Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів

Верховна Рада України

Закон № 347-IV від 24.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
       з питань оподаткування підакцизних та
            деяких інших товарів
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 6, ст.50 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Розділ II "Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України про  оподаткування,
виробництво та обіг підакцизних товарів" ( 195-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 50, ст. 365)  доповнити
пунктом 3 такого змісту:
 
   "3. Тимчасово з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року
встановити на бензини  моторні  (ГСТУ  320.00149943.015-2000)
сумішеві  з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових
кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового
ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек
ставку акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг".
 
   2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 )
(Відомості Верховної  Ради  України,  1992 р., N 19, ст. 259)
статтю 18 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   "Критерієм достатньої  переробки  наземних   (дорожніх)
транспортних засобів, що класифікуються згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 ( 2371г-14 ), виготовлені і ввозяться з
територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на
території України, є обов'язкове виконання таких виробничих та
технологічних операцій:
 
   виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з
окремих  елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного
з'єднання  виготовляється  кузов  (кабіна),  призначений  для
подальшого  фарбування  і  складання.  При  цьому у процесі
виготовлення кузова (кабіни) складається в єдине ціле не менш як
шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути
дах, боковина ліва, боковина права, підлога;
 
   фарбування кузова (кабіни);
 
   спорядження кузова (кабіни);
 
   складання транспортного засобу".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Функціонування вільних та інших спеціальних зон, які мають
економічний  режим, відмінний від загального, здійснюється з
урахуванням того, що цей режим не поширюється на підакцизні товари
та  товари  1-24  груп  Української  класифікації  товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 грудня 2002 року
     N 347-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн