Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про продовження виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 554

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1802 від 28.12.2001

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 28 грудня 2001 р. N 1802

          
      Київ


     Про продовження виконання заходів, 
передбачених

       постановою 
Кабінету Міністрів України

          
від 23 травня 2001 р. N 554   Ураховуючи високу  ефективність 
 медичної  допомоги,  що
надається Республікою 
 Куба дітям, які постраждали  
внаслідок
Чорнобильської та інших екологічних катастроф, Кабінет 
Міністрів
України п о с т а н о в л я є:


   1. Продовжити  протягом  
2002  року  виконання  заходів,
передбачених 
 Програмою сприяння організації медичної 
 допомоги
дітям, які постраждали  внаслідок  
Чорнобильської  та  інших
екологічних катастроф, що надається 
Республікою Куба, на 2001 рік,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 травня
2001 р. N 554 ( 

554-2001-п ) (Офіційний вісник 
 України, 2001 р.,
N 21, ст. 947).


   2. Міністерству охорони  
здоров'я  забезпечити  виконання
заходів,  зазначених 
 у пункті 1 цієї постанови, за 
 рахунок
асигнувань, передбачених Міністерству в 
 Державному бюджеті на
2002 рік.   Прем'єр-міністр України    
           
 А.КІНАХ


   Інд. 33

<< Главная страницаУкраина онлайн