Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1939 від 25.12.2002

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2002 р. N 1939
                Київ
 
      Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
     підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 195 ( 195-2003-п ) від 24.02.2003 
      N 272 ( 272-2003-п ) від 01.03.2003
      N 692 ( 692-2003-п ) від 15.05.2003 
      N 1362 ( 1362-2003-п ) від 27.08.2003 
      N 1605 ( 1605-2003-п ) від 15.10.2003 
      N 1959 ( 1959-2003-п ) від 17.12.2003 )
 
 
 
   З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити на 2003 рік:
 
   загальні обсяги  квот  товарів,  експорт  яких  підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
 
   перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
 
   перелік  товарів, експорт яких до США, країн - членів
Європейського Союзу, Чеської Республіки та Республіки Індонезія
підлягає ліцензуванню (з квотуванням до США, Чеської Республіки та
Республіки Індонезія), згідно з додатком 3; ( Абзац четвертий
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 195 ( 195-2003-п ) від
24.02.2003 )
 
   перелік озоноруйнівних речовин, експорт та  імпорт  яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 4;
 
   перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5
(крім продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим
майном);
 
   перелік категорій текстильної продукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 6;
 
   перелік категорій товарів та  обсяги  квот  на  експорт
текстильної продукції до США згідно з додатком 7;
 
   перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 8;
 
   перелік  товарів, експорт яких до Литовської Республіки
підлягає квотуванню і ліцензуванню, згідно з додатком 10; ( Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 272 ( 272-2003-п )
від 01.03.2003 )
 
   перелік окремих категорій металопродукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Співтовариства підлягає ліцензуванню
і квотуванню у 2003 році, згідно з додатком 11; ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1362 ( 1362-2003-п )
від 27.08.2003 )
 
   перелік товарів, експорт яких до Республіки Польща підлягає
квотуванню і ліцензуванню, згідно з додатком 12; ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1605 ( 1605-2003-п )
від 15.10.2003 )
 
   перелік товарів, експорт яких до Латвійської Республіки
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 13. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1959 ( 1959-2003-п ) від
17.12.2003 )
 
   2. Установити, що:
 
   перенесення не використаних у 2002 році залишків квот на
2003 рік, зменшення або збільшення обсягів квот, визначених у
додатках 3 і 7, може здійснюватися згідно з умовами відповідних
міжнародних угод;
 
   не реалізовані  в  2002  році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2001 р. N 1703 ( 1703-2001-п ) "Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2302; 2002 р., N 1,
ст. 3, N 21, ст. 1019, N 29, ст. 1381), дійсні до 1 березня
2003 р., якщо інше не передбачено відповідними  міжнародними
угодами.
 
   3. Узяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу щодо озоноруйнівних речовин експорт та імпорт речовин і
продукції, яка може містити такі речовини, визначених у додатках
4 і 5 до цієї постанови, дозволяється лише до країн, а також з
країн, зазначених у додатку 9.
 
   4. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції:
 
   забезпечити ліцензування  експорту  та  імпорту  товарів,
визначених відповідно до цієї постанови;
 
   щомісяця інформувати Державну митну  службу  про  видачу
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на товари, експорт
та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню.
 
   5. Державній митній службі щомісяця подавати Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції інформацію про
обсяги здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності
експорту  та імпорту продукції, які підлягають квотуванню і
ліцензуванню у 2003 році.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
             ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
        квот товарів, експорт яких підлягає
          ліцензуванню у 2003 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  | Код згідно з | Одиниця | Експортна
             |   УКТЗЕД   | виміру  | квота на
             |( 2371а-14,   |      | рік
             | 2371в-14 )  |      |
------------------------------------------------------------------
1. Бурштин**         2530 90 95 00 кілограмів    10000
 
2. Руди та концентрати        2616 -"-      35000000
  дорогоцінних металів
 
3. Метали дорогоцінні в        2843 -"-        120
  колоїдному стані;
  органічні або
  неорганічні сполуки
  дорогоцінних металів,
  з точно визначеним
  хімічним складом
  чи ні; амальгами
  дорогоцінних
  металів**
 
4. Діаманти оброблені або       7102 каратів      8000
  необроблені, але
  неоправлені і
  незакріплені (крім
  діамантів огранених із
  закінченою фінішною
  обробкою ***)**
 
5. Дорогоцінне (крім         7103 кілограмів     900
  діамантів) або
  напівдорогоцінне
  каміння, оброблене або
  необроблене, підібране
  або непідібране, але
  ненанизане,
  неоправлене
  і незакріплене;
  дорогоцінне (крім
  діамантів) або
  напівдорогоцінне
  каміння, яке
  непідібране
  і тимчасово нанизане
  для зручності
  транспортування**
 
6. Срібло (включаючи         7106 грамів     1000000
  срібло з гальванічним
  покриттям золотом або
  платиною) необроблене,
  напівоброблене або у
  вигляді порошку (крім
  банківських металів)**
 
7. Золото (включаючи         7108 -"-       80000
  золото з гальванічним
  покриттям платиною)
  необроблене,
  напівоброблене або у
  вигляді порошку (крім
  банківських металів)**
 
8. Платина необроблена,        7110 -"-       200000
  напівоброблена або у
  вигляді порошку (крім
  банківських металів)**
 
9. Відходи або брухт         7112 кілограмів     500
  дорогоцінних металів
  або металів, плако-
  ваних дорогоцінними
  металами**
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
 
   ** Експорт  зазначеного  товару  безпосередньо  Державним
сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Мінфіну
здійснюється без квотування та ліцензування.
 
   *** Такими вважаються діаманти, що мають симетричну або
художньо визначену форму багатогранника з якісно полірованими
гранями.
 
Примітки: 1. Квоти,  зазначені  у пунктах 3, 6, 7, 8 і 9,
       установлено у перерахунку на чисту вагу дорогоцінного
       металу.
 
     2. Експорт  та  імпорт  дорогоцінних  металів,  що
       відносяться до банківських металів, здійснюється на
       підставі індивідуальних ліцензій Національного банку.
 
     3. Національний  банк  здійснює  експорт  товарів,
       визначених у пункті 7 статті 42 Закону України "Про
       Національний банк України" ( 679-14 ), без квотування
       та ліцензування.
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
         товарів, імпорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2003 році
 
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  |  Код згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14)
------------------------------------------------------------------
Інсектициди, родентициди,   3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90
фунгіциди, гербіциди, інші  (крім окремих партій, які ввозяться
засоби, що запобігають    безоплатно з дозволу Мінекоресурсів
проростанню паростків, та   виключно для державних випробувань,
регулятори росту рослин*   наукових досліджень та
               демонстраційних дослідів)**
 
Поштові марки, акцизні    4907 00 10 00, 4907 00 91 00,
марки та аналогічні вироби,  4907 00 99 00
непогашені, що знаходяться
в обігу або мають бути в
обігу у країні призначення;
гербовий папір
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Державним технологічним
центром охорони родючості Грунтів Мінагрополітики.
 
   ** Крім кодів УКТЗЕД ( 2371б-14 ) 3808 10 40 00 (неоцидол) та
3808 90 10 00 (ларінат), які не підпадають під дію цієї постанови.
 
                    Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
    товарів, експорт яких до США та Чеської Республіки
       підлягає ліцензуванню (з квотуванням до
         Чеської Республіки) у 2003 році
 
------------------------------------------------------------------
                 |    Код    |Обсяг квоти,
   Найменування товару     | згідно з УКТЗЕД | метричних
                 |  ( 2371в-14 )  |  тонн
------------------------------------------------------------------
Прокат плоский із заліза,     7208 51 30 00     80 000
нелегованої та легованої сталі -  7208 51 50 00
до Чеської Республіки*       7208 51 91 00
                  7208 51 99 00
                  7208 52 91 00
                  7208 52 99 00
                  7208 90 90 00
                  7225 40 20 00
                  7225 40 50 00
                  7225 99 90 00
 
Окремі види прокату плоского з   7208 40 10 00***
вуглецевої сталі, гарячої     7208 51
прокатки, неплакованого, без    7208 52
електролітичного або іншого    7208 53 10 00
металевого покриття, не в рулонах, 7208 53 90 00***
шириною більше 150 мм - до США**  7208 90***
                  7210 70 39 00
                  7210 70 90 00
                  7210 90 38 00
                  7210 90 90 00
                  7211 13 00 00
                  7211 14
                  7211 90***
                  7212 40 91 00***
                  7212 40 93 00***
                  7212 40 98 00***
                  7212 50 51 00***
                  7212 50 58 00***
                  7212 50 99 00***
 
_______________
   * Згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Чеської Республіки про торгівлю деякими сталеливарними виробами,
укладеною 20 грудня 2002 року.
 
   ** Згідно з Угодою між Міністерством торгівлі США та Урядом
України про призупинення антидемпінгового розслідування  щодо
імпорту з України деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату
плоского, укладеною 24 жовтня 1997 р., та Додатком до Угоди,
підписаним 20 грудня 2002 р., види прокату, які відповідають
зазначеним кодам, але не відповідають опису товару в графі
"Найменування товару", не підлягають ліцензуванню або квотуванню у
разі здійснення поставок до США.
 
   *** Для прокату завтовшки 4,75 мм або більше.
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 195
( 195-2003-п ) від 24.02.2003; в редакції Постанов КМ N 692
( 692-2003-п ) від 15.05.2003, N 1959 ( 1959-2003-п ) від
17.12.2003 )
 
 
                      Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
      озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт
       яких підлягає ліцензуванню у 2003 році
 
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування речовини            | Код згідно з
                          |  УКТЗЕД
                          | ( 2371б-14 )
------------------------------------------------------------------
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ)   2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)     2903 19 10 00
Бромистий метил                   2903 30 33 00
Трихлорфторметан(ХФВ-11)               2903 41 00 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)              2903 42 00 00
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)         2903 43 00 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115)             2903 44 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13)              2903 45 10 00
Пентахлорфторетан (ХФВ-111)             2903 45 15 00
Гептахлорфторпропан(ХФВ-211)             2903 45 25 00
Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)           2903 45 30 00
Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)          2903 45 35 00
Тетрахлортетрафторпропани(ХФВ-214)          2903 45 40 00
Трихлорпентафторпропани(ХФВ-215)           2903 45 45 00
Дихлоргексафторпропани(ХФВ-216)           2903 45 50 00
Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)            2903 45 55 00
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114)       2903 44 10 00
Тетрахлордифторетан (ХФВ-112)            2903 45 90 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)           2903 46 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)            2903 46 20 00
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402)     2903 46 90 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21),              2903 49 10 00
хлордифторметан (ГХФВ-22),
хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторетан (ГХФВ-121),
трихлордифторетан (ГХВФ-122), дихлортрифторетан
(ГХФВ-123), хлортетрафторетан (ГХФВ-124),
трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан
(ГХФВ-132). хлортрифторетан (ГХФВ-133),
дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан
(ГХФВ-141-b), хлордифторетан (ГХФВ-142),
хлордифторетан (ГХФВ-142-b),
хлорфторетан (ГХФВ-151),
гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225),
1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан
(ГХФВ-225-ca),
1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан
(ГХФВ-225-cb),
хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан
(ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан
(ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан
(ГХФВ-244), трихлорфторпропан(ГХФВ-251),
дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан
(ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261),
хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан
(ГХФВ-271)
 
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,   2903 49 30 00
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан,
дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан,
гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан,
тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан,
дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан,
пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан,
трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан,
бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан,
трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан,
бромтетрафторпропан, трибромфторпропан,
дибромдифторпропан, бромтрифторпропан,
дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан
 
Хімічні речовини або продукти хімічного виробництва 3824 710000
або суміжних виробництв, не включені до інших
угруповань:
 
- суміші, з вмістом пергалогенованих похідних
ациклічних вуглеців з двома або більше різними
галогенами:
 
- з вмістом ациклічних вуглеводів, пергалогенованих
лише фтором та хлором
 
Хімічні речовини або продукти хімічного виробництва 3824 909500
або суміжних виробництв, не включені до інших
угрупувань:
 
- інші
 
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
       екології та природних ресурсів.
 
     2. Імпорт товарів за кодом 2903 19 10 00 згідно з УКТЗЕД
       ( 2371б-14 ) безпосередньо Банкнотно-монетним двором
       та фабрикою банкнотного паперу Національного банку
       для власних потреб здійснюється без ліцензій.
 
 
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
    продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини
        і експорт та імпорт якої підлягає
           ліцензуванню у 2003 році
 
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування продукції          | Код
                          | згідно з
                          | УКТЗЕД
                          |( 2371а-14 
                          | 2371б-14
                          | 2371г-14 )
------------------------------------------------------------------
Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці*:  2106
                           3208
                           3209
                           3210 00
                           3212
                           3213
                           3214
                           3304
                           3305
                           3306
                           3307
                           3402
                           3403
                           3405
                           3506 91 00 00
                           3808
                           3809
                           3811
                           3812
                           3813 00 00 00
                           3814 00
                           3820 00 00 00
                           3824 90 70 00
                           3824 90 95 00
                           3910 00 00
 
Продукти, не включені до інших угрупувань,
з вмістом 70% або більше мастил з нафти або
нафтопродуктів:
 
- мастила та оливи, інші               2710 009800
 
Установки для кондиціонування повітря, до складу
яких входять вентилятори з двигуном та прилади для
змінювання температури і вологості повітря,
включаючи кондиціонери, в яких вологість не
регулюється окремо
 
Холодильники, морозильники та інше холодильне і
морозильне обладнання, електричне або інших типів;  8418
теплові насоси, крім установок для кондиціонування
повітря, товарної позиції              8415
 
Вогнегасники заряджені                8424 10
 
Автомати для торгівлі з обігрівальними або      8476 21 00 00
охолоджувальними пристроями
                           8476 81 00 00
Зброя та засоби індивідуального захисту в      9304 00 00 00
аерозольній упаковці
 
_______________
   * Продукція, яка відповідає кодам, зазначеним у графі "Код
згідно з УКТЗЕД", але надходить не в аерозольній  упаковці,
ліцензуванню не підлягає.
 
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінекоресурсів.
       У разі відсутності озоноруйнівних речовин у переліку
       продукції, яка підпадає під зазначені коди УКТЗЕД
       ( 2371б-14, 2371г-14 ), митне оформлення вантажів
       здійснюється   на   підставі  листів-роз'яснень
       Мінекоресурсів (його територіальних органів) про те,
       що така продукція не містить озоноруйнівних речовин і
       ліцензування не потребує.
 
     2. Імпорт товарів за товарною позицією 3405 згідно з
       УКТЗЕД ( 2371б-14 ) безпосередньо Банкнотно-монетним
       двором та фабрикою банкнотного паперу Національного
       банку для власних потреб здійснюється без ліцензій.
 
     3. У разі наявності в складі продукції за кодами 8415 та
       8418 згідно з УКТЗЕД речовин за кодом 2903 49 10 00
       згідно з  УКТЗЕД  ( 2371г-14 ) митне оформлення
       зазначеної продукції здійснюється на підставі листа
       Мінекоресурсів (його територіальних органів) про те,
       що така продукція ліцензуванню не підлягає.
 
 
                   Додаток 6
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 25 грудня 2002 р. N 1939
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 15 травня 2003 р. N 692 ( 692-2003-п )
 
               ПЕРЕЛІК
     категорій текстильної продукції, експорт якої до
      країн - членів Європейського Союзу підлягає
          ліцензуванню у 2003 році*
 
------------------------------------------------------------------
      Найменування товару     | Категорія |  Одиниця
                    |      |  виміру
------------------------------------------------------------------
Матеріали ткані з бавовни, крім марлі,     2    кілограмів
махрових тканин, вузьких тканих матерій,
ворсових тканин, синельних тканин, тюлю
та інших сітчастих тканин
 
у тому числі інші, крім невідбілених чи    2(а)  -"-
відбілених
 
Сорочки, футболки, легкі джемпери і      4    штук
тонкі пуловери з м'яким або високим
комірцем (інші, ніж з вовни або з
тонкого волосу тварин), натільні сорочки
і подібні вироби, трикотажні машинного
або ручного в'язання
 
Светри, пуловери, кофти, жилети,        5    -"-
кардигани, нічні кофти, джемпери, крім
курток і блейзерів, теплі куртки,
вітрівки, короткі куртки та подібні
вироби, трикотажні машинного або ручного
в'язання
 
Бриджі з тканини, шорти, крім плавок, і    6    -"-
штани,
 
у тому числі:
 
слакси для чоловіків та хлопчиків;
 
штани і слакси з вовни, бавовни або
хімічних волокон для жінок та дівчаток;
 
нижні частини спортивних костюмів з
підкладкою, крім зазначених у категоріях
16 та 29, з бавовни або хімічних волокон
 
Блузки, сорочки і батники для жінок та     7    -"-
дівчаток як трикотажні машинного або
ручного в'язання, так і нетрикотажні, з
вовни, бавовни або хімічних волокон
 
Сорочки для чоловіків або хлопчиків,      8    -"-
крім трикотажних машинного або ручного
в'язання з вовни, бавовни або хімічних
волокон
 
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки,     12    пар
підслідники тощо трикотажні машинного
або ручного в'язання, крім таких виробів
для немовлят, уключаючи панчохи для
хворих на варикозне розширення вен, крім
продукції категорії 70
 
Кальсони і труси для чоловіків та       13    штук
хлопчиків, панталони і труси для жінок
та дівчаток трикотажні машинного або
ручного в'язання з вовни, бавовни і
хімічних ниток
 
Вироблені з тканини пальта, дощовики,     15    -"-
плащі, накидки для жінок та дівчаток;
куртки і блейзери з вовни, бавовни і
хімічних текстильних волокон (крім парок
категорії 21)
 
Сукні для жінок та дівчаток з вовни,    26/27    -"-
бавовни або хімічних волокон. Спідниці
для жінок та дівчаток, у тому числі
спідниці-штани
 
Костюми і комплекти для жінок та       29    -"-
дівчаток, крім трикотажних машинного або
ручного в'язання з вовни, бавовни або
хімічних волокон, крім лижних костюмів;
спортивні костюми для жінок та дівчаток
з підкладкою, із зовнішньою нашивкою з
тієї ж тканини, з бавовни або хімічних
волокон
 
Пальта, куртки, блейзери та інший одяг,    83    кілограмів
уключаючи лижні костюми, трикотажні
машинного або ручного в'язання, за
винятком одягу категорій 4, 5, 7, 13,
24, 26, 27, 28, 68, 69, 72. 73, 74, 75
 
Матеріали ткані з льону або з волокна    117    -"-
рами
 
_______________
   * Зазначені категорії можуть змінюватися згідно з умовами
міжнародних угод України.
 
( Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 692 ( 692-2003-п ) від
15.05.2003 )
 
 
                     Додаток 7
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
      категорій товарів та обсяги квот на експорт
       текстильної продукції до США у 2003 році
 
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  | Категорія |  Одиниця  | Обсяг квот
             |      |  виміру  |
------------------------------------------------------------------
Верхній одяг для        435   дюжин/    99478/1193736
жінок та дівчаток           штук
 
Спідниці для жінок та     442   -"-      16561/198732
дівчаток
 
Костюми для жінок та      444   штук     71766
дівчаток
 
Штани, бриджі та        448   дюжин/    71766/861192
шорти для жінок та           штук
дівчаток
 
 
                     Додаток 8
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, імпорт яких з Македонської Республіки
        підлягає ліцензуванню у 2003 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування продукції     |Код згідно з|Обсяг квоти,
                   |УКТЗЕД   |метричних тонн
                   |( 2371а-14 )|
------------------------------------------------------------------
Баранина або козлятина, свіжа,      0204        500
охолоджена або морожена
 
Стручковий перець роду Capsicum або   0709 60      5000
роду Pimenta
 
Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки  0712        500
або скибки, або добре подрібнені чи
розмелені, але не піддані подальшому
обробленню
 
Плоди сушені, крім тих, що включені до  0813        200
товарних позицій 0801 - 0806; суміші з
сушених плодів або горіхів цієї групи
 
Перець роду Piper; стручковий перець   0904        500
роду Capsicum або роду Pimenta,
сушений, подрібнений або розмелений
 
Рослини, частини рослин, насіння та   1211 90       500
плоди, використовувані головним чином
у парфумерії, медицині, для боротьби
з комахами, паразитами тощо, свіжі або
сушені, порізані або непорізані,
подрібнені або неподрібнені, розмелені
або нерозмелені
 
Кондитерські вироби з цукру       1704        500
(уключаючи білий шоколад), без вмісту
какао
 
Шоколад та інші готові харчові      1806        500
продукти з вмістом какао
 
Готові харчові вироби, одержані з
зерна хлібних злаків, за допомогою
оброблення здуванням або смаженням
(наприклад, кукурудзяні пластівці);
хлібні злаки (крім кукурудзи) у
вигляді пластівців, гранул чи
оброблених іншим способом (за винятком
борошна і круп), попередньо проварені  1904        500
або приготовлені іншим способом, не
включені до інших угруповань
 
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні  1905 30       100
облатки
 
Овочі, плоди та інші їстівні частини   2001        6000
рослин, приготовлені або консервовані
з доданням оцту чи оцтової кислоти
 
Томати, приготовлені або консервовані  2002        4000
без додання оцту чи оцтової кислоти
 
Інші овочі, приготовлені або       2005        3000
консервовані без додання оцту чи
оцтової кислоти, неморожені, крім
продуктів товарної позиції 2006
 
Варення, желе, мармелади, фруктові    2007        100
пюре та пасти плодово-ягідні, які
пройшли теплове оброблення, з
доданням або без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин
 
Плоди та інші їстівні частини рослин,  2008        500
приготовлені або консервовані іншим
способом, з доданням або без додання
цукру чи інших підсолоджувальних
речовин або спирту, не включені до
інших угруповань
 
Соки фруктові (уключаючи виноградне   2009      3000000**
сусло) або соки овочеві незброджені,
без додання спирту, з доданням або
без додання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин
 
Продукти для вироблення соусів та    2103        3000
готові соуси; смакові добавки та
приправи з різних складників; порошок
гірчиці та готова гірчиця
 
Вина виноградні натуральні, уключаючи  2204      40000000**
вина з доданням спирту, та міцні;
сусло виноградне, крім того, що
включено до товарної позиції 2009
 
Спиртові напої, одержані перегонкою   2208 20     100000**
виноградного вина або вичавок
винограду
 
Спиртові напої              2208 90     100000**
 
Оцет харчовий та його замінники,     2209 00     100000**
одержані з оцтової кислоти
 
Тютюн необрізаний (з невідділеною    2401 10      10000
середньою жилкою)
 
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством аграрної
політики згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та
Республікою Македонія ( 807_200 ), укладеною 18 січня 2001 року.
 
   ** Літрів.
 
 
                     Додаток 9
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
   країн - Сторін Монреальського протоколу, експорт/імпорт
     озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється
              ( 995_215 )
 
 
   1. Австралійський Союз
 
   2. Австрійська Республіка
 
   3. Азербайджанська Республіка
 
   4. Алжирська Народна Демократична Республіка
 
   5. Республіка Албанія
 
   6. Антигуа і Барбуда
 
   7. Республіка Ангола
 
   8. Арабська Республіка Єгипет
 
   9. Співдружність Багамських Островів
 
   10. Народна Республіка Бангладеш
 
   11. Барбадос
 
   12. Держава Бахрейн
 
   13. Беліз
 
   14. Республіка Бенін
 
   15. Республіка Болівія
 
   16. Республіка Боснія і Герцеговина
 
   17. Республіка Ботсвана
 
   18. Держава Бруней-Даруссалам
 
   19. Буркіна-Фасо
 
   20. Республіка Бурунді
 
   21. Республіка Вануату
 
   22. Республіка Вірменія
 
   23. Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія
 
   24. Республіка Венесуела
 
   25. Габонська Республіка
 
   26. Кооперативна Республіка Гайана
 
   27. Республіка Гаїті
 
   28. Республіка Гамбія
 
   29. Республіка Гана
 
   30. Республіка Гватемала
 
   31. Гвінейська Республіка
 
   32. Республіка Гондурас
 
   33. Гренада
 
   34. Грецька Республіка
 
   35. Держава Ізраїль
 
   36. Джибуті
 
   37. Співдружність Домініки
 
   38. Домініканська Республіка
 
   39. Республіка Еквадор
 
   40. Естонська Республіка
 
   41. Федеративна Демократична Республіка Ефіопія
 
   42. Республіка Заїр
 
   43. Республіка Замбія
 
   44. Республіка Зімбабве
 
   45. Ісламська Республіка Іран
 
   46. Ірландія
 
   47. Республіка Ісландія
 
   48. Королівство Іспанія
 
   49. Італійська Республіка
 
   50. Хашимітське Королівство Йорданія
 
   51. Єменська Республіка
 
   52. Республіка Кабо-Верде
 
   53. Республіка Камерун
 
   54. Киргизька Республіка
 
   55. Королівство Камбоджа
 
   56. Канада
 
   57. Держава Катар
 
   58. Республіка Кенія
 
   59. Республіка Кіпр
 
   60. Республіка Кірибаті
 
   61. Китайська Народна Республіка
 
   62. Республіка Колумбія
 
   63. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
 
   64. Республіка Конго
 
   65. Корейська Народно-Демократична Республіка
 
   66. Королівство Бельгія
 
   67. Королівство Данія
 
   68. Королівство Нідерланди
 
   69. Королівство Норвегія
 
   70. Королівство Швеція
 
   71. Республіка Коста-Ріка
 
   72. Республіка Кот-д'Івуар
 
   73. Лаоська Народно-Демократична Республіка
 
   74. Латвійська Республіка
 
   75. Королівство Лесото
 
   76. Республіка Ліберія
 
   77. Ліванська Республіка
 
   78. Литовська Республіка
 
   79. Князівство Ліхтенштейн
 
   80. Велике Герцогство Люксембург
 
   81. Республіка Маврикій
 
   82. Ісламська Республіка Мавританія
 
   83. Республіка Мадагаскар
 
   84. Республіка Малаві
 
   85. Малайзія
 
   86. Республіка Малі
 
   87. Мальдівська Республіка
 
   88. Республіка Мальта
 
   89. Королівство Марокко
 
   90. Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
 
   91. Мексиканські Сполучені Штати
 
   92. Республіка Мозамбік
 
   93. Князівство Монако
 
   94. Монголія
 
   95. Союз М'янма
 
   96. Республіка Намібія
 
   97. Королівство Непал
 
   98. Республіка Нігер
 
   99. Федеративна Республіка Нігерія
 
   100. Республіка Нікарагуа
 
   101. Нова Зеландія
 
   102. Танзанія
 
   103. Сполучене Королівство Великобританії та
      Північної Ірландії
 
   104. Об'єднані Арабські Емірати
 
   105. Султанат Оман
 
   106. Ісламська Республіка Пакистан
 
   107. Республіка Палау
 
   108. Республіка Панама
 
   109. Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
 
   110. Республіка Парагвай
 
   111. Республіка Перу
 
   112. Південно-Африканська Республіка
 
   113. Португальська Республіка
 
   114. Аргентинська Республіка
 
   115. Республіка Білорусь
 
   116. Республіка Болгарія
 
   117. Республіка Казахстан
 
   118. Республіка Грузія
 
   119. Республіка Індія
 
   120. Республіка Індонезія
 
   121. Республіка Корея
 
   122. Республіка Куба
 
   123. Держава Кувейт
 
   124. Республіка Молдова
 
   125. Республіка Польща
 
   126. Республіка Узбекистан
 
   127. Республіка Хорватія
 
   128. Російська Федерація
 
   129. Румунія
 
   130. Республіка Ель-Сальвадор
 
   131. Самоа
 
   132. Сомалійська Демократична Республіка
 
   133. Республіка Сурінам
 
   134. Незалежна Держава Західне Самоа
 
   135. Королівство Саудівська Аравія
 
   136. Сент-Вінсент і Гренадіни
 
   137. Королівство Свазіленд
 
   138. Республіка Сейщельські Острови
 
   139. Республіка Сенегал
 
   140. Федерація Сент-Кітс і Невіс
 
   141. Сент-Люсія
 
   142. Республіка Сінгапур
 
   143. Сирійська Арабська Республіка
 
   144. Словацька Республіка
 
   145. Республіка Словенія
 
   146. Соломонові Острови
 
   147. Соціалістична Республіка В'єтнам
 
   148. Союзна Республіка Югославія
 
   149. Сполучені Штати Америки
 
   150. Республіка Судан
 
   151. Республіка Сьєрра-Леоне
 
   152. Республіка Таджикистан
 
   153. Королівство Таїланд
 
   154. Тоголезька Республіка
 
   155. Республіка Трінідад і Тобаго
 
   156. Тувалу
 
   157. Туніська Республіка
 
   158. Турецька Республіка
 
   159. Туркменістан
 
   160. Республіка Уганда
 
   161. Угорська Республіка
 
   162. Україна
 
   163. Східна Республіка Уругвай
 
   164. Федеративні Штати Мікронезії
 
   165. Федеративна Республіка Бразилія
 
   166. Федеративна Республіка Німеччина
 
   167. Суверенна Демократична Республіка Фіджі
 
   168. Республіка Філіппіни
 
   169. Фінляндська Республіка
 
   170. Французька Республіка
 
   171. Центральноафриканська Республіка
 
   172. Республіка Чад
 
   173. Чеська Республіка
 
   174. Республіка Чилі
 
   175. Швейцарська Конфедерація
 
   176. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
 
   177. Республіка Македонія
 
   178. Ямайка
 
   179. Японія
 
 
                   Додаток 10
           до постанови Кабінету Міністрів України
              від 25 грудня 2002 р. N 1939
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
            від 15 травня 2003 р. N 692 ( 692-2003-п )
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до Литовської Республіки
     підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році
 
------------------------------------------------------------------
                   | Код згідно з |  Обсяг
     Найменування товару     |  УКТ ЗЕД   | безмитної
                   | ( 2371в-14 ) |  квоти,
                   |        |  тонн**
------------------------------------------------------------------
Шкури необроблені великої рогатої    4101
худоби або тварин родини конячих
(свіжі або солоні, сушені, оброблені
вапном, протравлені чи консервовані
іншим способом, але не дублені, не
вироблені під пергамент і не піддані
подальшій обробці), з волосяним
покровом або без волосяного покрову,
спилок або неспилок
 
Необроблені шкури овець або шкурки   4102      2500***
ягнят (свіжі або солоні, сушені,
оброблені вапном, зольні, пікельовані
чи консервовані іншим способом, але не
дублені, не вироблені під пергамент і
не піддані подальшій обробці), з
вовняним покровом або без вовняного
покрову, спилок або неспилок, крім
зазначених у примітці 1в до цієї групи
 
Шкури та шкіри (необроблені) свиней   4103 90 00 00
 
Відходи та брухт чорних металів;    7204      1500
залізні або сталеві відходи у зливках
для переплавки (шихтові зливки)
 
______________
   *Експорт товарів поза квотою здійснюється із сплатою мита
відповідно до Закону від 24 жовтня 2002 р. N 216-IV ( 216-15 )
"Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів"
та Закону України від 7 травня 1996 р. N 180/96-ВР ( 180/96-ВР )
"Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".
 
   **Зазначений  обсяг  квоти  застосовується з 1 березня
2003 року.
 
   ***Обсяг безмитної квоти застосовується до товарів за кодами
4101, 4102 та 4103 90 00 00.
( Постанову доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ N 272
( 272-2003-п ) від 01.03.2003; в редакції Постанови КМ N 692
( 692-2003-п ) від 15.05.2003 )
 
                     Додаток 11
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
    окремих категорій металопродукції, експорт якої до
    країн - членів Європейського Співтовариства підлягає
       ліцензуванню і квотуванню у 2003 році
 
------------------------------------------------------------------
 Найменування  |Категорія|   Код   |  Код за   | Обсяг
  товару    |     |  згідно з |Комбінованою | квоти,
         |     |  УКТЗЕД  |номенклатурою | тонн
         |     | ( 2731в-14) |Європейського |
         |     |       |Співтовариства|
         |     |       | 2002 року  |
------------------------------------------------------------------
Прокат плоский:    SA
 
прокат плоский    SA1  7208 10 00 00  7208 10 00  9684
у рулонах          7208 25 00 00  7208 25 00
               7208 26 00 00  7208 26 00
               7208 27 00 00  7208 27 00
               7208 36 00 00  7208 36 00
               7208 37 10 00  7208 37 10
               7208 37 90 00  7208 37 90
               7208 38 10 00  7208 38 10
               7208 38 90 00  7208 38 90
               7208 39 10 00  7208 39 10
               7208 39 90 00  7208 39 90
               7211 14 10 00  7211 14 10
               7211 19 20 00  7211 19 20
               7219 11 00 00  7219 11 00
               7219 12 10 00  7219 12 10
               7219 12 90 00  7219 12 90
               7219 13 10 00  7219 13 10
               7219 13 90 00  7219 13 90
               7219 14 10 00  7219 14 10
               7219 14 90 00  7219 14 90
               7225 19 10 00  7225 19 10
               7225 20 20 00  7225 20 20
               7225 30 00 00  7225 30 00
 
прокат плоский    SA2  7208 40 10 00  7208 40 10  43712
не у рулонах         7208 51 10 00  7208 51 10
               7208 51 30 00  7208 51 30
               7208 51 50 00  7208 51 50
               7208 51 91 00  7208 51 91
               7208 51 99 00  7208 51 99
               7208 52 10 00  7208 52 10
               7208 52 91 00  7208 52 91
               7208 52 99 00  7208 52 99
               7208 53 10 00  7208 53 10
               7211 13 00 00  7211 13 00
               7225 40 20 00  7225 40 20
               7225 40 50 00  7225 40 50
               7225 99 10 00  7225 99 10
 
прокат плоский    SA3  7208 40 90 00  7208 40 90  7641
               7208 53 90 00  7208 53 90
               7208 54 10 00  7208 54 10
               7208 54 90 00  7208 54 90
               7208 90 10 00  7208 90 10
               7209 15 00 00  7209 15 00
               7209 16 10 00  7209 16 10
               7209 16 90 00  7209 16 90
               7209 17 10 00  7209 17 10
               7209 17 90 00  7209 17 90
               7209 18 10 00  7209 18 10
               7209 18 91 00  7209 18 91
               7209 18 99 00  7209 18 99
               7209 25 00 00  7209 25 00
               7209 26 10 00  7209 26 10
               7209 26 90 00  7209 26 90
               7209 27 10 00  7209 27 10
               7209 27 90 00  7209 27 90
               7209 28 10 00  7209 28 10
               7209 28 90 00  7209 28 90
               7209 90 10 00  7209 90 10
               7210 11 10 00  7210 11 10
               7210 12 11 00  7210 12 11
               7210 12 19 00  7210 12 19
               7210 20 10 00  7210 20 10
               7210 30 10 00  7210 30 10
               7210 41 10 00  7210 41 10
               7210 49 10 00  7210 49 10
               7210 50 10 00  7210 50 10
               7210 61 10 00  7210 61 10
               7210 69 10 00  7210 69 10
               7210 70 31 00  7210 70 31
               7210 70 39 00  7210 70 39
               7210 90 31 00  7210 90 31
               7210 90 33 00  7210 90 33
               7210 90 38 00  7210 90 38
               7211 14 90 00  7211 14 90
               7211 19 90 00  7211 19 90
               7211 23 10 00  7211 23 10
               7211 23 51 00  7211 23 51
               7211 29 20 00  7211 29 20
               7211 90 11 00  7211 90 11
               7212 10 10 00  7212 10 10
               7212 10 91 00  7212 10 91
               7212 20 11 00  7212 20 11
               7212 30 11 00  7212 30 11
               7212 40 10 00  7212 40 10
               7212 40 91 00  7212 40 91
               7212 50 31 00  7212 50 31
               7212 50 51 00  7212 50 51
               7212 60 11 00  7212 60 11
               7212 60 91 00  7212 60 91
               7219 21 10 00  7219 21 10
               7219 21 90 00  7219 21 90
               7219 22 10 00  7219 22 10
               7219 22 90 00  7219 22 90
               7219 23 00 00  7219 23 00
               7219 24 00 00  7219 24 00
               7219 31 00 00  7219 31 00
               7219 32 10 00  7219 32 10
               7219 32 90 00  7219 32 90
               7219 33 10 00  7219 33 10
               7219 33 90 00  7219 33 90
               7219 34 10 00  7219 34 10
               7219 34 90 00  7219 34 90
               7219 35 10 00  7219 35 10
               7219 35 90 00  7219 35 90
               7225 40 80 00  7225 40 80
 
Прокат інший:     SB
 
напівфабрикати    SB1  7207 19 31 00  7207 19 31  3030
та профілі          7207 20 71 00  7207 20 71
               7216 31 11 00  7216 31 11
               7216 31 19 00  7216 31 19
               7216 31 91 00  7216 31 91
               7216 31 99 00  7216 31 99
               7216 32 11 00  7216 32 11
               7216 32 19 00  7216 32 19
               7216 32 91 00  7216 32 91
               7216 32 99 00  7216 32 99
               7216 33 10 00  7216 33 10
               7216 33 90 00  7216 33 90
 
прутки та       SB2  7213 10 00 00  7213 10 00  27634
бруски            7213 20 00 00  7213 20 00
гарячекатані,        7213 91 10 00  7213 91 10
вільно укладені в      7213 91 20 00  7213 91 20
бунти            7213 91 41 00  7213 91 41
               7213 91 49 00  7213 91 49
               7213 91 70 00  7213 91 70
               7213 91 90 00  7213 91 90
               7213 99 10 00  7213 99 10
               7213 99 90 00  7213 99 90
               7221 00 10 00  7221 00 10
               7221 00 90 00  7221 00 90
               7227 10 00 00  7227 10 00
               7227 20 00 00  7227 20 00
               7227 90 10 00  7227 90 10
               7227 90 50 00  7227 90 50
               7227 90 95 00  7227 90 95
 
напівфабрикати,    SB3  7207 19 11 00  7207 19 11  26243
прутки та          7207 19 14 00  7207 19 14
бруски, профілі,       7207 19 16 00  7207 19 16
прутки та          7207 20 51 00  7207 20 51
бруски            7207 20 55 00  7207 20 55
порожнисті, палі       7207 20 57 00  7207 20 57
шпунтові           7214 20 00 00  7214 20 00
               7214 30 00 00  7214 30 00
               7214 91 10 00  7214 91 10
               7214 91 90 00  7214 91 90
               7214 99 10 00  7214 99 10
               7214 99 31 00  7214 99 31
               7214 99 39 00  7214 99 39
               7214 99 50 00  7214 99 50
               7214 99 61 00  7214 99 61
               7214 99 69 00  7214 99 69
               7214 99 80 00  7214 99 80
               7214 99 90 00  7214 99 90
               7215 90 10 00  7215 90 10
               7216 10 00 00  7216 10 00
               7216 21 00 00  7216 21 00
               7216 22 00 00  7216 22 00
               7216 40 10 00  7216 40 10
               7216 40 90 00  7216 40 90
               7216 50 10 00  7216 50 10
               7216 50 91 00  7216 50 91
               7216 50 99 00  7216 50 99
               7216 99 10 00  7216 99 10
               7218 99 20 00  7218 99 20
               7222 11 11 00  7222 11 11
               7222 11 19 00  7222 11 19
               7222 11 21 00  7222 11 21
               7222 11 29 00  7222 11 29
               7222 11 91 00  7222 11 91
               7222 11 99 00  7222 11 99
               7222 19 10 00  7222 19 10
               7222 19 90 00  7222 19 90
               7222 30 10 00  7222 30 10
               7222 40 10 00  7222 40 10
               7222 40 30 00  7222 40 30
               7224 90 31 00  7224 90 31
               7224 90 39 00  7224 90 39
               7228 10 10 00  7228 10 10
               7228 10 30 00  7228 10 30
               7228 20 11 00  7228 20 11
               7228 20 19 00  7228 20 19
               7228 20 30 00  7228 20 30
               7228 30 20 00  7228 30 20
               7228 30 41 00  7228 30 41
               7228 30 49 00  7228 30 49
               7228 30 61 00  7228 30 61
               7228 30 69 00  7228 30 69
               7228 30 70 00  7228 30 70
               7228 30 89 00  7228 30 89
               7228 60 10 00  7228 60 10
               7228 70 10 00  7228 70 10
               7228 70 31 00  7228 70 31
               7228 80 10 00  7228 80 10
               7228 80 90 00  7228 80 90
               7301 10 00 00  7301 10 00
 
                             117944
 
( Постанову доповнено додатком 11 згідно з Постановою КМ N 1362
( 1362-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
                     Додаток 12
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких до Республіки Польща
     підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
 Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД  | Обсяг квоти,
           |   ( 2371б-14 )   | метричних тонн**
------------------------------------------------------------------
 Нітрат амонію     3102 30 90 00,     40 000
            3102 40 90 00
 
_______________
   * Згідно з Меморандумом між Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України та Міністерством економіки,
праці і соціальної політики Республіки Польща щодо експорту до
Республіки Польща нітрату амонію походженням з України.
 
   ** Зазначений обсяг квоти, залишок якої переноситься на
наступний рік, використовується у період з 1 вересня 2003 р. по
30 квітня 2004 року.
( Постанову доповнено додатком 12 згідно з Постановою КМ N 1605
( 1605-2003-п ) від 15.10.2003 )
 
 
                    Додаток 13
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1939
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до Латвійської Республіки
           підлягає ліцензуванню
 
------------------------------------------------------------------
                 |    Код    |Обсяг
   Найменування товару     | згідно з УКТЗЕД |безмитної
                 |  ( 2371а-14 )  |квоти, тонн*
------------------------------------------------------------------
Шкури необроблені великої рогатої 4101           800**
худоби або тварин родини конячих
(свіжі або солоні, сушені,
оброблені вапном, протравлені чи
консервовані іншим способом, але
не дублені, не вироблені під
пергамент і не піддані подальшій
обробці), з волосяним покровом або
без волосяного покрову, спилок або
неспилок
 
Необроблені шкури овець або шкурки 4102
ягнят (свіжі або солоні, сушені,
оброблені вапном, зольні,
пікельовані чи консервовані іншим
способом, але не дублені, не
вироблені під пергамент і не
піддані подальшій обробці), з
вовняним покровом або без
вовняного покрову, спилок або
неспилок, крім зазначених у
примітці 1в до цієї групи
 
Шкури та шкіри (необроблені)    4103 90 00 00
свиней
 
_______________
  * Компетентні органи Латвійської Республіки видають імпортні
ліцензії на зазначений  обсяг  товарів,  на  підставі  яких
уповноважені  органи  Української  Сторони  видають експортні
ліцензії.
 
  ** Сторони Угоди інформують одна одну про уповноважені органи,
які мають право видавати вищезазначені ліцензії.
(  Постанову  доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ
N 1959 ( 1959-2003-п ) від 17.12.2003 )


<< Главная страницаУкраина онлайн