Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо створення нових робочих місць для працевлаштування працівників, які вивільняються з вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за рахунок коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і торф...

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1954 від 25.12.2002

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2002 р. N 1954
                Київ
 
    Про заходи щодо створення нових робочих місць для
    працевлаштування працівників, які вивільняються з
     вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних
     підприємств, що ліквідуються за рахунок коштів
     державного бюджету на реструктуризацію вугільної
         і торфодобувної промисловості
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  90 (  90-2004-п ) від 28.01.2004
      N 1328 ( 1328-2004-п ) від 08.10.2004 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок створення нових робочих місць для
працевлаштування працівників, які вивільняються з вугледобувних,
вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за
рахунок коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і
торфодобувної промисловості. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ
N 90 ( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   2. Міністерству палива та енергетики привести в двомісячний
термін проекти ліквідації  вугледобувних  та  вуглепереробних
підприємств у відповідність з вимогами Порядку.
 
   3. Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській,
Кіровоградській, Луганській, Львівській, Черкаській, Чернігівській
обласним  державним  адміністраціям  починаючи  з  2003 року
передбачати у проектах: ( Абзац перший пункту 3 із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2004-п ) від
28.01.2004 )
 
   програм  соціально-економічного розвитку регіонів окремим
розділом  заходи  щодо  створення  нових  робочих місць для
працевлаштування працівників, які вивільняються з вугледобувних,
вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за
рахунок коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і
торфодобувної промисловості; ( Абзац другий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 90 ( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   місцевих бюджетів видатки на створення таких робочих місць з
урахуванням коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті
на відповідний рік. ( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови
КМ N 90 ( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 90
( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1954
 
               ПОРЯДОК
    створення нових робочих місць для працевлаштування
 працівників, які вивільняються з вугледобувних, вуглепереробних
   та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за рахунок
  коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і
          торфодобувної промисловості
 
( Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 90 ( 90-2004-п ) від
28.01.2004 )
 
 ( У тексті Порядку слова "вугледобувного та вуглепереробного",
  "вугледобувного або вуглепереробного" в усіх відмінках і
  формах числа замінено відповідно словами "вугледобувного,
  вуглепереробного  та  торфодобувного",  "вугледобувного,
  вуглепереробного або торфодобувного" у відповідному відмінку 
  і числі згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2004-п ) від
  28.01.2004 )
 
   1. Для цілей цього Порядку під новими робочими місцями для
працевлаштування працівників, які вивільняються з вугледобувних,
вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за
рахунок коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і
торфодобувної промисловості (далі - нові робочі місця), слід
розуміти робочі місця на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно  від  форми  власності,  які  створюються  для
працевлаштування осіб, що були звільнені у зв'язку з ліквідацією
вугледобувних,  вуглепереробних  або торфодобувних підприємств
згідно з пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти)
та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні
діти). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 90 ( 90-2004-п ) від 28.01.2004, N 1328 ( 1328-2004-п ) від
08.10.2004 )
 
   2.  Нові  робочі місця створюються для працевлаштування
працівників,  які  на  дату  ліквідації  вугледобувного,
вуглепереробного або торфодобувного підприємства не отримують
пільгової пенсії, установленої відповідно до статті 14 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). ( Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90
( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   Прогнозоване   визначення   обсягів   працевлаштування
вивільнюваних  працівників  здійснює  облдержадміністрація, на
території  якої  розташовано вугледобувне, вуглепереробне або
торфодобувне  підприємство, під час складання і затвердження
власником (керівником) підприємства проекту його ліквідації та
комплексного  плану  соціального  захисту  працівників,  які
вивільняються. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   3. Загальна вартість створення нових робочих місць, включаючи
вартість  професійної  перепідготовки,  для  працівників, які
вивільняються з вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних
підприємств, що ліквідуються, визначається відповідно до наказу
Держбуду від 19 липня 2002 р. N 13 ( z0628-02 ) "Про затвердження
Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних
галузях економіки", зареєстрованого Мін'юстом 5 серпня 2002 р. за
N 628/6916. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 90 ( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   4. Кількість нових робочих місць та загальна вартість їх
створення визначаються в розділі "Створення нових робочих місць"
комплексного  плану  соціального  захисту  працівників,  які
вивільняються, що відповідно до статті 45 Гірничого закону України
( 1127-14 )  затверджується разом  з  проектом   ліквідації
підприємства.
 
   Другий та  третій  примірники  зазначеного  плану  після
затвердження надсилаються до облдержадміністрації  та  органу
місцевого  самоврядування,  на  території  яких  розташовано
підприємство.
 
   Робота із створення нових робочих місць розпочинається після
затвердження проекту ліквідації підприємства та комплексного плану
соціального захисту працівників, які вивільняються, за рік до
початку  ліквідації  і  здійснюється з дотриманням термінів,
передбачених державними будівельними нормами.
 
   У  разі  необхідності  облдержадміністрації визначають з
прийняттям відповідного рішення організацію, на яку покладаються
обов'язки та функції замовника із створення нових робочих місць.
(  Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90
( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   5. Щорічна розрахункова потреба у коштах на  здійснення
заходів  щодо  створення  нових  робочих  місць визначається
облдержадміністраціями  і  погоджується  з  Мінпаливенерго  і
Мінекономіки.
 
   6. ( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 90
( 90-2004-п ) від 28.01.2004 )
 
   7. Перелік підприємств, установ і організацій, на яких
створюються нові робочі місця, та нових об'єктів, що створюються
для працевлаштування  вивільнених  працівників  вугледобувних,
вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за
рахунок коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і
торфодобувної промисловості (далі - перелік), формується щороку за
результатами конкурсу бізнес-планів з урахуванням пріоритетних
напрямів  розвитку  виробництв,  визначених  у  програмах
соціально-економічного розвитку регіонів, і вимог регіональної
програми  зайнятості  населення щодо ефективного використання
трудових   ресурсів    області    та    затверджується
облдержадміністраціями,  на  території  яких розташовані такі
підприємства, установи і організації.
 
   До переліку  поза  зазначеним  конкурсом  включаються
підприємства, установи і організації, на яких до 25 грудня 2002 р.
в установленому порядку було розпочато роботу із створення нових
робочих  місць  за  рахунок  коштів  державного  бюджету на
реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, та
підприємства, установи і організації, що включені до переліку на
умовах конкурсу у попередні роки, на яких роботу із створення
нових робочих місць не закінчено.
 
   Включені до переліку підприємства, установи і організації
погоджують з облдержадміністраціями  завдання  з  розроблення
проектно-кошторисної  документації на створення нових робочих
місць, а також підготовлену документацію.
 
   Вугледобувні підприємства  включаються  до  переліку  за
погодженням з Мінпаливенерго та Мінекономіки.
 
   Облдержадміністрації забезпечують   цільове  використання
коштів, передбачених для створення нових  робочих  місць  в
державному бюджеті на відповідний рік.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 90 ( 90-2004-п ) від
28.01.2004 )

<< Главная страницаУкраина онлайн