Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

Верховна Рада України

Закон № 368-IV від 25.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським
      Співтовариством про наукове і технологічне
             співробітництво
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 6, ст.53 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Ратифікувати  Угоду  між  Україною  та  Європейським
Співтовариством про наукове  і  технологічне  співробітництво
( 994_194 ), підписану  4 липня 2002 року в  м. Копенгагені
(додається*).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 грудня 2002 року
     N 368-IV
 
___________________
   * Додається до оригіналу.

<< Главная страницаУкраина онлайн