Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Наказ № 602 від 23.12.2002

<< Главная страница       
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З


          
   23.12.2002 N 602


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          4 січня 
2003 р.

          
          за N 
6/7327      Про визнання такими, 
що втратили чинність,

          
    деяких наказів   Відповідно до пункту 16 Положення про 
 державну реєстрацію
нормативно-правових актів 
 міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів 
господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи 
 й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, 
 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92  
N  731  (  
731-92-п  ),  та  з метою 
 приведення
нормативно-правових актів Державної  
податкової  адміністрації
України у відповідність до актів чинного 
законодавства, скасування
застарілих і таких, що не відповідають новим умовам 
економічного і
соціального розвитку України, Н А К А З У Ю:


   1. Визнати такими, що втратили 
чинність, нормативно-правові
акти згідно з переліком, що 
додається.


   2. Начальнику Головного 
 управління правового забезпечення
Зав'ялову В.М. подати 
цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну 
реєстрацію.


   3. Начальнику  управління 
 справами  Коваленку  В.В.  у
десятиденний 
 термін після державної реєстрації цього 
 наказу
забезпечити його тиражування та надсилання до державних 
податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві
та Севастополі.


   4. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Голови Шитрю О.І.

 Голова 
           
           
 Ю.Ф.Кравченко        
           
 Додаток

          
          до 
наказу

          
          Державної 
податкової

          
         
 адміністрації України

          
          23.12.2002 
N 602          
     ПЕРЕЛІК

          
 нормативно-правових актів

     Головної державної податкової 
інспекції України

     та Державної податкової 
адміністрації України,

          
  що втратили чинність   1. Наказ Головної державної 
податкової інспекції України від
26 квітня 1994 року N 31 ( 

z0115-94 ) "Про затвердження Інструкції
"Про 
порядок нарахування й сплати до бюджету податку на 
 доходи
підприємств і організацій", зареєстрований у Міністерстві 
юстиції
України 25 травня 1994 року за N 115/324.


   2. Наказ Державної податкової 
адміністрації України від 12
серпня 1997 
 року N 291 ( 

z0351-97 ) "Про затвердження Порядку
ведення 
платниками податку обліку приросту (убутку) 
 балансової
вартості покупних матеріалів, сировини, 
 комплектуючих виробів та
напівфабрикатів на складах, 
 у незавершеному  виробництві  та
залишках готової 
продукції", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 27 серпня 1997 року 
за N 351/2155.


   3. Наказ Державної податкової 
адміністрації України від 23
квітня 1998 
 року N 191 ( 
z0593-98 ) "Про затвердження Положення
про 
зупинення операцій платників податків на рахунках в установах
банків, 
 інших фінансово-кредитних установах", зареєстрований 
у
Міністерстві юстиції України 23 вересня 1998 року за N 
593/3033.


   4. Наказ Державної податкової 
адміністрації України від 23
червня 1999 
 року N 310 ( 

z0453-99 ) "Про затвердження 
форми
Реєстру податкових накладних  і  Порядку  
його  заповнення",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 
липня 1999 року за
N 453/3746.


   5. Наказ Державної податкової 
адміністрації України від 23
червня 1999 
 року N 311 ( 

z0422-99 ) "Про затвердження 
форми
Декларації про обсяг продажу товарів (робіт, послуг) та 
 доходи,
нарахування, сплату єдиного податку 
підприємствами - учасниками
економічного експерименту щодо 
 стабілізації роботи підприємств
легкої та 
 деревообробної промисловості Чернівецької області 
і
Порядку її заповнення", зареєстрований у 
 Міністерстві юстиції
України 29 червня 1999 року за N 
422/3715.


   6. Наказ Державної 
 податкової адміністрації України від 24
липня 1999 року N 389 
( 
z0508-99 ) "Про затвердження 
 Тимчасового
порядку  сплати податків суб'єктами 
підприємницької діяльності
України, які здійснюють 
 реалізацію нафтопродуктів вітчизняного
виробництва на 
території України", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 27 
липня 1999 року за N 508/3801.

 Начальник Головного 
управління
 правового забезпечення      
          
В.М.Зав'ялов


<< Главная страницаУкраина онлайн