порядку подання  фінансової
звітності" у разі 
 неподання центральними органами виконавчої
влади, 
 іншими головними розпорядниками бюджетних  коштів 
 та
місцевими органами фінансової звітності про виконання 
кошторисів
доходів і видатків та використання бюджетних 
 коштів припиняють
перерахування коштів з 
 бюджетів та (або) оплату рахунків 
 з
повідомленням про це керівників зазначених 
органів.

 Начальник управління методології
 по виконанню 
бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності    
           
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 1

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
     ДОВІДКА

     про залишки коштів загального 
та спеціального

     фондів державного та/або 
місцевих бюджетів на

      реєстраційних 
(спеціальних реєстраційних)

       рахунках за станом на 
1 січня 2002 року

 _______________________________  
 ______________________________
 (найменування установи-клієнта) 
  (орган Державного казначейства

          
           
    України)


   Клієнт у 
____________________________________________________

   За станом на 1 січня 2002 року залишки коштів на 
наших у вас
реєстраційних рахунках, зазначені вами 
 у виписках з рахунків,
становлять:
на реєстраційному 
(спеціальному реєстраційному) рахунку N _______:

          
           
        (номер та

          
           
      назва 
рахунку)
_________________________________(_______________________) 
грн.;

      (цифрами)  
         (літерами)
на 
реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N _______:

          
           
        (номер та

          
           
      назва 
рахунку)
_________________________________(_______________________) 
грн.;

      (цифрами)  
        
 (літерами)


   Підтверджуємо, що,  перевіривши  за 
 вашими виписками всі
записи, ми встановили, що 
вони зроблені вами правильно і що
зазначені 
 вами залишки коштів повністю відповідають 
залишкам,
виведеним у нашому обліку.

 М.П.
 Керівник 
     __________________  
 _______________________

          
   (підпис)     (ініціали і 
прізвище)

 Головний бухгалтер __________________  
 _______________________

          
   (підпис)     (ініціали і 
прізвище)

 "____" _______________ 2001 р.


   Справжнє підтвердження залишків звірено з 
рахунками клієнта і
зразками підписів.

 "___" _______________ 
2001 р.

 Штамп казначейства

 Начальник управління 
методології по
 виконанню бюджетів, бухгалтерського
 обліку та 
звітності           
    Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 2

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

          
          отримують 
кошти державного

          
          та/або 
місцевих бюджетів


          
      Реєстр

    про залишки коштів загального та 
спеціального фондів

     державного (місцевого) бюджету на 
реєстраційних

     (спеціальних реєстраційних) та 
поточних рахунках

       установи за станом на 
1 січня 2002 року

 Установа 
________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| 
N з/п|Номер реєстраційного|Назва органу Державного|Сума залишку|
|  
  |(спеціального    |казначейства України, | 
 коштів  |
|   |реєстраційного),  
 |установи банку     |     
  |
|   |поточного рахунку  |  
          |  
     |
|   |   
        |    
        |    
  
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 1 |   2       
|            | 
     
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 1 |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 2 |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 3 |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 4 |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 5 |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 6 |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
| 
 ... |          
 |           
 |      
 |
|------+--------------------+-----------------------+------------|
|Усього| 
          |  
          |  
    
 |
------------------------------------------------------------------

 Керівник 
      __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)
 Головний бухгалтер  __________   
 _______________________

          
  (підпис)    (ініціали і 
прізвище)

 "____" _____________ 200__ р.

 Начальник 
управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського 
обліку та звітності       
Н.І.Сушко


        
           
 Додаток 3

          
          до 
Інструкції про порядок

          
          складання 
за 2001 рік річних

          
          фінансових 
звітів установами

          
          та 
організаціями, які

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн