Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Деякі питання митного оформлення товарів

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1985 від 25.12.2002

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2002 р. N 1985
                Київ
 
       Деякі питання митного оформлення товарів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
 
 
   Відповідно  до статей 79 і 83 Митного  кодексу  України
( 92-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що спрощений порядок  митного  оформлення
товарів, зазначених у статті 79 Митного кодексу України ( 92-15 ),
застосовується за таких умов:
 
   наявність заяви заінтересованої особи щодо оформлення товарів
у спрощеному порядку та її зобов'язання подати митному органу
протягом 30 днів митну декларацію;
 
   декларант не має можливості здійснити при першочерговому
митному оформленні декларування за встановленою формою протягом
трьох годин;
 
   митниця не має можливості здійснити  при  першочерговому
митному оформленні таке оформлення в повному обсязі протягом трьох
годин;
 
   митниця має  достатню  інформацію  про  відправника  або
одержувача для прийняття рішення про застосування спрощеного
порядку митного оформлення;
 
   здійснення передбачених під час переміщення товарів видів
контролю координується митним органом та не збільшує час митного
оформлення понад три години;
 
   митний орган має можливість надійної ідентифікації товарів,
що переміщуються через митний кордон України.
 
   Спрощений порядок митного оформлення товарів установлюється
Державною митною службою.
 
   2. Затвердити Порядок та умови подання періодичної митної
декларації, що додається.
 
   3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1985
 
               ПОРЯДОК
     та умови подання періодичної митної декларації
 
 
   1. У разі коли товари регулярно переміщуються через митний
кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та
підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати
періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення
товарів за певний погоджений з митним органом період.
 
   2. Рішення про надання особі дозволу на подання періодичної
митної декларації приймається на підставі заяви  начальником
митного органу або його заступником.
 
   Форма заяви визначається Держмитслужбою. До заяви додаються
документи,  що  підтверджують  викладені  у  ній  відомості
(зовнішньоекономічний контракт (договір) тощо).
 
   Заява реєструється митним органом у встановленому порядку і
розглядається протягом 7 робочих днів після реєстрації.
 
   У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на
подання  періодичної  митної  декларації зазначаються причини
відмови.
 
   Рішення оформляється на бланку митного органу та видається
заявнику (уповноваженому представнику заявника) або надсилається
йому поштою (з повідомленням про вручення).
 
   3. Порядок  заповнення  періодичної  митної  декларації
установлюється Держмитслужбою.
 
   4. У 30-денний термін після оформлення періодичної митної
декларації особа зобов'язана подати митну декларацію, заповнену в
установленому порядку.
 
   5. Дія цього Порядку не поширюється на:
 
   товари, що надходять як міжнародна технічна та гуманітарна
допомога;
 
   товари, що підлягають експортному контролю;
 
   наркотичні засоби, психотропні речовини, їх  аналоги  та
прекурсори;
 
   спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів
зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації;
 
   товари, що переміщуються  трубопровідним  транспортом  та
лініями електропередачі;
 
   продовольчу сировину,  сировину  для  лікарських засобів,
харчові продукти, відходи виробництва,  хімічні,  біологічні,
радіоактивні речовини, які підлягають санітарно-епідеміологічному
контролю.

<< Главная страницаУкраина онлайн