Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методики розрахунку збитків, завданих особам, які постраждали внаслідок уведення карантинного режиму для тварин або у зв'язку з проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію та профілактику карантинних хвороб тварин

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 395 від 29.12.2001

<< Главная страница       
 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 395 від 29.12.2001 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          25 січня 
2002 р.

          
          за N 
59/6347     Про затвердження Методики 
розрахунку збитків,

      завданих особам, які 
постраждали внаслідок

      уведення карантинного режиму 
для тварин або

      у зв'язку з 
проведенням робіт, спрямованих

      на ліквідацію та 
профілактику карантинних

          
    хвороб тварин   На виконання Порядку відшкодування 
 матеріальних  збитків
особам, які постраждали внаслідок введення 
карантинного режиму для
тварин або у зв'язку з 
 проведенням робіт,  спрямованих  на
ліквідацію  
 та  профілактику  карантинних  хвороб  
тварин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
 липня
2001 року N 798 ( 
798-2001-п ) Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити:

   Методику розрахунку збитків, завданих особам, які 
постраждали
внаслідок уведення карантинного режиму для тварин або у 
зв'язку з
проведенням робіт, спрямованих на 
 ліквідацію та профілактику
карантинних хвороб тварин 
(додається);

   бланк висновку  про  відшкодування 
 матеріальних  збитків
потерпілій особі, яка постраждала 
внаслідок уведення карантинного
режиму для тварин або у зв'язку з проведенням 
 робіт, спрямованих
на  ліквідацію  та  
профілактику  карантинних  хвороб 
 тварин
(додається).


   2. Державному департаменту 
ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України (Вербицький 
П.І.):


   2.1. У встановленому порядку 
забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.


   2.2. Довести цей наказ до 
відома Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, 
 обласних, Київської та Севастопольської міських
державних 
 адміністрацій, структурних підрозділів  
Міністерства
аграрної  політики,  Міністерства  
агропромислового  комплексу
Автономної Республіки  Крим, 
 головних  управлінь  сільського
господарства і 
продовольства обласних державних адміністрацій.


   3. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на Державного
секретаря Рижука 
С.М.

 Міністр        
           
     І.Кириленко


          
         
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
          Наказ 
Міністерства аграрної

          
          політики 
України

          
          29.12.2001 
р. N 395


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          25 січня 
2002 р.

          
          за N 
59/6347


          
     МЕТОДИКА

    розрахунку збитків, завданих особам, які 
постраждали

   внаслідок уведення карантинного режиму для 
тварин або

   у зв'язку з проведенням робіт, спрямованих на 
ліквідацію

      та профілактику 
карантинних хвороб тварин


        
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


   1.1. Ця Методика 
 розроблена відповідно до ст. 29 
 Закону
України "Про ветеринарну медицину" ( 
 
2498-12 ) та на виконання
Указу Президента 
 України від 22 березня 2001  року  N 
 192
( 
192/2001 ) "Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення стабільної
епізоотичної ситуації в Україні", 
 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 
 липня 2001 року N 798 ( 
798-2001-п ) "Про Порядок
відшкодування 
 матеріальних збитків  особам,  які  
постраждали
внаслідок введення карантинного режиму для тварин або у 
зв'язку з
проведенням робіт, спрямованих на 
 ліквідацію та профілактику
карантинних хвороб 
тварин".


   1.2. Методика визначає 
втрачене або пошкоджене майно, яке
підлягає 
 відшкодуванню, порядок і умови виплати 
відшкодування
матеріальних збитків фізичним і юридичним особам, які 
постраждали
внаслідок уведення карантинного режиму для тварин або у 
зв'язку з
проведенням робіт, спрямованих на 
 ліквідацію та профілактику
карантинних хвороб тварин (далі 
- потерпілі особи).


        
2. МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВІДШКОДУВАННЮ


   2.1. Тварини, які 
 знищуються за розпорядженням 
 Державної
надзвичайної протиепізоотичної  комісії 
 за  місцем  уведення
карантинного режиму, та ті, що 
загинули від карантинних хвороб або
в разі ускладнень при проведенні планових 
і вимушених вакцинацій.


   2.2. Знищена 
сільськогосподарська продукція, у тому 
 числі
сировина та продукція тваринного походження, 
 корми рослинного та
тваринного походження тощо.


   2.3. Знищені або пошкоджені 
будівлі.


   2.4. Знищений або пошкоджений 
інвентар, обладнання та інше
майно.


   2.5. Збитки, завдані 
потерпілим особам, що передбачалися на
проведення карантинних 
 заходів,  у  тому  числі  
спеціальних
будівельних та інших робіт, а саме будівництво дезбар'єрів, 
місць
захоронення та знищення трупів тварин, гноївки тощо.


   2.6. Витрати на проведення 
інших непередбачених робіт, які
пов'язані  з 
 уведенням  карантинного режиму, за 
 визначенням
Державною надзвичайною протиепізоотичною 
 комісією  за  місцем
уведення карантинного 
режиму.


       
 3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ

        
 ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ


   3.1. Відшкодуванню  
підлягає  вартість  утраченого  
 або
пошкодженого майна потерпілих юридичних та фізичних осіб, 
 у тому
числі сільськогосподарських тварин, що загинули, були 
знищені або
вимушено забиті.


   3.2. Розмір (сума) 
відшкодування - грошова сума, у межах якої
проводиться виплата потерпілій 
 особі відшкодування матеріальних
збитків унаслідок 
 уведення карантинного режиму для тварин або у
зв'язку з 
 проведенням робіт, спрямованих на  ліквідацію 
 та
профілактику карантинних хвороб тварин.


   3.3. Вартість 
 відшкодування не повинна перевищувати одного з
двох 
показників:


   3.3.1. Балансової 
 вартості на останню звітну дату 
 перед
поданням заяви (клопотання) потерпілої юридичної особи, якщо 
такий
облік ведеться;


   3.3.2. Вартості 
 однієї одиниці (виду тварин,  
продукції,
будівлі, обладнання, майна для фізичних осіб) згідно з 
незалежним
висновком експертів, що надається у  
порядку,  установленому
законодавством про оцінку 
 майна, майнових прав та професійну
оцінну 
діяльність.


   3.4. При  
 знищенні  будівель,   обладнання,   
тварин,
сільськогосподарської  продукції,  майна  
тощо  уповноваженим
представником виконавчої влади області, 
 міста, району, селища,
села за участю депутата (за згодою) 
обласної, міської, районної,
сільської, селищної ради 
 в присутності власника (представника
власника), 
 свідків  складається  відповідний  акт,  у 
 якому
зазначаються перелік майна, причини, 
 необхідність  і  спосіб
знищення, балансова 
 вартість (якщо така існує), а при знищенні
тварин - вид, 
вік, жива вага, вгодованість тощо.


   3.5. На загиблих, 
 вимушено забитих, у тому  числі  
від
ускладнень, які виникли протягом перших 14 діб 
після вакцинації
проти карантинних хвороб, складається довідка лікаря 
ветеринарної
медицини державної ветеринарної установи.

   Довідки видаються  на  бланках  
та скріплюються печаткою
державної ветеринарної 
установи.


   3.6. За достовірність 
 висновків відповідні експерти несуть
відповідальність, 
передбачену чинним законодавством.


   3.7. Висновки експертів 
можуть бути оскаржені відповідно до
законодавства. При 
 цьому може бути проведено повторну експертизу
за рахунок 
заявника.


   3.8. Висновки  
місцевої  державної  адміністрації,  
 що
складаються у порядку, встановленому постановою Кабінету 
Міністрів
України від 11.07.2001 N 798 ( 

798-2001-п ) "Про затвердження
Порядку 
відшкодування матеріальних збитків особам, які постраждали
внаслідок 
 ведення карантинного режиму для тварин або у зв'язку 
з
проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію 
 та профілактику
карантинних хвороб тварин", 
 записуються у книзі обліку висновків
відшкодування матеріальних 
 збитків  особам,  які  постраждали
внаслідок 
 уведення карантинного режиму для тварин або у зв'язку з
проведенням 
 робіт, спрямованих на ліквідацію та 
 профілактику
карантинних хвороб тварин (додаток).


        
 4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

          
  МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ


   Відшкодування збитків  здійснюється 
 за  рахунок  коштів
державного бюджету у порядку, 
 затвердженому Кабінетом Міністрів
України від 11 липня 2001 
р. N 798 ( 
798-2001-п ).


        
   5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


   5.1. У разі 
 припинення діяльності потерпілої особи (іншої
особи, 
якій належить виплата відшкодування) або для 
 фізичних
осіб - її смерті право на отримання відшкодування переходить 
до її
правонаступників  або спадкоємців відповідно до 
 законодавства
України.


   5.2.Рішення про відмову у 
відшкодуванні зазначених збитків, а
також залишення понад місяць заяви 
(клопотання) потерпілої особи
без розгляду, можуть 
 бути оскаржені відповідно до законодавства
України.

 Перший 
заступник Голови Державного
 департаменту ветеринарної медицини  
        
 В.М.Горжеєв


          
         
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
          Наказ 
Міністерства аграрної

          
          політики 
України

          
          29.12.2001 
р. N 395


          
     ВИСНОВОК
  про відшкодування 
матеріальних збитків потерпілій особі, яка
 постраждала внаслідок 
уведення карантинного режиму для тварин
  або у зв'язку з 
проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію

      та профілактику 
карантинних хвороб тварин


         від 
"____" __________ 200__ р. N


   Виданий 
_____________________________________________________

         
 повне найменування підприємства або прізвище,

          
     ім'я та по 
батькові
__________________________________________________________________

    поштова адреса або місце проживання 
потерпілої 
особи
__________________________________________________________________

    банківські реквізити, 
організаційно-правова форма,

          
  ідентифікаційний 
код
__________________________________________________________________

   або паспортні дані (серія, номер, ким і 
коли виданий)

Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією 
________________

     (або держадміністрацією) 
        назва області,

          
           
     міста, 
району
__________________________________________________________________

про 
те, що розглянуто Вашу заяву і визнано (або 
 не визнано)
завдану       
          (непотрібне 
закреслити)
Вам шкоду в розмірі _________________________________________ 
грн.

          
        
словами
__________________________________________________________________

   (номер протоколу і дата засідання Державної 
надзвичайної

          
 протиепізоотичної комісії)


 М.П. Голова 
комісії


   Секретар комісії


        
           
 Додаток

          
          до пункту 
3.8. Методики

          
          розрахунку 
збитків, завданих

          
          особам, які 
постраждали

          
          внаслідок 
уведення

          
         
 карантинного режиму для

          
          тварин або 
у зв'язку з

          
          проведенням 
робіт,

          
          спрямованих 
на ліквідацію та

          
         
 профілактику карантинних

          
          хвороб 
тварин

 Район ___________________________

 Місто, 
область, Автономна
 Республіка Крим _________________          
    КНИГА ОБЛІКУ

   висновків про відшкодування матеріальних збитків 
особам,

   які постраждали внаслідок уведення 
карантинного режиму

  для тварин або у зв'язку з проведенням робіт, 
спрямованих

   на ліквідацію та профілактику карантинних хвороб 
тварин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 
N |Дата     |Повне     
 |Підстава введення карантинного    |   
  Підстава визначення розміру збитків, що підлягають   
  |
|з/п|подання заяви|найменування  |режиму для тварин 
 (проведення    |     
відшкодуванню (акт, експертний висновок, кошторис тощо)  |
| 
 |(клопотання) |підприємства, |робіт, спрямованих на ліквідацію 
   |         
           
           
    |
|  |потерпілої  |поштова адреса,|та 
профілактику карантинних      |   
           
           
          |
| 
 |особи    |банківські   |хвороб 
тварин постанова,       |  
           
           
          
 |
|  |       |реквізити, 
  |розпорядження, акт, припис тощо)   |  
           
           
          
 |
|  |       |ідентифіка- 
 
 |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 
 |       |ційний код,  
 |Назва|Дата  |Номер|Назва |Ким    
|Назва|Дата  |Номер|Ким    |Вид  |Розмір 
 |Підпис  |Дата   |
|  |    
   |прізвище,   
 |доку-|(число,|доку-|хвороби|документ |доку-|(число,|доку-|документ 
 |матері-|матері- |заявника |(число, |
|  |  
     |ім'я та по   
|мента|місяць,|мента|    |підпи-  
 |мента|місяць,|мента|підпи-  |ального|ального |про 
   |місяць, |
|  |     
  |батькові,   |   |рік)  | 
  |    |саний або |   |рік)  | 
  |саний або |збитку |збитку  |отримання|рік)   
|
|  |       |паспортні  
  |   |підпи- |   |    
|затвер-  |   |підпи- |   |затвер-  |  
  |(сума  |висновку |отри-  |
|  | 
      |дані (серія,  |   
|сання |   |    |джений  | 
  |сання |   |джений  |   
 |словами),|про   |мання  |
|  | 
      |номер, ким   |  
 |доку- |   |    |(прізвище,|  
 |доку- |   |(прізвище,|    |грн. 
  |матері- |висновку |
|  |    
   |і коли     |   |мента 
 |   |    |ім'я та по|   |мента 
 |   |ім'я та по|    |    
 |альне  |заявником|
|  |     
  |виданий),   |   |   
 |   |    |батькові, |   | 
   |   |батькові, |    |  
   |відшко- |     |
|  
|       |місце     
 |   |    |   |   
 |посада)  |   |    |   
|посада)  |    |     |дування 
 |     |
|  |     
  |проживання   |   |    | 
  |    |     | 
  |    |   |    
  |    |     |  
   |     |
|  |   
    |потерпілої   |   |  
  |   |    |    
  |   |    |   |  
    |    |     
|     |     |
|  | 
      |особи     
 |   |    |   |   
 |     |   |   
 |   |     |   
 |     |     |  
   
|
|---+-------------+---------------+-----+-------+-----+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-------+---------+---------+---------|
| 
1 |   2   |   3  
   |  4 |  5 |  6 |  
 7 |   8  | 9 |  10 | 
 11 |  12  |  13 |  14 
 |  15  |  16  
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<< Главная страницаУкраина онлайн