Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до Митного кодексу України

Верховна Рада України

Закон № 348-IV від 24.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до Митного кодексу України
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 6, ст.51 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. У пункті 1 розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного
кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 38-39, ст. 288) слова і цифри "з 1 січня 2003 року"
замінити словами і цифрами "з 1 січня 2004 року".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 грудня 2002 року
     N 348-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн