Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України

Закон № 370-IV від 25.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до Митного тарифу України
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.64 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. У  розділі VI Митного  тарифу  України ( 2371б-14 ),
затвердженого Законом  України  "Про  Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237),
цифри і слова:
 
"3004 31 10  |- - - розфасовані  |   |     |     |
       |для роздрібної   |   |     |     |
       |торгівлі:      |   |     |     |
3004 31 10 10 |- - - - інсуліни  |   | 30   | 30   |
       |короткої дії    |   |     |     |
3004 31 10 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0"  |
 
   замінити цифрами і словами:
 
"3004 31 10  |- - - розфасовані  |   |     |     |
       |для роздрібної   |   |     |     |
       |торгівлі:      |   |     |     |
3004 31 10 11 |- - - - інсуліни  |   |     |     |
       |короткої дії у   |   |     |     |
       |флаконах      |   | 20   | 20   |
3004 31 10 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0".  |
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 грудня 2002 року
     N 370-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн