Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Верховна Рада України

Закон № 362-IV від 25.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 9 Закону України
        "Про зовнішньоекономічну діяльність"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.62 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину  другу  статті  9  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 20, ст. 276; 1993 р., N 12, ст. 109, N 17,
ст. 184, N 19, ст. 209; 1995 р., N 14, ст. 90; 1999 р., N 7,
ст. 49) доповнити абзацом такого змісту:
 
   "- забезпечує  виконання рішень Ради Безпеки Організації
Об'єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 грудня 2002 року
     N 362-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн