Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Сімейного кодексу України

Верховна Рада України

Закон № 407-IV від 26.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін до Сімейного кодексу України
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.70 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Пункт 1 та абзац перший пункту 2 розділу VII "Прикінцеві
положення" Сімейного кодексу України ( 2947-14 )  (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) викласти у
такій редакції:
 
   "1. Цей  Кодекс  набирає чинності одночасно з набранням
чинності Цивільним кодексом України.
 
   2. Визнати такими, що втрачають чинність з вступом у дію
Сімейного кодексу України".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 407-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн