Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Київміськ.управління юстиції

Наказ № 214/02 від 25.12.2002

<< Главная страница

        КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

              Н А К А З
 
 N 214/02 від 25.12.2002       Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   2 січня 2003 р.
                   за N 1/487
 
 
    Про затвердження Положення про надання державними
    нотаріусами додаткових послуг правового характеру,
     які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними
      діями, а також послуг технічного характеру
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Київського
                міського управління юстиції
     N 157/02 ( ra0057019-05 ) від 10.10.2005 )
 
   Відповідно до ст.  19  Закону  України  "Про  нотаріат"
( 3425-12 ) та на підставі Примірного положення про порядок
надання державними нотаріусами  додаткових  послуг  правового
характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а
також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністра
юстиції України 04.01.98 р. N 3/5 ( z0055-98 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про порядок надання державними
нотаріусами додаткових послуг правового  характеру,  які  не
пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг
технічного характеру.
 
   2. Відділу нотаріату (Коновал Н.Ю.) подати цей наказ на
державну реєстрацію, відповідно до Указу Президента України від
03.10.92 р. N 493/92 ( 493/92 ) "Про  державну  реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (зі змінами та доповненнями), довести зазначене Положення
до відома державних нотаріальних контор та забезпечити його
належне застосування в роботі.
 
   3. Вважати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення
про діяльність органів нотаріату м. Києва по наданню додаткових
послуг правового та технічного характеру, затверджене наказом
начальника Київського міського управління юстиції 04.02.97 р.
N 166/6, зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції
05.02.97 р. за N 7/51.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника начальника Київського міського управління  юстиції
Синявську В.М.
 
 Начальник Київського міського
 управління юстиції                 Д.М.Сокуренко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Київського
                   міського управління юстиції
                   від 25.12.2002 р. N 214/02
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   2 січня 2003 р.
                   за N 1/487
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про порядок надання державними нотаріусами додаткових
     послуг правового характеру, які не пов'язані із
     вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг
            технічного характеру
 
   Це Положення розроблене  відповідно  до  вимог  ст.  59
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та ст. 19 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ), а також на підставі Примірного положення
про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг
правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними
діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом
Міністра юстиції України 04.01.98 р. N 3/5 ( z0055-98 ).
   Надання державними нотаріусами додаткових  послуг  не  є
здійсненням ними юридичної практики, а має характер лише правової
допомоги. Надання правової допомоги та послуг технічного характеру
не має на меті отримання прибутку. Правова допомога знаходить свій
вираз у консультаціях  та  роз'ясненнях  з  питань  чинного
законодавства,  у  наданні  усних  та  письмових довідок по
законодавству, складанні заяв, проектів угод та інших документів
правового характеру тощо.
 
   1. Державні нотаріуси мають право надавати додаткові послуги
правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними
діями (надалі - правова допомога), а також надавати послуги
технічного характеру.
 
   2. Надання  державними  нотаріусами  правової  допомоги
спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на юридичну
допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.
 
   3. Перед  наданням  правової  допомоги,  а також послуг
технічного характеру нотаріус зобов'язаний дати роз'яснення щодо
умов їх оплати.
 
   4. Організаційне забезпечення та методологічне керівництво
роботою державних нотаріусів щодо надання ними правової допомоги
та послуг технічного характеру здійснюється відділом нотаріату та
відділом фінансування, бухгалтерського  обліку  та  звітності
Київського  міського  управління  юстиції  через  завідувачів
державними нотаріальними конторами.
 
   5. Оплата правової допомоги та послуг технічного характеру
справляється в розмірах, які встановлюються наказом Київського
міського управління юстиції з урахуванням фактичних витрат на
забезпечення якісного та термінового обслуговування громадян,
підприємств, організацій та установ.
 
   6. Плата за надання правової допомоги та послуг технічного
характеру  здійснюється  шляхом безготівкового перерахунку на
спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства у встановленому чинним законодавством порядку.
 
   7. Відповідальність за належну організацію надання правової
допомоги і послуг технічного характеру та за правильність ведення
обліку книжок, квитанцій, відомостей несуть завідувачі державними
нотаріальними конторами.
 
   8. Вся плата за надання державними нотаріусами правової
допомоги  та послуг технічного характеру використовуються на
покриття витрат, пов'язаних з організацією надання  правової
допомоги та послуг технічного характеру, в тому числі на оплату
праці додатково залучених працівників нотаріату, крім державних
службовців. Ці кошти також можуть бути використані на покриття
витрат, які в повній мірі не забезпечені загальним  фондом
державного бюджету, на утримання державних нотаріальних установ.
 
   9. Використання  коштів,  передбачених  пунктом  8 цього
Положення, здійснюється відповідно до кошторисів, затверджених у
встановленому порядку.
 
   10. Від сплати за надання правової допомоги звільняються
інваліди Великої Вітчизняної війни; інваліди 1-ї та 2-ї груп;
громадяни - за надання їм правової допомоги, необхідної для
призначення та одержання допомог та пенсій, Фонди підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі (республіканський,
обласні,  міський)  -  за надання їм правової допомоги при
посвідченні договорів іпотеки. ( Пункт 10 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Київського міського управління юстиції N 157/02
( ra0057019-05 ) від 10.10.2005 )

<< Главная страницаУкраина онлайн