Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница       
   ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 225 від 27.12.2001 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          10 січня 
2002 р.

          
          за N 
9/6297    Про затвердження Інструкції про 
порядок складання

    за 2001 рік річних фінансових звітів 
установами та

    організаціями, які отримують кошти 
державного та/або

          
   місцевих бюджетів   На виконання Бюджетного кодексу України ( 
2542-14 
 ), Закону
України  "Про бухгалтерський облік 
 та фінансову звітність в
Україні" ( 
996-14 
), із змінами та доповненнями, Указу Президента
України  від 
 27.04.95  N 335/95 ( 
335/95 
 ) "Про Державне
казначейство України" та 
 Положення про Державне казначейство,
затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95
N 590 ( 

590-95-п ), з метою встановлення єдиних 
вимог до порядку
складання за 2001 рік річних 
 фінансових звітів установами та
організаціями, які 
отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів, 
 і  відповідно до завдань, покладених на 
 Державне
казначейство України, Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити Інструкцію про порядок 
складання за 2001 рік
річних  фінансових  
звітів  установами та організаціями, які
отримують 
кошти державного та/або місцевих бюджетів (додається).


   2. Інструкція про порядок 
 складання за 2001 рік річних
фінансових 
звітів установами та організаціями, які отримують кошти
державного 
 та/або  місцевих  бюджетів  поширюється  на  
всіх
розпорядників бюджетних коштів, визначених 
 Законом України про
Державний бюджет України (місцеві бюджети) на 
поточний рік.


   3. Інструкцію про порядок 
 складання за 2001 рік річних
фінансових 
звітів установами та організаціями, які отримують кошти
державного 
 та/або  місцевих  бюджетів,  головні  
розпорядники
бюджетних коштів доводять до відома 
підпорядкованих установ, а
органи Державного казначейства України та 
фінансові органи - до
установ, що ними 
обслуговуються.


   4. Управлінню інформаційних 
 технологій забезпечити органи
Державного казначейства 
України програмними засобами для складання
та консолідації 
звітності.


   5. Центральним  органам 
 виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам 
бюджетних коштів, установам та організаціям, 
 які
отримують  кошти державного та/або місцевих 
 бюджетів, річний
фінансовий звіт за 2001 рік складати 
 відповідно до вимог 
 цієї
Інструкції.

 Голова      
           
     П.Г.Петрашко


          
         
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
          Наказ 
Державного

          
         
 казначейства України

          
          27.12.2001 
N 225


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          10 січня 
2002 р.

          
          за N 
9/6297


          
     ІНСТРУКЦІЯ

    про порядок складання за 2001 рік річних 
фінансових

    звітів установами та організаціями, 
які отримують

      кошти державного 
та/або місцевих бюджетів


   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 
2542-14 
), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 
2120-14 
), із
змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України 
від
09.01.2000 N 17 ( 
17-2000-п ) "Про Порядок складання, 
 розгляду,
затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів 
доходів і
видатків бюджетних установ та організацій", із змінами, 
постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 
419 ( 
419-2000-п )
"Про затвердження 
 Порядку подання фінансової звітності",  
із
змінами та доповненнями, наказів Міністерства фінансів України 
від
09.01.2001 N 6 ( 
z0065-01 ) "Про затвердження 
 документів, що
застосовуються в процесі 
 виконання бюджету", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 
 України 24.01.2001 за N 65/5256 та 
 від
29.06.2000 N 146 ( 

z0418-00 ) "Про затвердження Переліку 
власних
надходжень бюджетних установ та організацій", 
 зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.07.2000 
за N 418/4639 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України 
 від  25.12.2000  N  347
( 

z0128-01 ), зареєстрованого в 
 Міністерстві юстиції України
12.02.2001 за N 128/5319), 
 та інших нормативно-правових актів з
питань бюджетних 
відносин, установлюються форми річної фінансової
звітності за 2001 рік 
для установ та організацій, які отримують
кошти 
 державного та/або місцевих бюджетів, порядок їх заповнення
та 
подання згідно з цією Інструкцією.


   1. Річні фінансові звіти про 
виконання кошторисів доходів і
видатків центральних 
 органів виконавчої влади, інших 
головних
розпорядників бюджетних коштів, установ та 
 організацій,  що
отримують  кошти  державного  
та/або місцевих бюджетів, крім
визначених у пунктах 2 
 - 6 цієї Інструкції (далі - 
 бюджетні
установи), за 2001 рік складаються 
 з таких форм фінансової
звітності:

   N 1 "Баланс";

   N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і 
видатків установи
(загальний фонд)";

   N 2-валюта "Звіт про 
 використання  бюджетних  коштів  з
міжнародної 
діяльності України";

   N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та 
контингентах";

   N 4-1  "Звіт про надходження 
 і використання спеціальних
коштів";

   N 4-2  "Звіт  про  надходження 
 і  використання сум за
дорученнями";

   N 4-3 "Звіт про депозитні суми";

   N 4-4 "Звіт про рух інших власних 
надходжень";

   N 4-5 "Звіт про використання 
субвенцій, одержаних з інших
бюджетів";

   N 4-6 "Звіт про надходження 
 і використання інших доходів
(спеціальний фонд)";

   N 4-1-зведена "Зведений звіт про 
надходження і використання
спеціальних коштів";

   N 4-4-зведена  "Зведений  звіт  
про  рух  інших власних
надходжень";

   N 5 "Звіт про рух необоротних активів";

   N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів 
харчування";

   N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних 
установ";

   N 8 "Звіт про зобов'язання бюджетних 
установ";

   N 9 "Звіт про результати фінансової 
діяльності";

   N 15 "Звіт про недостачі та 
 крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в 
бюджетних установах";

   пояснювальна записка до річного фінансового 
звіту.

   У такому самому обсязі складаються й 
зведені річні фінансові
звіти про виконання кошторисів 
 доходів і видатків головними
розпорядниками бюджетних 
коштів та бюджетними установами, що мають
підвідомчі установи.

   Форми фінансової звітності N 1, 
 N 2, N 2-валюта, N 4-1,
N 4-2, N 4-3, N 4-4, N 
4-5, N 4-6, N 4-1-зведена, N 4-4-зведена,
N 7 та N 8 
 складаються за зразками, наведеними в додатках 
до
Інструкції про порядок складання у 2001 році квартальних 
 звітів
установами й організаціями, що отримують кошти з державного 
та/або
місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного 
 казначейства
України від 03.04.2001 N 48 
 ( 
z0363-01 ) та зареєстрованої в

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн