Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про упорядкування розрахунків за надані послуги з водопостачання і водовідведення та першочергові заходи щодо поліпшення фінансового стану ВАТ "АК "Київводоканал"

Київська міська державна адміністрація (Київміськдержадміністрація)

Розпорядження № 2308 від 26.12.2002, нечин.

<< Главная страница

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2308 від 26.12.2002
 
 
    Про упорядкування розрахунків за надані послуги з
     водопостачання і водовідведення та першочергові
      заходи щодо поліпшення фінансового стану ВАТ
            "АК "Київводоканал"
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА
     N 796 ( ra0033017-03 ) від 12.05.2003
     N 1603 ( ra0062017-03 ) від 28.08.2003
     N 2514 ( ra0097017-03 ) від 31.12.2003
     N 15  ( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 ) 
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 1995 року N 483 ( 483-95-п ) "Про впровадження засобів
обліку витрачання і приладів регулювання споживання води та
теплової енергії в побуті", Правил надання населенню послуг з
водо-, теплопостачання та водовідведення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів  України від 30 грудня 1997 року N 1497
( 1497-97-п ), та з метою упорядкування розрахунків ВАТ "АК
"Київводоканал"  за  надані  послуги  з  водопостачання  та
водовідведення і конкретизації обліку і розрахунків населення за
спожиті  послуги  з  холодного та гарячого водопостачання і
водовідведення по побудинкових (або на групу будинків) приладах
обліку у місті Києві:
 
   1. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
 
   1.1. Вжити   невідкладних   заходів   по   погашенню
житлово-експлуатаційними організаціями боргів перед  ВАТ  "АК
"Київводоканал" за послуги з водопостачання та водовідведення, які
надані населенню.
 
   1.2. Забезпечити безумовне виконання житлово-експлуатаційними
організаціями  чинного  Положення про впровадження квартирних
приладів обліку споживання холодної та гарячої води, затвердженого
розпорядженням  Київської міської державної адміністрації від
08.06.2001 N 1150 ( ra0051017-01 ) "Про затвердження Положення про
впровадження квартирних приладів обліку споживання холодної та
гарячої води".
 
   1.3. Забезпечити   проведення   житлово-експлуатаційними
організаціями,  незалежно  від форм власності, та власниками
будинків всіх розрахунків та проходження коштів від населення за
спожиті   житлово-комунальні   послуги   через   Головний
інформаційно-обчислювальний центр Київської міської  державної
адміністрації  -  незалежно від форми власності та відомчої
підпорядкованості житлових будинків.
 
   2. Районним у м. Києві державним адміністраціям, ВАТ "АК
"Київводоканал" та житлово-експлуатаційним організаціям, незалежно
від форм власності, забезпечити безумовне виконання доручень,
викладених  у  розпорядженні  Київської  міської  державної
адміністрації від 06.03.2001 N 396 ( ra0396017-01 ) "Про термінові
заходи, спрямовані на зменшення споживання холодної та гарячої
води в житловому фонді м. Києва".
 
   3. Затвердити Порядок обліку і розрахунків населення за
спожиті  послуги  з  холодного та гарячого водопостачання і
водовідведення по побудинкових (або на групу будинків) приладах
обліку у м. Києві (додається).
 
   ( Пункт 4 втратив чинність в частині, що стосується термінів
запровадження розрахунків за послуги з гарячого водопостачання і
водовідведення  на  підставі  Розпорядження  КМДА  N  2514
( ra0097017-03 ) від 31.12.2003 ) 4. ВАТ "АК "Київводоканал",
теплопостачальним підприємствам міста Києва, виробникам гарячої
води - власникам теплових пунктів та іншим юридичним особам, за
умови передачі цих теплових пунктів їм в управління, повне
господарське    відання,    користування,    концесію,
житлово-експлуатаційним  організаціям,  іншим  підприємствам і
організаціям (далі - ЖЕО), незалежно від форм власності, які
обслуговують  житло, та Головному інформаційно-обчислювальному
центру Київської міської державної адміністрації, які проводять
нарахування населенню коштів за спожиті послуги з холодного та
гарячого водопостачання і водовідведення, проводити розрахунки
згідно з Порядком обліку і розрахунків населення за спожиті
послуги з холодного та гарячого водопостачання і водовідведення по
побудинкових (або на групу будинків) приладах обліку у м. Києві
( ra0027017-02 ):
   - за  послуги з холодного та гарячого водопостачання і
водовідведення по побудинкових приладах обліку - з 01.01.2003;
   - за  послуги з холодного та гарячого водопостачання і
водовідведення по приладах обліку на групу  будинків  -  з
01.03.2003.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 15
( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
 
   5. Головному інформаційно-обчислювальному центру Київської
міської  державної  адміністрації,   житлово-експлуатаційним
організаціям та власникам будинків:
 
   5.1. Проводити  нарахування  та  виставлення  платіжних
документів населенню за спожиті послуги з холодного та гарячого
водопостачання і водовідведення по їх фактичному споживанню за
діючими тарифами.
 
   5.2. Кошти, отримані від населення за спожиті послуги з
гарячого  водопостачання,  перераховувати  відповідно   до
розпорядження  Київської  міської державної адміністрації від
27.03.2002 N 621 ( ra0621017-02 ) "Про відпуск холодної води, що
використовується для виготовлення гарячої води", зареєстрованого у
Київському міському управлінні юстиції від 08.04.2002 за N 22/406.
 
   6. Доручити    ДКП    "Науково-дослідний    інститут
соціально-економічних  проблем міста" із залученням провідних
наукових установ, управління з питань цінової політики Київської
міської державної адміністрації, Головного управління житлового
господарства Київської міської державної  адміністрації,  АЕК
"Київенерго"  та Головного інформаційно-обчислювального центру
Київської міської державної адміністрації у двомісячний термін
розробити та ВАТ "АК "Київводоканал" профінансувати розробку
Методики зняття з платежів населення за спожиті послуги  з
холодного та гарячого водопостачання вартості води, що втрачається
у зв'язку з розривами в розподільчих мережах до будівель та у
внутрішньобудинкових мережах.
 
   7. Доручити    ДКП    "Науково-дослідний    інститут
соціально-економічних проблем міста", ВАТ "АК "Київводоканал", АЕК
"Київенерго",  Головному  управлінню  житлового  господарства
Київської  міської  державної   адміністрації,   Головному
інформаційно-обчислювальному центру Київської міської державної
адміністрації, управлінню з питань цінової політики Київської
міської  державної адміністрації проаналізувати до 30.06.2003
результати застосування розрахунків населення за спожиті послуги з
холодного  та  гарячого  водопостачання  і водовідведення по
побудинкових (або на групу будинків) приладах обліку, узагальнити
їх та за результатами аналізу, при необхідності, внести пропозиції
до їх подальшого вдосконалення.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 796 ( ra0033017-03 ) від 12.05.2003 )
 
   8. ВАТ "АК "Київводоканал" укласти угоди з виробниками
гарячої води - власникам теплових пунктів та іншим юридичним
особам, за умови передачі цих теплових пунктів їм в управління,
повне господарське відання, користування, концесію, на постачання
холодної води, яка використовується для виготовлення гарячої води,
на умовах проведення розрахунків за діючими тарифами на послуги
водопостачання.  (  Пункт  8  доповнено  абзацом  згідно  з
Розпорядженням КМДА N 15 ( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
   ВАТ "АК "Київводоканал" та теплопостачальним підприємствам
міста, виробникам гарячої води - власникам теплових пунктів та
іншим юридичним особам, за умови передачі цих теплових пунктів їм
в управління, повне господарське відання, користування, концесію
укласти  угоду з Головним інформаційно-обчислювальним центром
Київської міської державної адміністрації на виконання робіт із
нарахування  та  розщеплення  платежів населення за фактичне
споживання  послуг з холодного та гарячого водопостачання і
водовідведення та покриття відповідних витрат. ( Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 15
( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
 
   9. Створити Погоджувальну комісію з розгляду і вирішення
спірних питань, пов'язаних з розрахунками населення за спожиті
послуги з холодного та гарячого водопостачання і водовідведення по
побудинкових (або на групу будинків) приладах обліку у м. Києві,
та затвердити її персональний склад (додається).
   Погоджувальна комісія вирішує спори з вищезазначених питань,
що виникають між ВАТ "АК "Київводоканал", теплопостачальними
підприємствами, виробниками гарячої води - власниками теплових
пунктів та іншими юридичними особами, за умови передачі цих
теплових пунктів їм в управління, повне господарське відання,
користування, концесію та житлово-експлуатаційними організаціями.
   Рішення Погоджувальної комісії оформлюється протоколом, є
остаточним і підлягає обов'язковому виконанню всіма сторонами.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 15
( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
 
   10. Головному управлінню соціального захисту м. Києва внести
пропозиції про порядок нарахування пільг та субсидій при переході
на фактичне споживання води, особливо для пільгових категорій, які
мають стовідсоткову знижку.
 
   11. Головному управлінню житлового господарства Київської
міської державної адміністрації підготувати  пропозиції  щодо
розробки правових актів та механізму розрахунків населення за
спожиті послуги з холодного та  гарячого  водопостачання  і
водовідведення,  виходячи  з кількості фактичних користувачів
послуг, а не тільки зареєстрованих (прописаних).
 
   12. Управлінню з питань цінової політики Київської міської
державної адміністрації вивчити питання та при черговому перегляді
тарифів внести пропозиції про зміну відсотка відрахувань Головному
інформаційно-обчислювальному   центру   від   тарифів   на
житлово-комунальні послуги за виконання робіт із нарахування та
розщеплення платежів населення на рівні, що забезпечить покриття
його витрат.
 
   13. ВАТ "АК "Київводоканал", теплопостачальним підприємствам,
виробникам гарячої води - власникам теплових пунктів та іншим
юридичним особам, за умови передачі цих теплових пунктів їм в
управління, повне господарське відання, користування, концесію та
районним управлінням житлового господарства щоквартально проводити
звірку фактичного споживання послуг з холодного та гарячого
водопостачання і водовідведення шляхом укладення відповідних дво-,
тристоронніх актів. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМДА N 15 ( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
 
   14. ВАТ "АК "Київводоканал" до 31.03.2003 створити сервісні
центри по обслуговуванню квартирних приладів обліку холодної та
гарячої води (ремонт та повірка квартирних приладів обліку).
 
   15. З метою запровадження тарифів на опалення квартир в
залежності від їх опалювального об'єму:
 
   15.1. Управлінню з питань цінової політики Київської міської
державної адміністрації укласти угоду з ДКП "Науково-дослідний
інститут  соціально-економічних  проблем  міста" на виконання
науково-дослідної роботи щодо актуалізації банку даних житлових
будинків міста з виділенням інформації про об'єм квартир.
 
   15.2. ДКП "Науково-дослідний інститут соціально-економічних
проблем міста" передбачити в тематичному плані виконання цієї
роботи до 1 травня 2003 року.
 
  
   ( Підпункт 15.3 пункту 15 втратив чинність на підставі
Розпорядження КМДА N 1603 ( ra0062017-03 ) від 28.08.2003 )
 
 
   16. ВАТ "АК "Київводоканал", теплопостачальним підприємствам,
Головному управлінню житлового господарства Київської міської
державної адміністрації, управлінню з питань цінової політики
Київської міської державної адміністрації забезпечити проведення
через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи серед
населення про необхідність і переваги переходу до розрахунків за
фактичне споживання послуг з холодного та гарячого водопостачання
і водовідведення.
 
   17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 26.12.2002 р. N 2308
 
               ПОРЯДОК
    обліку і розрахунків населення за спожиті послуги з
   холодного та гарячого водопостачання і водовідведення
       по побудинкових (або на групу будинків)
         приладах обліку у місті Києві
 
   1. Порядок обліку і розрахунків населення за спожиті послуги
з холодного та гарячого водопостачання і водовідведення  по
побудинкових (або на групу будинків) приладах обліку у м. Києві
(далі по тексту - Порядок) розроблено у відповідності до Закону
України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ),
постанови Кабінету Міністрів  України  від  03.07.95  N  483
( 483-95-п  ) "Про впровадження засобів обліку витрачання і
приладів регулювання споживання води та теплової енергії  в
побуті", Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання
та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України  від  30.12.97  N 1497 (  1497-97-п  ), та з метою
конкретизації обліку і розрахунків населення за спожиті послуги з
холодного та  гарячого  водопостачання  і водовідведення  по
побудинкових (або на групу будинків) приладах обліку у м. Києві.
   Впровадження Порядку забезпечить більш раціональне і економне
використання води на господарсько-побутові потреби населення та
повне відшкодування населенням вартості послуг з водопостачання та
водовідведення.
   Виконання цього  Порядку  є  обов'язковим  для  всіх
житлово-експлуатаційних організацій та  інших  підприємств  і
організацій, незалежно від форм власності, які обслуговують житло,
ВАТ "АК "Київводоканал", теплопостачальних підприємств м. Києва,
виробників гарячої води - власників теплових пунктів та інших
юридичних осіб, за умови передачі цих теплових пунктів їм в
управління, повне господарське відання, користування, концесію та
Головного інформаційно-обчислювального центру Київської міської
державної адміністрації (далі по тексту - ГІОЦ КМДА). ( Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 15 ( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
 
   2. Знімання показань побудинкових (або на групу будинків)
приладів обліку (далі - приладів обліку) холодної води (в тому
числі і холодної води, що використовується для виготовлення
гарячої води) представником ВАТ "АК "Київводоканал" здійснюється
не рідше як один раз на місяць у присутності представника абонента
та представника теплопостачального підприємства, виробника гарячої
води - власника теплових пунктів та інших юридичних осіб, за умови
передачі цих теплових пунктів їм в управління, повне господарське
відання, користування, концесію. Показання заносяться до журналу
обліку споживання води (форма додається). ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 15 ( ra0013017-04 ) від
12.01.2004 )
 
   3. Загальні витрати води в розрахунковому періоді (місяць)
визначаються за різницею між поточними і попередніми показаннями
приладу обліку.
 
   4. Витрати води та обсяги водовідведення для  мешканців
квартир,  обладнаних  квартирними приладами обліку споживання
холодної та гарячої води, визначаються відповідно до Положення про
впровадження квартирних приладів обліку споживання холодної та
гарячої води, затвердженого розпорядженням Київської  міської
державної адміністрації від 08.06.2001 N 1150 ( ra0051017-01 ).
 
   5. Витрати  води  для  мешканців квартир, не обладнаних
квартирними приладами обліку, розраховуються ГІОЦ КМДА за формулою
(1):
 
       Q м. б/п. о. = Q заг.- Q ор.- Q вл. п.
      ЖЕО - Q м. з/л - Q р. вит. - Q б. вит., де:
 
   Q м. б/п. о. - витрати води мешканців без квартирних приладів
обліку за розрахунковий місяць (м куб.);
   Q заг. - загальні витрати води по будинку за розрахунковий
місяць (м куб.);
   Q ор. - витрати  води  орендарів  та  субабонентів  за
розрахунковий місяць (м куб.);
   Q вл.  п.  ЖЕО  -  витрати  води  на  власні  потреби
житлово-експлуатаційної організації за розрахунковий місяць (м
куб.);
   Q м. з/л - сумарні витрати води мешканців по квартирних
приладах обліку за розрахунковий місяць (м куб.);
   Q р. вит.* - кількість води, яка витекла з труб холодної та
гарячої води на дільниці від бойлера до будинку (застосовувати
тільки при груповому обліку) (м куб.);
   Q б. вит. - кількість води, втраченої у внутрішньобудинкових
мережах (м куб.).
 
   ____________
   *  визначається  на підставі спільного акта, укладеного
житлово-експлуатаційною організацією, ВАТ "АК "Київводоканал" та
виробниками гарячої води - власниками теплових пунктів та іншими
юридичними особами, за умови передачі цих теплових пунктів їм в
управління, повне господарське відання, користування, концесію.
(  Абзац  десятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМДА N 15 ( ra0013017-04 ) від 12.01.2004 )
 
   У випадках виникнення розходжень при визначенні кількості
води, питання виноситься житлово-експлуатаційними організаціями на
Погоджувальну комісію.
   В разі наявності інформації про витрати води по квартирних
приладах обліку, фактичне споживання води на одного мешканця
розраховується за формулою (2):
 
              Q м. б/п. о.
           F = --------------, де
               M - M1
 
   Q м. б/п. о. - витрати води мешканців без квартирних приладів
обліку за розрахунковий місяць (м куб.);
   F - фактичне споживання води на одного мешканця, що не має
квартирного приладу обліку (м куб.);
   M - кількість мешканців у будинку;
   M1 - кількість мешканців у будинку, що мають квартирні
прилади обліку.
   В разі відсутності інформації про витрати води за квартирними
приладами обліку, фактичне споживання води розраховується за
формулою (3):
 
              Q м. б/п. о.
           F = --------------, де
                M
 
   F - фактичне споживання води на одного мешканця, що не має
квартирного приладу обліку (м куб.);
   Q м. б/п. о. - витрати води мешканців без квартирних приладів
обліку за розрахунковий місяць (м куб.), визначається за формулою
(1), при цьому при повній відсутності інформації про витрати води
по квартирних приладах обліку Q м. з/л = 0;
   M - кількість мешканців у будинку.
   Коефіцієнт фактичного  споживання  води розраховується за
формулою (4):
 
                F
           K = --------------, де
                N
 
   K - коефіцієнт фактичного споживання води;
   F - фактичне споживання води на одну особу у будинку (м
куб.);
   N - нормативне споживання води на одну особу у будинку (м
куб.).
   До переходу на розрахунки за фактичне споживання послуг з
гарячого  водопостачання  розрахунок  послуг  з  холодного
водопостачання на одну особу буде проводитися за такою формулою:
   фактичне споживання води (м куб.) х 0,82 грн. (тариф на
послуги з холодного водопостачання і водовідведення) + 1,05 грн.
(водовідведення послуг гарячого водопостачання за нормами) (5).
   Після переходу на розрахунки за фактичне споживання послуг з
гарячого  водопостачання  розрахунок  послуг  з  холодного
водопостачання на одну особу буде проводитися за такою формулою:
   - фактичне споживання води (м куб.) х 0,82 грн. (тариф на
послуги з холодного водопостачання і водовідведення) + фактичне
водовідведення послуг з гарячого водопостачання (грн.) (6).
   Розрахунок за формулами (1 - 6) виконує ГІОЦ КМДА і надає
відповідну інформацію тепло-, водопостачальним підприємствам та
житлово-експлуатаційним організаціям (при умові надання первинної
інформації).
   інформацію для розрахунків по формулі (1) надає ВАТ "АК
"Київводоканал"  (за  винятком  Q  м.  з/л  -  надається
житлово-експлуатаційними організаціями).
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 796 ( ra0033017-03 ) від 12.05.2003 )
 
   6. Кількість  холодної  води,  що  використовується  для
виготовлення гарячої, при наявності приладу обліку, визначається
по його показаннях.
 
   7. Кількість  холодної  води,  що  використовується  для
виготовлення гарячої води, при відсутності її обліку, визначається
в розмірі 40% від сумарних витрат води мешканцями, розрахованих за
формулами (1 - 5).
 
   8. Загальна кількість стічних вод від санітарно-технічного
обладнання будинків, не обладнаних квартирними приладами обліку
споживання холодної та гарячої води, визначається  сумарними
витратами холодної та гарячої води, які розраховуються відповідно
до п. 5, 7 цього Порядку.
 
   9. При виявленні протягом розрахункового періоду відхилення
витрат холодної та гарячої води менше 0,5 чи більше в 2 рази від
існуючої норми споживання для мешканців ВАТ "АК "Київводоканал"
надається  припис  житлово-експлуатаційним  організаціям  щодо
усунення причин відхилень, а нарахування (протягом не більше двох
розрахункових місяців) за спожиту воду мешканцям цього будинку
(або на групу будинків) проводиться:
   - при коефіцієнтах менше 0,5 та від 0,5 до 2 - за показаннями
приладів обліку;
   - при коефіцієнті більше 2,0 - за встановленими нормами
водоспоживання з коефіцієнтом 2  (для  будинків  з  гарячим
водопостачанням);
   - при коефіцієнті більше 3,0 - за встановленими нормами
водоспоживання  з  коефіцієнтом  3 (для будинків з газовими
колонками).
   При підтвердженні і в наступних місяцях аналогічних витрат
води та виконанні заходів як житлово-експлуатаційною організацією,
так і ВАТ "АК "Київводоканал" щодо виявлення і усунення протягом
двох місяців причин перевитрат нарахування мешканцям проводиться
по фактичних показаннях побудинкового (або на групу будинків)
приладу обліку води.
   В разі фактичного споживання мешканцями будинку (або групи
будинків) води більше ніж у два рази, порівняно з встановленою
нормою, зумовленого втратами в будинкових мережах у зв'язку з
несправністю санітарно-технічного обладнання та  водорозбірної
арматури з вини житлово-експлуатаційної організації - відносити на
їх затрати.
   В разі  неможливості  визначення  коефіцієнта  фактичного
споживання води,  розрахунки  з  населенням  проводяться  за
встановленими нормами, при цьому, якщо має місце (по інформації
ВАТ "АК "Київводоканал") наднормативне водоспоживання, то різниця
відноситься на витрати житлово-експлуатаційних організацій.
 
   10. Протягом розрахункового періоду (до 25 числа) ВАТ "АК
"Київводоканал" та теплопостачальні підприємства повідомляють ГІОЦ
КМДА про зміни та уточнення дислокації побудинкових (або на групу
будинків) приладів обліку: відповідно гарячої і холодної води за
адресами для актуалізації бази даних.
 
   11. ВАТ "АК "Київводоканал" до 2 числа наступного місяця
надає ГІОЦ КМДА дані на магнітних носіях про фактичне споживання
послуг з холодного водопостачання мешканцями житлового будинку
(або групою будинків), розрахованого за формулами п. 5, п. 7.
 
   12. Для уточнення розрахунків ГІОЦ КМДА до 5 числа наступного
місяця передає житлово-експлуатаційним організаціям та ВАТ "АК
"Київводоканал" дані про проведені нарахування мешканцям.
 
   13. Протягом 15-ти  робочих  днів  житлово-експлуатаційні
організації та ВАТ "АК "Київводоканал" розглядають отримані дані і
повертають перевірені дані ГІОЦ КМДА та надають на Погоджувальну
комісію спірні питання для прийняття остаточного рішення.
 
   14. Всі  житлово-експлуатаційні  організації до 20 числа
кожного місяця передають на ГІОЦ КМДА акти фактичного споживання
води по будинку (або на групу будинків), погоджених з ВАТ "АК
"Київводоканал".
 
   15. ГІОЦ КМДА проводить остаточний розрахунок коефіцієнтів
фактичного споживання послуг з водопостачання та водовідведення з
урахуванням  усіх  змін  і  уточнень,  що  надійшли  від
житлово-експлуатаційних організацій.
 
   16. ГІОЦ КМДА до 22 числа поточного місяця надає інформацію
відділам субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги районних
управлінь праці та соціального захисту населення по кожному
будинку, який знаходиться на його обслуговуванні, для перерахунків
призначених субсидій та нарахованих пільг по фактичному споживанню
послуг з холодного та гарячого водопостачання і водовідведення.
 
   17. Відділи субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги
районних  управлінь  праці  та соціального захисту населення
проводять перерахунки призначених субсидій та пільг протягом трьох
днів.
 
   18. У випадках неможливості нарахувань (тимчасово непрацюючий
прилад обліку та ін.) споживання послуг з холодного і гарячого
водопостачання  по  фактичним  витратам мешканцям проводиться
житлово-експлуатаційними організаціями нарахування відповідно до
показань приладів обліку в середньому за останні 2 місяці.
   При несвоєчасній оплаті за холодну та гарячу воду мешканцями,
які розраховуються за показаннями квартирних приладів обліку, для
розрахунку за поточний місяць беруться середні витрати води по
квартирних приладах обліку за два останні місяці.
   Після проведення переходу на фактичне споживання послуг з
холодного та гарячого водопостачання і водовідведення перерахунки
за тимчасову відсутність послуг не проводяться.
 
   19. В квитанції на сплату мешканцями комунальних послуг (крім
мешканців  квартир,  обладнаних  квартирними приладами обліку
споживання холодної та гарячої води) ГІОЦ КМДА вносить текст
наступного змісту: "Фактичне споживання води по Вашому будинку
складає ____ куб. м на одну особу".
 
   20. В 3-денний термін ГІОЦ КМДА передає  до  ВАТ  "АК
"Київводоканал"  і  всім житлово-експлуатаційним  організаціям
інформацію про розрахунки, що будуть проведені зі споживачами.
 
                   Додаток
                   до Порядку обліку і
                   розрахунків населення за
                   спожиті послуги з холодного
                   та гарячого водопостачання і
                   водовідведення по
                   побудинкових (або на групу
                   будинків) приладах обліку у
                   місті Києві
 
 
               ЖУРНАЛ
           обліку споживання води
 
   Заповнюється ВАТ "АК "Київводоканал"
   Особистий рахунок ___________________
   Адреса будинку ______________________
   Власник будинку _____________________
 
   Заповнюється виробником гарячої води
   Особистий рахунок ___________________
   Адреса будинку ______________________
   Власник будинку _____________________
 
   Заповнюється ЖЕО
   Кількість мешканців__________________
   Кількість квартирних приладів обліку:
   холодної води ______________ шт.
   гарячої води _______________ шт.
 
------------------------------------------------------------------
|Дата     |Показання  |   ПІБ та підпис представника:  |
|знімання   |побудинкового|------------------------------------|
|показань   |(або на групу|ВАТ "АК  |Виробник  | ЖЕО   |
|побудинкових |будинків)  |"Київ-   |гарячої води|      |
|(або на групу|приладу   |водоканал" |      |      |
|будинків)  |обліку,   |      |      |      |
|приладів   |куб.м.    |      |      |      |
|обліку    |       |      |      |      |
|-------------+-------------+-----------+------------+-----------|
|-------------+-------------+-----------+------------+-----------|
|-------------+-------------+-----------+------------+-----------|
------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Розпорядження КМДА N 15 ( ra0013017-04 ) від
12.01.2004 )
 
 
                   Додаток
 
            Персональний склад
   Погоджувальної комісії з розгляду і вирішення спірних
      питань, пов'язаних з розрахунками населення
      за спожиті послуги з холодного та гарячого
     водопостачання і водовідведення по побудинкових
     (або групу будинків) приладах обліку в м.Києві
 
Поживанов       - заступник голови Київської міської
Михайло Олександрович державної адміністрації, голова комісії;
 
Яструбинський     - начальник Головного управління з питань
Василь Іванович    цінової політики виконавчого органу
            Київської міської ради (Київської міської
            державної адміністрації), заступник голови
            комісії;
 
Березовик       - начальник Головного управління палива,
Михайло Миронович   енергетики та енергозбереження виконавчого
            органу Київської міської ради (Київської
            міської державної адміністрації);
 
Шпарик         - начальник Головного управління
Михайло Миколайович  комунального і готельного господарств та
            туризму виконавчого органу Київської
            міської ради (Київської міської державної
            адміністрації);
 
Гуленко        - начальник Головного управління житлового
Дмитро Йосипович    господарства виконавчого органу Київської
            міської ради (Київської міської державної
            адміністрації);
 
Стичінський      - перший заступник директора КП
Сергій Леонідович   "Науково-дослідний інститут
            соціально-економічних проблем міста";
 
Білик         - голова правління - генеральний директор
Володимир Сергійович  ВАТ "АК "Київводоканал";
 
Ященко         - заступник генерального директора АЕК
Борис Васильович    "Київенерго";
 
Кубічка        - директор КП "Головний
Андрій Іванович    інформаційно-обчислювальний центр
            Київської міської державної адміністрації";
 
Тамилович       - головний економіст Головного управління з
Ольга Юріївна     питань цінової політики виконавчого органу
            Київської міської ради (Київської міської
            державної адміністрації), секретар комісії.
 
( Додаток в редакції Розпорядження КМДА N 15 ( ra0013017-04 ) від
12.01.2004 )
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
 "Хрещатик", N 3, 14 січня 2003 р.

<< Главная страницаУкраина онлайн